Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


ВСИЧКИ БЕСЕДИ И СЪБИТИЯ В ХРОНОЛОГИЧНА ПОДРЕДБА
3,952 броя беседи и 2,300 събития
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  начало1895г.
23.1.1895Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка
8.3.1895Родена Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя
20.9.1895Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България
1895Снимка на сестрата на Учителя, Мария Константин Дъновска със семейството й
17.11.1895Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България -

начало1897г.
7.3.1897Божественият Дух слиза върху Учителя Петър Дънов
2.9.1897Учителя Петър Дънов издава брошурата Хио-Ели-Мелли-Месаил - Глас Божий. София
14.9.1897Хио Ели Мели Месаил - ИБ
16.9.1897Роден Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя
1897Тайните на Духа - ИБ
1897Снимка на Иван Жеков - депутат на IV конгрес на БРСДП през 1897 г. в гр. Казанлък
1897Петър Дънов учредява със съмишленици във Варна "Общество за повдигание религиозния дух на българский народ"

начало1898г.
8.2.1898Родена Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя
2.8.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №1
8.9.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 2
14.9.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.9.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 3
20.9.1898Учителя получва от Духа Господен „Избраникът Божий и Вождът на Истината”
21.9.1898Роден капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя
26.9.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
2.10.1898Избраникът Божий и Вождът на Истината - ИБ
4.10.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 4
8.10.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.10.1898Учителя изнася във Варна “Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско”
16.10.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №5
20.10.1898Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив - ИБ
1.11.1898Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
8.11.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
12.11.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №6
1898Учителя Петър Дънов започва издирване на първите ученици. Начало на кореспонденцията с тях
14.11.1898Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
18.11.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
29.11.1898Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
30.11.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №7
2.12.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
6.12.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №8
7.12.1898Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
23.12.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
27.12.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №9

начало1899г.
3.1.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
4.1.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
4.1.1899Снимка на Минчо Сотиров с брат си и сестра си
18.1.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №11
21.1.1899Писммо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
2.2.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №12
7.2.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
9.2.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №13
13.2.1899Учителя по духовен път приема десет въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
24.2.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (Свидетелствата Господни, Божието обещание) (снимка на писмото)
24.2.1899Учителя по духовен път приема от Духа - "Божието обещание"
25.2.1899Свидетелствата Господни - ИБ
28.2.1899Учителя дава отговори на десетте въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
1.3.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №14
8.3.1899Божието обещание - ИБ
11.3.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
12.3.1899Отговори на Свидетелствата Господни - ИБ
14.3.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
28.3.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя №15
4.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
17.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
21.4.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №16
29.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
4.5.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №17
6.5.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
28.5.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №18
8.6.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.6.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя (текст от архива на П. Киров, вероятно не изпратен), №19
2.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №20
12.7.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
15.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №21
28.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №22
3.8.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
21.8.1899Родена Елена Андреева, ученичка и стенографка на Учителя, 21 август 1899 год
1.9.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1.9.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
9.9.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №23
7.10.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
30.10.1899Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
1.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №24
4.11.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
7.11.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
10.11.1899Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
12.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №25
1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1899Снимка на Александра Матеева като учителка с учениците си - 1899 г., гр. Сливен.
23.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя №26
1.12.1899Роден Петър Камбуров (1899-1969), ученик на Учителя
4.12.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
23.12.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №27
29.12.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)

начало1900г.
1.1.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
20.1.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
31.1.1900Роден Михаил Иванов - Омраам, ученик и последовател на Учителя
10.2.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
17.2.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №28
8.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.3.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
16.3.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №29
17.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.3.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
25.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
30.3.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №30
1.4.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №31
3.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №32
6.4.1900(стар стил) Учителя свиква първият годишен събор, 1900 - Варна
9.4.1900Първа среща на Учителя с д-р Миркович и Тодор Стоименов
14.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №33
20.4.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
2.5.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №34
4.5.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
10.5.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
30.5.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №35
3.6.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
13.6.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №36
16.6.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
25.6.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор първи - УПЪТВАНЕ
27.6.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
30.6.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ
0.7.1900Учителя Петър Дънов е отговорник на софийското списание “Родина”, от м. юли–август 1900 г. до м. април 1902 г
1.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО
5.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖ...
5.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
7.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №37
8.7.1900Разговор първи - Упътване - ИБ
8.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
9.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.7.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
10.7.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
13.7.1900Разговор втори - Сърцето и Бог - ИБ
14.7.1900Разговор трети - Храната и Словото - ИБ
18.7.1900Разговор пети - Въздигане Душа и Дух - ИБ
18.7.1900Разговор четвърти - Животът и възраждането - ИБ
18.7.1900Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №38
21.7.1900Разговор шести - Пътят и Истината - ИБ
22.7.1900Разговор седми - Заключение - ИБ
23.7.1900Учителя прави водно кръщение на П.Ки�ров, д-р Миркович и Т.Стоименов
25.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №39
6.8.1900Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров
10.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров
12.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
15.8.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №40
21.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
31.8.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №41
1.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
10.9.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №42
11.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото), Нови пазар
12.9.1900Роден Георги Радев, един от най-активните ученици на Учителя
16.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
26.9.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №43
1.10.1900Разговор на Учителя с Духа Господен, записан на 1 октомври 1900 г. - ТРИТЕ НЕЩА
1.10.1900Учителя получава от Духа „Трите неща”
14.10.1900Трите неща. Разговор с Духа Господен - ИБ
5.11.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 44
8.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
12.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
23.11.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 45
27.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (Добрата молитва) (снимка на писмото), Нови пазар
27.11.1900Учителя дава "Добрата молитва"
10.12.1900Писмо на Учителя до Мария Казакова, Нови пазар
21.12.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 46
30.12.1900Роден Борис Николов, последовател и ученик на Учителя
1900Сватбени снимки на Минчо Сотиров и Александра Матеева

начало1903г.
4.1.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
11.1.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], София
20.1.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №69
27.1.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70
8.4.1903Учителя посещава град Плевен
9.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
9.4.1903Първият документиран призив на П. Дънов за вегетариански начин на хранене
12.4.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №71
16.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
18.4.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №72
21.4.1903Учителя е в Търново - изнася сказка по френология в читалище „Надежда”
22.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
24.5.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
12.6.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
31.7.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
10.8.1903Учителя във Варна - Слово на 10 август 1903 г.
14.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден
15.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Втори ден
16.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Трети ден
17.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Тайна вечеря. Четвърти ден
19.8.1903Молитва, дадена от Учителя в гр. Варна - 1903 г.
23.8.1903Божието желание - ИБ
23.8.1903Слово 1903, Варна - ИБ
27.8.1903Годишна среща на Веригата - Варна 1903 - СБ
6.9.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
13.10.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
19.10.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №73
28.10.1903Учителя заминава за Разград - трета обиколка на България
29.10.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №74
5.11.1903Учителя е в Силистра - трета обиколка на България
13.11.1903Учителя е в Добрич - трета обиколка на България
13.11.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Добрич
20.11.1903Учителя е в Русе - трета обиколка на България
23.11.1903Учителя изнася сказка в Русе - френология
12.12.1903Учителя изнася слово (извънредна беседа) в Русе
18.12.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
25.12.1903Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе - ИБ
1903Благовремието - ИБ
1903Мисли и упътвания - ИБ
1903Своенравието - ИБ
1903Учителя отпечатва френологически карти по клише, препоръчано от Него
2.1903Учителя прави обиколка из Северозападна България
10.1903Учителя прави малка обиколка на Североизточна България

начало1904г.
1.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
5.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
8.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №75
14.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
19.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №76
22.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
26.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №77
28.1.1904Учителя пристига в Търново
29.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
4.2.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Ямбол), №78
15.2.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Айтос), №79
18.2.1904Учителя се запознава със семейство Иларионови - спомен на Елена Иларионова
19.2.1904Учителя изготвя френологични карти на Елена и Константин Иларионови
20.2.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
26.2.1904Учителя пристига в Габрово
27.2.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
3.3.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
15.3.1904Учителя пристига в Казанлък
16.3.1904Учителя посещава Стара Загора
17.3.1904Учителя посещава Чирпан
20.3.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Чирпан
23.3.1904Учителя пристига в Сливен
20.4.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
21.5.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №80
25.5.1904Учителя се завръща във Варна - приключва третата обиколка на страната
2.6.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
8.6.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
17.6.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №81
22.6.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров (затворена карта), Варна
28.6.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №82
6.7.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №83
9.7.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
9.7.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
21.7.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, 21.VII.1904 г.
24.7.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №84
8.8.1904Учителя присъства на събор, 1904 г. Бургас, (Годишна среща на Веригата)
12.8.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Варна
22.8.1904Учителя е във Варна - Слово, 22 август 1904 г.
2.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
4.9.1904Слово 1904, Варна - ИБ
9.9.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
10.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
14.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
15.9.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №85
19.9.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
20.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
24.9.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №86
11.10.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
11.10.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
14.10.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №87
18.10.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
25.10.1904Писмо на Учителя до Петко Гумнеров
18.11.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №88
20.11.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
7.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.12.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
9.12.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
14.12.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №89
16.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.12.1904Роден Николай Дойнов, последовател на Учителя, известен български астролог
24.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.12.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
29.12.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
1904Снимка на Учителя - около 1904 г.
12.1904Учителя се премества да живее на "Опълченска" 66 - Гумнерови

начало1906г.
1.1.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров
14.1.1906Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
28.1.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
7.2.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
6.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.3.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №95
21.3.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
23.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
31.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.4.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
25.4.1906Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.4.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
15.6.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №96
30.6.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
11.7.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №97
17.7.1906Писмо от Учителя до Пеню Киров, Варна
30.7.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, края на м. юли 1906 г.
11.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - първи ден
13.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - втори ден
14.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - трети ден
15.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - четвърти ден
16.8.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
24.8.1906Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г. - СБ
11.9.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
16.9.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.9.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
4.10.1906Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
28.11.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.12.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
1906основаване на "Синархическа верига" (1906 г.)
7.1906Учителя посещава Севлиево - първа среща със Стефан Тошев

начало1907г.
1.1.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №98
8.2.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
8.2.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
15.2.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
1.3.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №99
6.3.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
8.3.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
14.4.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
14.4.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
19.4.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
22.4.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №100
25.4.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Сливен
7.6.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.6.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.7.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Картичка)
23.7.1907Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
23.7.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
26.7.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №101
27.7.1907В Бургас се създава първата духовна група
1.8.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова
13.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден. Откриване
15.8.1907Учителя дава упражнение на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата).
15.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 15 август - четвъртък. Господн...
16.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 16 август - петък.
17.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 17 август - събота.
18.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 18 август - неделя.
19.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 19 август - понеделник
19.8.1907Учителя дава молитвата "Хвала" на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата)
28.8.1907Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г. - СБ
6.9.1907Писмо лично дадено от Учителя на сестра Венета
7.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 7 октомври, неделя
12.10.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №102
14.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 14 октомври, неделя
19.10.1907Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
21.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 21 октомври, неделя
25.10.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
4.11.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 4 ноември, неделя
9.11.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.11.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
18.11.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 18 ноември, неделя
26.11.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
2.12.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 2 декември, неделя
24.12.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
1907Снимка на Учителя Петър Дънов с приятели, около 1907 г.
9.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров1907 г.

начало1908г.
1.1.1908Учителя посреща Новата 1907 г. при Тодор Стоименов, Бургас
25.1.1908Писмо на Учителя до Никола Ватев, Търново
3.4.1908Роден Крум Въжаров, ученик на Учителя
10.4.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
20.4.1908Учителя участва в среща на веригата, Варна, 20 април 1908 г.
22.4.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.5.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
9.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 9 август
10.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 10 август
11.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 11 август
12.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 12 август
13.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 13 август
14.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 14 август
15.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
16.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
19.8.1908Родена Невена Неделчева, писателка и последователка на Учителя
22.8.1908Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г. - СБ
12.9.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.9.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.9.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
7.10.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.11.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.11.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.11.1908(стар стил) Мария Казакова завършва земния си път.
8.1908Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)

начало1909г.
19.1.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.3.1909Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Търново
28.3.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Шумен
10.4.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
20.4.1909Писмо от Пеню Киров до Учителя, №103
9.5.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
15.5.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
21.5.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново-Сеймен (гр. Марица)
10.6.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.7.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
14.7.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
14.8.1909Поздрав на всички мои братя - ИБ
15.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
16.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
16.8.1909Учителя дава емблемата на Веригата - пръчката
17.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 17 август
18.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 18 август
19.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 19 август
19.8.1909Учителя дава Трите закона на Веригата на събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата)
19.8.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (Трите Закона на Веригата)
20.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 20 август
25.8.1909Любовта - ИБ
28.8.1909Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г. - СБ
12.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 12 септември
14.9.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
14.9.1909Писмо от Пеню Киров до Учителя, №104
17.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 17 септември
20.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 20 септември
21.9.1909Писмо на Учителя до Пеню Киро, София
27.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 27 септември
3.10.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
4.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 4 октомври
8.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 8 октомври
11.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 11 октомври
15.10.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
16.10.1909Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
18.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 18 октомври
27.10.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
8.11.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 8 ноември
2.12.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
22.12.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.12.1909Родена Весела Несторова. Ученичка и последователка на Учителя
1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1909 г.
8.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)

начало1910г.
1.1.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
1.1.1910Учителя посреща Новата година с Г.Стойчев, Бургас
25.3.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
16.4.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
11.5.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново,
23.5.1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, Търново
26.6.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
8.7.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.7.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
14.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
15.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
16.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
16.8.1910Учителя дава молитвата "Молитва на Духа" - събора, 1910 - Велико Търново
16.8.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (наряд + снимка на част от писмото)
17.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
27.8.1910Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново - СБ
28.8.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
31.8.1910Приложение към протокола от 1910 г. - СБ
1.9.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков
11.9.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.9.1910Писмо на Учителя до Петко Епитропов (архив на сем. Няголови), София
11.9.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.10.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
14.10.1910Бележки от едно тефтерче на Д. Голов - ИБ
26.10.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
26.10.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
17.11.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
7.12.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.12.1910Писмо на Учителя до Захари Желев, София
23.12.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
23.12.1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
29.12.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1910Снимка на Александра Матеева и Райна Грозданова с децата си - 1910 г., гр. Сливен
1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, 1910 г.,

начало1911г.
1.1.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Ч. Н. 1911 г.
1.1.1911Учителя посреща Новата година при Атанас Бойнов, Търново
1.1.1911Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
7.1.1911Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
14.1.1911Добро сърце и добър ум - ИБ
14.1.1911Приложение към протокола от 1911 г. - ИБ
20.1.1911Канарата и дървото - ИБ
21.1.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
26.1.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.2.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
18.2.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Търново
23.2.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
25.2.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
2.3.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.3.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
9.4.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, Бургас
14.5.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
24.5.1911Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
8.6.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.6.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
29.6.1911(Петровден) Въвежда се думата 'събор' в поканите за ежегодните срещи на Веригата
7.7.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
28.7.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
28.7.1911Писмо на Учителя до Никола Ватев
10.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
11.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
12.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
13.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
14.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
15.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
15.8.1911Учителя раздава на участниците в събора изображения на Пентаграма
23.8.1911Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново - СБ
27.8.1911Господнята вечеря - СБ
2.10.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.10.1911Мисли от г-н П.Дънов - ИБ
10.10.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
15.10.1911Събрание, водено от г-н Дънов - ИБ
20.10.1911Писмо на Учителя до Захари Желев, София
24.10.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
27.10.1911(стар стил) Учителя и касиерът на Бялото Братство Константин Иларионов закупуват къща и дворно място в село Арбанаси...
29.10.1911Друго направление - ИБ
4.11.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, Варна
5.11.1911Камъкът има мистично значение - ИБ
6.11.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
17.11.1911Учителя изнася слово „Думите на Господа“ - Търново
2.12.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
30.12.1911Писмо на Учителя от Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
8.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор), Покана за събора в Търново

начало1912г.
1.1.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
1.1.1912Снимки на Минчо Сотиров
1.1.1912Учителя посреща Новата година при Г.Стойчев, Бургас
23.1.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
27.1.1912Защо Бог не премахне злото завинаги? - ИБ
11.2.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Пловдив
11.2.1912Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Пловдив
22.2.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
4.3.1912Упование на Господа - ИБ
10.3.1912Събрание, водено от г-н Петър Дънов - ИБ
17.3.1912Любов и единство - ИБ
20.3.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.3.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), София
23.3.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), София
23.3.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
24.3.1912Събрание, водено от г-н П.Дънов - ИБ
25.3.1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
31.3.1912Що значи съдба? - ИБ
5.4.1912За да възкръснеш - ИБ
8.4.1912Съединителната линия - ИБ
14.4.1912И гласът му се чува - ИБ
20.4.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
28.4.1912Да бъдем готови - ИБ
5.5.1912Силната отрова - ИБ
11.5.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
12.5.1912Вечно млади - ИБ
15.5.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
26.5.1912Подквасата - ИБ
2.6.1912Деца по сърце - ИБ
6.6.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.7.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
16.7.1912Ще дойде като светлина - ИБ
15.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
15.8.1912Учителя дава "Завета на цветните лъчи", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
15.8.1912Дадена е "Заповедта на Учителя", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
16.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
17.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
19.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 19 август
20.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 20 август
21.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 21 август
24.8.1912Вие сте поканени да работите - ИБ
28.8.1912Завета на цветните лъчи на светлината - СБ
6.9.1912Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново - СБ
15.9.1912Защо ви помагам? - ИБ
15.9.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.9.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.9.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
22.9.1912Въжето на дявола - ИБ
29.9.1912Преходната граница - ИБ
6.10.1912Обсадно положение - ИБ
11.10.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
12.10.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
20.10.1912Обсадно положение - ИБ
24.10.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
26.10.1912Елохим - ИБ
27.10.1912Събрание, водено от г-н П.Дънов - ИБ
3.11.1912Името Господне - ИБ
10.11.1912Всекиму според вечната Правда - ИБ
11.11.1912(стар стил) Учителя съветва българския цар Фердинанд да сключи примирие с Турция и да не напада съюзниците си.
20.11.1912Снимка на опълченци от 3-та рота на I опълченска дружина по време на Балканската война
3.12.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.12.1912Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
18.12.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
24.12.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
30.12.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
30.12.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (телеграма), София
1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, П. Н. 1912 г.
1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1912 г.
6.1912Учителя започва работа по "Завета на цветните лъчи на светлината" - Арбанаси
8.1912Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Август 1912 г. (, получено е в началото на август)
12.1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка, снимка), П.Н.1912 г.

начало1913г.
1.1.1913Родена Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя
3.1.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
9.1.1913Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
9.1.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
14.1.1913Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
29.1.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.2.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
7.3.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.3.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
14.3.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.3.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.3.1913Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
30.3.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
1.4.1913Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София
7.4.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.4.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.4.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
10.4.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
11.4.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.4.1913Снимка на портрет-скица на майор Минчо Сотиров
21.4.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
11.5.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.5.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
27.5.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
6.6.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
10.6.1913Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
12.6.1913Писмо на Петко Гумнеров до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (по идея на Учителя), София
14.6.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
19.6.1913Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
18.7.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.7.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
18.7.1913Писмо от Учителя към всички от 18.7.1913 г., София
27.7.1913Писмо на Учителя до всички (писма до Елена и Константин Иларионови), София
31.7.1913Към всички - ИБ
1.8.1913Писмо на Учителя до Др.Б.(?), Бургас
11.8.1913Учителя - Слово за 1913 година, София
24.8.1913Учителя дава "Молитва на избраните"
26.8.1913Назидавайте себе си - ИБ
26.8.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
22.9.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
2.11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Шумен
19.11.1913Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
26.11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Варна
28.11.1913Умни и силни - ИБ
5.12.1913Като младенци - ИБ
5.12.1913Ще постигнем - ИБ
8.12.1913Делението - ИБ
10.12.1913Смел и решителен - ИБ
10.12.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново
12.12.1913Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта - ИБ
19.12.1913Постоянството - ИБ
21.12.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
30.12.1913Онова, което ще повдигне човека - ИБ
1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, 1913 г.
1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1913 г.
5.1913Снимка на Минчо Сотиров пред палатката - май 1913 г
11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, ноември, 1913 г.

начало1914г.
1.1.1914Учителя посреща Новата година в Търново
2.1.1914Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
7.1.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.1.1914Поздрав за новата 1914 г. Към всички - ИБ
28.1.1914Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
2.2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
6.2.1914Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
14.2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
14.2.1914Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
19.2.1914Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
3.3.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
4.3.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.3.1914Учителя възвестява началото на новата епоха на Водолея и обявява 22 март за официален празник на Бялото братство
9.3.1914Учителя изнася беседата "Беседа за празника на пролетта"
16.3.1914Тодор Гълъбов започва да стенографира неделните беседи от Словото на Учителя.
16.3.1914Учителя изнася беседата "Ето човека" - първата (официално стенографирана) неделна беседа
22.3.1914Беседа за празника на пролетта - ИБ
29.3.1914Ето човекът - НБ
5.4.1914Житното зърно - НБ
19.4.1914Четирите основни елемента - НБ ,ИБ
22.4.1914Мисли от г-н Дънов - ИБ
24.4.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.4.1914Познайте Истината и Истината ще ви - ИБ
3.5.1914Явлението на Духа - НБ
10.5.1914Талантите - НБ
19.5.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Русе
3.6.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
14.6.1914Учителя се качва на Бузлуджа с група последователи
16.6.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
20.6.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Казанлък
14.7.1914Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
17.7.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.7.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново
19.7.1914Любовта - НБ
23.7.1914Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
2.8.1914Сънищата на Йосифа - НБ
9.8.1914Законът на служенето - НБ
10.8.1914Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Покана за събора, 1914 г., Търново
10.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
11.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
12.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
13.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
14.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
15.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
16.8.1914Важността на малките неща - НБ
16.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
17.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
23.8.1914Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново - СБ
31.8.1914Съборна среща в Търново - ИБ
24.9.1914Мир вам! - НБ
4.10.1914Необходимостта да познаваме Бога - НБ
11.10.1914Колко по-горе стои човек от овца! - НБ
15.10.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
18.10.1914Фарисей и Митар - НБ
18.10.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
18.10.1914Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
18.10.1914Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
25.10.1914Условията на вечния живот - НБ
1.11.1914Страхът - НБ
2.11.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В. 2 м. 1914
9.11.1914Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
15.11.1914Духът и плътта. Приливи и отливи в - НБ
21.11.1914В начало бе - НБ
21.11.1914Роден Сотир Иванов Костов
25.11.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.11.1914Словесното мляко - НБ
30.11.1914Роден Димитър Грива, композитор и последовател на Учителя
20.12.1914Учителите - НБ
2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В.2м, 1914 г.
6.1914Снимка на Учителят на Черни връх със съмишленици през 1914 год
6.1914Учителят през лятото на 1914 г. прави екскурзия до Черни връх с десет свои съмишленици
7.1914Писмо на Учителя до Никола Ватев, София, 1914 г.
8.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)

начало1915г.
5.1.1915Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя - ИБ
5.1.1915Учителя гостува на семейство Стойчеви в Бургас, до 25.01.1915
18.1.1915Разговор за Откровението - ИБ
18.1.1915Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин - ИБ
21.1.1915Идването на Христа - ИБ
23.1.1915Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята - ИБ
23.1.1915Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас
23.1.1915Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас
24.1.1915Ако ме любите, ще опазите моите заповеди - ИБ
28.1.1915Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли - ИБ
3.2.1915Искайте сила, имайте вяра - ИБ
3.2.1915Христос ще дойде и ще се прояви - ИБ
4.2.1915Равновесие между Мъдрост и Любов - ИБ
7.2.19158000 години - ИБ
19.2.1915Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
5.3.1915Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
9.3.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
20.3.1915Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
22.3.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
22.3.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
22.3.1915Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
3.4.1915Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
4.4.1915Великден - НБ
9.4.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
2.5.1915Многоценният бисер - НБ
7.5.1915Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
7.5.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.5.1915Снимка на Пеню Киров и Тодор Стоименов
23.5.1915Новото основание - НБ
30.5.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
2.6.1915Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
6.6.1915Божественият Промисъл -  НБ
9.6.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.7.1915Изкушението - НБ
3.7.1915Блудният син - НБ
6.7.1915Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
17.7.1915Молитва -  НБ
21.7.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
24.7.1915Добрият самарянин - НБ
25.7.1915Стари и нови мехове -  НБ
4.8.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
4.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 4 август
5.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 5 август
6.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 6 август
7.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 7 август
8.8.19151915_08_08 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Търновското военно комендантство разтурва събора. Протокол...
14.8.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
17.8.1915Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915 - СБ
25.8.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.9.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
5.9.1915Свобода на Духа -  НБ
23.9.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.9.1915Снимка на писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г.
25.10.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.11.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
30.11.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.12.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
7.1.1916Рождението -  НБ
1915Снимка на Минчо Сотиров, ранен - 1915 г.
4.1915Писмо на Учителя до Елена Иларионова, 1915 г.
7.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, 1915 г.,
8.1915Писмо на Учителя до Стефан Тошев (покана за събор), 1915 г. ( - началото на август)

начало1916г.
27.1.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
24.3.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.3.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.4.1916Учителя кани Паша Теодорова да стенографира неговите неделни беседи
24.4.1916Истината -  НБ
20.5.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.5.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
1.6.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
20.6.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
21.6.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.7.1916За молитвата 'Отче наш' -  ИБ
31.7.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков
22.8.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.9.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
15.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
17.9.1916Милосърдието - НБ
23.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (пощенска картичка), София
25.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
25.9.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
27.9.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
27.9.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
29.9.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка), София
1.10.1916Ти знаеш - НБ
3.10.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.10.1916Поради радостта - НБ
10.10.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
10.10.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка)
11.10.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
15.10.1916Да възлюбиш Господа -  НБ
16.10.1916Снимки на Д-р Иван Жеков
22.10.1916Да я не пия ли? -  НБ
25.10.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
29.10.1916Мъдростта -  НБ
3.11.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
5.11.1916Христа да придобия -  НБ
5.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
15.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.11.1916Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви -  НБ
19.11.1916Разсмотрете криновете в полето как растат - ИБ
19.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
26.11.1916Закхей - НБ
29.11.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
3.12.1916Ще ви въздигна - НБ
6.12.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
17.12.1916Спаси ни - НБ
17.12.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
24.12.1916Ще бъдат научени -  НБ
27.12.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
31.12.1916Отдайте Божието Богу -  НБ

начало1917г.
1.1.1917Братът на най-малките -  ИБ НБ
3.1.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
7.1.1917Растете в благодат! / Растене и познание -  НБ
14.1.1917Марта и Мария -  НБ
15.1.1917Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
18.1.1917Достатъчна ти е Моята благодат - ИБ
21.1.1917Двамата господари -  НБ
21.1.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.1.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
28.1.1917Все що е писано -  НБ
4.2.1917Блажените -  НБ
6.2.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
8.2.1917Хигиена на човешката душа - ИБ , БС
8.2.1917Учителя започва поредица беседи пред сестрите, "Великата майка"
8.2.1917Учителя изнася първата беседа пред сестрите от цикъла "Великата майка"
8.2.1917Упражнение за връзка с Бога, дадено в беседата 'Хигиена на човешката душа'
11.2.1917Децата -  НБ
14.2.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
15.2.1917Венецът на живота - ИБ , БС
18.2.1917Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено -  НБ
25.2.1917Спасението -  НБ
2.3.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
7.3.1917Снимка на Елена Казънлаклиева
14.3.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.3.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна
22.3.1917Без товар - ИБ , БС
22.3.1917Кръстът -  НБ
25.3.1917Солта -  НБ
26.3.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, (получено на 26.03.1917 г.)
29.3.1917Волята Божия - ИБ , БС
1.4.1917Виделината -  НБ
5.4.1917Оправдание и спасение - ИБ , БС
8.4.1917Яковъ и Исавъ / Яков и Исав -  НБ
12.4.1917Влиянието на музиката - ИБ
15.4.1917Радвайте се - НБ
15.4.1917Писмо от Пеню Киров до Учителя, №106
22.4.1917Божията воля / Волята Божия -  НБ
24.4.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.4.1917Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ -  НБ
3.5.1917Съчетанието  (Което Бог е съчетал) - ИБ , БС
6.5.1917Взимане и даване / Взимане и даване -  НБ
13.5.1917Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ -  НБ
20.5.1917Доброто съкровище -  НБ
27.5.1917Пребъдете / Пръбѫдване -  НБ
31.5.1917Простотата - ИБ , БС
3.6.1917Бог е Дух /  Богъ е Духъ  -  НБ
10.6.1917Дали може -  НБ
10.6.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
25.6.1917Градоначалникът на София Свинаров изпраща писмо до министъра на вътрешните работи Радославов срещу Петър Дънов
23.7.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
29.7.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
2.8.1917Писмо - ИБ
14.8.1917Писмо - ИБ
16.8.1917На Учителя са забранени публичните беседи и е интерниран във Варна
21.8.1917Писмо на Учителя поздрав до приятели, Варна
26.8.1917До всички приятели - ИБ
26.8.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (До Всички приятели), Варна
26.8.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
27.8.1917Снимка на Величко Граблашев като млад
2.9.1917До всички приятели - ИБ
2.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (До всички приятели), Варна
2.9.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
2.9.1917Писмо на Учителя до приятели, Варна
4.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Варна
14.9.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
28.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
28.9.1917Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), Варна
30.9.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наредба), Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с. Цапари
9.10.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), получено на 9 октомври 1917 г.
14.10.1917Снимка на Дафинка Н. Пенчева
27.10.1917Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
28.10.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка), Варна
28.10.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна,
28.10.1917Писмо на Учителя до Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
28.10.1917Писмо на Учителя до всички приятели, Варна
8.11.1917Димитър Голов завършва земния си път.
30.11.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
16.12.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
17.12.1917Писмо на Учителя до Гина Гумнерова, Варна
17.12.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
19.12.1917Писмо - ИБ
19.12.1917Писмо на Учителя до Петко Гумнеров, Варна
21.12.1917Писмо - ИБ
1917Светият Синод на Българската православна църква убеждава правителството на Васил Радославов да отс...
1917Снимка на Боян Боев и Георги Куртев в Скопие, 1917 г.
12.1917Снимка на Минчо Сотиров във Вардище - декември 1917 г
12.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, 1917, декември

начало1918г.
17.1.1918Писмо на Учителя до Здр. Попова, Варна
17.1.1918Писмо на Учителядо Елена и Константин Иларионови, Варна
21.1.1918Писмо на Учителя до приятели, Варна
27.1.1918Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път
29.1.1918Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
29.1.1918Писмо на Учителя до П. (?), Варна, 29. I. 1918 г. (Паша Теодорова)
1.2.1918Писмо на Учителя до група приятели, Варна
5.2.1918Писмо до приятели (Молитва), Варна
5.2.1918Писмо на Учителя до приятели, Варна
7.2.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
9.2.1918Писмо - ИБ
9.2.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
9.2.1918Писмо на Учителя до група приятели, Варна
9.2.1918Писмо на Учителя, Варна
11.2.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (телеграма), Варна
19.2.1918Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
19.2.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
24.2.1918Писмо на Учителя Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
29.2.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
9.3.1918Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд)
9.3.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Редът 9 (22) П. Р. Ж. 1918, март
10.3.1918Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Варна
10.3.1918Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Варна
12.3.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
19.3.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
22.3.1918Числото 153 - ИБ
1.4.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
1.4.1918Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна
9.5.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
9.5.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
10.5.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
23.5.1918Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), Варна
28.5.1918Снимка на Минчо Сотиров с капитаните на 6-ти артилерийски полк, Вардище
31.5.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
3.6.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
7.6.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
10.6.1918Съхранение на душевната енергия - ИБ , БС
21.6.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Варна
25.6.1918Учителя се завръща в София след интернирането във Варна
26.6.1918Пълнене и празнене - БС
26.6.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
30.6.1918Доведете го -  НБ
1.7.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
7.7.1918Трите положения -  НБ
14.7.1918В истия час -  НБ
21.7.1918Радостни и търпеливи -  НБ
23.7.1918Заведеевата майка -  НБ
26.7.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
28.7.1918Събличане и обличане -  НБ
4.8.1918Доброто вино -  НБ
10.8.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
11.8.1918Двете жени -  НБ
16.8.1918Писмо на Учителя до учениците (архив на Няголов), София
18.8.1918Погледна Петра -  НБ
25.8.1918Скритият квас -  НБ
1.9.1918Вкъщи -  НБ
8.9.1918Да Го посрещнат -  НБ
12.9.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
15.9.1918Не може да се укрие -  НБ
15.9.1918Военна капитулация на България. Учителя чрез посредници съветва българския цар Фердинанд да абдикира
22.9.1918Двамата братя -  НБ
25.9.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
26.9.1918Учителя дава мелодията на песента "Мирът иде"
27.9.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.9.1918В мое име -  НБ
30.9.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
6.10.1918Да се роди -  НБ
7.10.1918Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), София
13.10.1918Двата полюса -  НБ
20.10.1918Дух Господен -  НБ
27.10.1918Двете заповеди -  НБ
3.11.1918Призваните -  НБ
7.11.1918Който намигва - ИБ , БС
10.11.1918Да наеме работници -  НБ
17.11.1918Като чуха -  НБ
30.11.1918Писмо от Учителя Дънов до Олга Славчева - 30.11.1918 г.
1.12.1918Изобилният живот -  НБ
5.12.1918Малък разбор / Лемуил - НБ ,ИБ , БС
8.12.1918Разделено царство - НБ
15.12.1918И рече баща му -  НБ
29.12.1918Неизвестното -  НБ
1918Снимка на Минчо Сотиров с ордените от войната, 1918 г.
1918Снимка на среща на братски семейства в гр. Велико Търново, около 1918 г.
1918Писмо на Учителя (не е ясно името на получателя), 1918
1918Писмо на Учителя до всички приятели, Варна, (...) 1918 г.
1918Писмо на Учителя до приятели (няма име), Варна, (...) 1918 г.
4.1918Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София

начало1919г.
1.0.1919Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото),
12.1.1919Великите условия на живота -  НБ
16.1.1919Встъпление в Любовта -  ИБ , БС
16.1.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
19.1.1919Голямата вяра -  НБ
26.1.1919Лозата и пръчките -  НБ
2.2.1919Като себе си -  НБ
8.2.1919Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
9.2.1919Противоречие в съзвучието -  НБ
26.2.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
27.2.1919Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
2.3.1919Ако не бях дошъл -  НБ
4.3.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София
9.3.1919Моето иго -  НБ
22.3.1919С любов се взима - НБ
23.3.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.3.1919Детето растеше -  НБ
6.4.1919Господ му рече -  НБ
10.4.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
13.4.1919Нито тържик -  НБ
17.4.1919Това учение - ИБ , БС
20.4.1919Като го видя Петър -  НБ
27.4.1919Кога се молиш -  НБ
3.5.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
4.5.1919Изгряващото слънце -  НБ
8.5.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
10.5.1919Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
11.5.1919Светило на тялото -  НБ
18.5.1919Гредата -  НБ
18.5.1919Писмо на Учителя до Захари Желев, София
25.5.1919Трапезата на Новия Завет -  НБ
1.6.1919Отхвърленият камък -  НБ
3.6.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
8.6.1919Гърбавата жена -  НБ
15.6.1919Учител и Господ -  НБ
19.6.1919Призваха Исуса -  НБ ,БС
22.6.1919Малкият закон -  НБ
29.6.1919Старият книжник -  НБ
19.8.1919Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората - СБ
19.8.1919Мировата Любов - СБ
19.8.1919Обяснение върху обстановката на залата за събрания - СБ
19.8.1919Учителя присъства на събора, 1919 - Велико Търново. 19 август
19.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1919 - Велико Търново.
20.8.1919Правият път - СБ
20.8.1919Разбиране и прилагане - СБ
20.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1919 - Велико Търново.
22.8.1919Живот вечен - СБ
22.8.1919Методи за лекуване - СБ
22.8.1919Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване) - СБ
22.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1919 - Велико Търново.
23.8.1919Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот - СБ
23.8.1919Беседа изнесена от Учителя на събора, 23 август 1919 - Велико Търново.
24.8.1919Космичната Обич - СБ
24.8.1919Методи за приложение - СБ
24.8.1919Начин за себеконтрол - СБ
24.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1919 - Велико Търново.
26.8.1919Беседа по нарядите - СБ
26.8.1919Втори наряд за 1919/20 г. - СБ
26.8.1919Първи наряд за 1919/20 г. - СБ
26.8.1919Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г - СБ
26.8.1919Наряди дадени от Учителя на събора, 26 август 1919 - Велико Търново.
8.9.1919Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
28.9.1919Аз съм онзи човек -  НБ
11.10.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.10.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
27.10.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
27.10.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
9.11.1919Бог е говорил -  НБ
16.11.1919Двамата свидетели -  НБ
29.11.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
30.11.1919И отиде та се представи -  НБ
7.12.1919Ще живее -  НБ
14.12.1919Работи на лозето ми -  НБ
21.12.1919Денят на доброто -  НБ
1919Иван Толев започва да издава в София списание "Всемирна летопис"
1919Снимка на Дафинка и Любен Доганови със сина си Константин в град Русе 1919 г.
1919Снимка на първите ръководители на Братствата в България, 1919
1919Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София

начало1920г.
8.1.1920Излязоха и завтекоха се -  НБ
16.1.1920Надеждата -  ИБ
18.1.1920Добрият пастир -  НБ
18.1.1920Съмнение и вяра -  ИБ
20.1.1920Упражнение за каляване на волята, дадено от Учителя на 20 януари 1920 г.
22.1.1920Електричеството и магнетизмът - ИБ ,ООК
22.1.1920Кротостта и смирението - ИБ ,ООК
1.2.1920Земният и небесният -  НБ
5.2.1920Мъчението - ИБ ,ООК
8.2.1920Молитвата - НБ , ИБ
12.2.1920Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството - ИБ , БС
19.2.1920Силите в Природата - ИБ , БС
22.2.1920Аз съм жив -  НБ
26.2.1920Великата майка - ИБ , БС
29.2.1920Що казва Духът -  НБ
4.3.1920Труд и мъчение -  ИБ
5.3.1920Вяра - ИБ , БС
7.3.1920Ще управлява всички народи -  НБ
9.3.1920Девети март (22 март) -  ИБ
9.3.1920Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
22.3.1920Ден на равноденствието -  ИБ
25.3.1920Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
28.3.1920Законът и пророците -  НБ
4.4.1920Зачудиха се -  НБ
11.4.1920Отиде след Него -  НБ
18.4.1920Молих се -  НБ
25.4.1920Приятел и раб -  НБ ИБ
2.5.1920По предание -  НБ
9.5.1920Запалят свещ -  НБ
10.5.1920Работете с Любов - ИБ , БС
1.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 1 юни
1.6.1920Снимки сливенското Братството на екскурзия до „Куш-бунар", Сливен, 1 юни
2.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 2 юни
3.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 3 юни
4.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 4 юни
13.6.1920Десен и ляв път -  НБ , ИБ
15.6.1920Разговор -  ИБ
23.6.1920Три процеса -  ИБ
25.6.1920На вечеря с Учителя -  ИБ
26.6.1920Живи извори -  ИБ
27.6.1920Закон за изменение -  ИБ
27.6.1920От мен да мине / От мен да замине -  НБ , ИБ
27.6.1920Щастието е в человека -  ИБ
28.6.1920Законът на плътта е закон на ограничението -  ИБ
28.6.1920Писмо на Учителя до учениците, Бургас
6.7.1920Писмо на Учителя до всички ученици в София, София
11.7.1920Божественият пламък. Разговори с Учителя -  ИБ
11.7.1920Учителя пристига в Айтос
12.7.1920Симоне Йонин, любиш ли ме? -  ИБ
12.7.1920Учителя с последователи от Айтос на излет до връх Паспалата
12.7.1920Снимки на Учителя с последователи от Айтос, екскурзия и събор на Паспалата - Петров връх
13.7.1920Ръката -  ИБ
8.8.1920Двата принципа / Съчетание на отношенията - ИБ , БС
19.8.1920Беседа за учителите и майките като възпитатели - СБ
19.8.1920Новото човечество - СБ
19.8.1920Път, Истина и живот - СБ
19.8.1920Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1920
19.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1920 - Велико Търново.
20.8.1920Необходими условия за ученика - СБ
20.8.1920Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране - СБ
20.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1920 - Велико Търново
21.8.1920Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа - СБ
21.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1920 - Велико Търново
22.8.1920Образуване на един клас - КД
22.8.1920Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината - СБ
22.8.1920Учителя образува "Класът на добродетелите". Търново, 22 август 1920
22.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1920 - Велико Търново
23.8.1920Гимнастически упражнения - СБ
23.8.1920Голям е само Бог -  ИБ
23.8.1920Работа върху чистотата и самообладанието - СБ
23.8.1920Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците - СБ
23.8.1920Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга - СБ
23.8.1920Сутрешен наряд, 25 август - СБ
23.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1920 - Велико Търново
24.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1920 - Велико Търново.
25.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1920 - Велико Търново
25.8.1920Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Търново
30.8.1920Първоначален език -  ИБ
12.9.1920Аз ви избрах -  ИБ
12.9.1920Добрата молитва -  ИБ
12.9.1920Сърцето си никому в заем не давайте -  ИБ
12.9.1920Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков
14.9.1920Когато дойде Духът - ИБ
15.9.1920Три картини -  ИБ
17.9.1920Аз дойдох, за да имат живот -  ИБ
19.9.1920Добри ученици -  ИБ
19.9.1920Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
19.9.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
26.9.1920За възпитанието на децата - ИБ
26.9.1920С любов и вяра -  ИБ
3.10.1920400 000 форми -  ИБ
10.10.1920Без съмнение и без отсрочка -  ИБ
10.10.1920Когато посрещате -  НБ
12.10.1920Само хляб -  ИБ
14.10.1920Нито се променя, нито се изменя -  ИБ
17.10.1920Което се променя, без да се изменя -  НБ
24.10.1920Закон за правда -  ИБ
24.10.1920Който има мир -  НБ
25.10.1920Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Бургас
30.10.1920Две лепти -  НБ
7.11.1920Точка, линия, плоскост, куб -  НБ
8.11.1920Една греда -  ИБ
19.11.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
9.12.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
9.12.1920Писмо на Учителя до Паша Теодорова и Савка Керемедчиева, Варна
9.12.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
21.12.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Шумен
27.12.1920Где е правият път? -  ИБ
28.12.1920Три закона -  ИБ
29.12.1920Няма любов като Божията Любов -  ИБ
30.12.1920С думата „може“ -  ИБ
31.12.1920Всичкият дълг -  ИБ
1920Савка Керемидчиева се присъединява към Паша Теодорова в стенографиране беседите на Учителя.
2.1920Учителя предава на П.Камбуров песента "Българска идилия" - София, ул."Опълченска", 66
3.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наряд), За 9/22 март 1920 г., понеделник

начало1921г.
1.1.1921Нова година - ИБ
1.1.1921Частен разговор с Учителя - ИБ
1.1.1921Учителя посреща Новата година в дома на Никола Ватев, Русе
2.1.1921Двата велики закона - ИБ
2.1.1921Запазване и консервиране плодове и зеленчуци - ИБ
2.1.1921Съвети от Учителя - ИБ
3.1.1921Лекуване на разни болести - ИБ
25.1.1921Кротките - НБ , ИБ
31.1.1921Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Свищов
1.2.1921Снимка на Величка Стойчева на легло, заобиколена от съмишленици
12.2.1921Учителя провежда разговор с Лазар Котев, Константин Иларионов и Димитър Добрев, Търново
27.2.1921Любовта -  НБ
6.3.1921Вярата -  НБ
13.3.1921Новият човек / Новиятъ човѣкъ -  НБ
20.3.1921Фарисей и садукей -  НБ
20.3.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.3.1921Алфиери Бертоли построява първата палатка на Изгрева
27.3.1921Сеятелят / Сѣятельтъ -  НБ
28.3.1921Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
3.4.1921Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ -  НБ
10.4.1921Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ -  НБ
16.4.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.4.1921Огнената пещ / Огнената пещь -  НБ
24.4.1921В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ -  НБ
30.4.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1.5.1921Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта -  НБ
8.5.1921Първата сестра - НБ
8.5.1921Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
15.5.1921Изтълкувай ни тази притча -  НБ
22.5.1921Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия -  НБ
25.5.1921Път на мисълта - ИБ
29.5.1921Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване -  НБ
2.6.1921Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
5.6.1921Ангелът отговори / Ангелътъ отговори -  НБ
9.6.1921Физическият живот – път към духовния и Божествен живот - ИБ
9.6.1921Учителя създава братския лагер Ел Шадай (Бивака), Витоша
12.6.1921Двете жени / Двѣтѣ жени - НБ
19.6.1921Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ -  НБ
20.6.1921Влиянието на хармонията в живота - ИБ , БС
26.6.1921В правда, истина и святост / Правда, истина и светость -  НБ
13.7.1921Министерството на вътрешните работи на България утвърждава устава на Общество "Бяло Братство" в Русе
15.8.1921Учителя спира разразила се буря, Търново
19.8.1921Възпитание на човешката воля - СБ
19.8.1921Гимнастически упражнения - СБ
19.8.1921Пробуждане на колективното съзнание - СБ
19.8.1921Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа - СБ
19.8.1921Упражнение от Учителя, дадено на 19 август
19.8.1921Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1921
19.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1921 - Велико Търново.
20.8.1921Закон на съвършенството - СБ
20.8.1921Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси - СБ
20.8.1921Сутрешен наряд, 20 август - СБ
20.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1921 - Велико Търново.
21.8.1921Общи упражнения - СБ
21.8.1921Определяне работата на четирите съвета - СБ ,БР
21.8.1921Правилни методи за разбиране - СБ
21.8.1921Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие) - СБ
21.8.1921Утринна беседа (без заглавие) - СБ
21.8.1921Четирите съвета - СБ ,БР
21.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1921 - Велико Търново
22.8.1921Правилният развой на човешките енергии - СБ
22.8.1921Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили - СБ
22.8.1921Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота - СБ
22.8.1921Сутрешен наряд, 22 август - СБ
22.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1921 - Велико Търново
23.8.1921Отговор на зададени въпроси - СБ
23.8.1921Сутрешен наряд, 23 август / Размишления - СБ
23.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1921 - Велико Търново
24.8.1921Законът на самопожертването - СБ
24.8.1921Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2 - СБ
24.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1921 - Велико Търново
25.8.1921Разумно служене - СБ
25.8.1921Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4 - СБ
25.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1921 - Велико Търново
23.9.1921Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
2.10.1921Жертва, упование и радост - ИБ
2.10.1921Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта - НБ
9.10.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.10.1921Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
19.10.1921Братя и сестри на Христа -  НБ
23.10.1921Тогаз те ще просветнат! -  НБ
24.10.1921Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
30.10.1921Синът Божи -  НБ
6.11.1921Ненаписаните закони -  НБ
10.11.1921Свидетелството на Духа - ИБ , БС
13.11.1921В Египет -  НБ
14.11.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
16.11.1921Плачът -  НБ
20.11.1921Ананий и Сапфира -  НБ
21.11.1921Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
27.11.1921Аз ще го възкреся! -  НБ
4.12.1921Още по-блажени са! -  НБ
11.12.1921Стани и опаши се! -  НБ
12.12.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
12.12.1921Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
18.12.1921И Петър се грееше! -  НБ
19.12.1921Живо течение - ИБ
20.12.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1921Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
25.12.1921Каквото вържете на земята -  НБ
1921Снимки на Учителя от 1921 г.
7.1921Учителя с група от Братството е на лагер в Родопите

начало1922г.
1.1.1922Сродни души -  ИБ
1.1.1922Сродните души -  НБ
8.1.1922Разговори с Учителя - ИБ , НБ
8.1.1922Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде -  НБ
15.1.1922Защо твоите ученици ядат и пият? -  НБ
16.1.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.1.1922Плевелите и пшеницата -  НБ
29.1.1922Пак ще ви видя -  НБ
5.2.1922Какво трябва да искаме? -  НБ
8.2.1922Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
10.2.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
12.2.1922Ядоха и наситиха се -  НБ
17.2.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1922Учителя създава братския лагер Ел Шадай (Бивака), Витоша
1922Снимка на Веселина Козарева в братска група в гр. Попово, 1922 г.
1922Снимка на молитвена група от 10 човека във Велико Търново -1922 г.
1922Снимки на Стефка Стойчева -1922 г.
19.2.1922Искайте, търсете, хлопайте! -  НБ
24.2.1922Двата пътя -  МОК
24.2.1922Трите живота / Трите живота - ООК
24.2.1922Учителя открива Младежкия окултен клас (МОК) и Общия окултен клас (ООК)
24.2.1922Учителя изнася първата лекция от МОК - "Двата пътя"
24.2.1922Учителя изнася първата лекция от ООК - "Трите живота"
26.2.1922Царството Божие -  НБ
1.3.1922Страх и безстрашие / За страха и безстрашието - МОК
2.3.1922Трите методи на природата / Методи на природата - ООК
4.3.1922Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици, 4 март
5.3.1922В дома на Отца -  НБ
8.3.1922Методи за укрепване на волята / Сила на волята -  МОК
8.3.1922Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
9.3.1922Четирите правила / Важни правила - ООК
12.3.1922Слушайте Него! -  НБ
15.3.1922Качества и проявление на волята -  МОК
16.3.1922Първото задължение на учениците / Задължения на ученика - ООК
19.3.1922Твоето Слово -  НБ
22.3.1922Отляво и отдясно -  ИБ
22.3.1922Учителя организира първо посрещане на пролетта на Изгрева
26.3.1922Които вас приемат -  НБ
29.3.1922Старият и новият живот / Стар и нов живот - МОК
30.3.1922Три разряда ученици / Три категории ученици - ООК
30.3.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1.4.1922Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство - ИБ
2.4.1922Прави правете Неговите пътеки! -  НБ
4.4.1922Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика - ООК
5.4.1922Двете посоки - МОК
7.4.1922Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Благовещение
9.4.1922Волята на Отца -  НБ
12.4.1922Движение нагоре. Тръгни към Бога - КД
12.4.1922Закон на движенията / Закон на движение - МОК
13.4.1922Природни методи / Природни методи - ООК
16.4.1922Не бъди неверен, но верен! -  НБ
19.4.1922Разбор на думи - МОК
20.4.1922Предназначението на музиката / Силите на мозъка - ООК
23.4.1922Христа разпят -  НБ
26.4.1922Проява на кармическия закон / Закон на кармата - МОК
27.4.1922Окултни правила / Правила за живота - ООК
30.4.1922Ще се стопи! -  НБ
2.5.1922Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила - ООК
3.5.1922Красивото в живота / Красотата в природата - МОК
6.5.1922Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Гергьовден
7.5.1922Ученикът не е по-горен от учителя си -  НБ
9.5.1922Семената - ИБ
10.5.1922Закон на енергията / Закон за енергиите - МОК
11.5.1922Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата - ООК
11.5.1922Учителя изнася беседа пред ООК - "Мястото на човека в природата", София
11.5.1922Учителя дава упражнението усилване на волята - нощно изкачване на Витоша
14.5.1922Дъще Сионова -  НБ
16.5.1922Празното време - ИБ
17.5.1922Методи за чистене - МОК
18.5.1922Необятната любов / Необятната любов - ООК
21.5.1922Много плод -  НБ
22.5.1922Учителя изнася беседата „Без Бог и без любов не може“ пред 4 сестри на Витоша
23.5.1922Верен на себе си - ИБ
24.5.1922Здравец - ИБ
24.5.1922Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота - МОК
24.5.1922Учителя участва в екскурзия на Витоша с голяма група ученици - 24 май
24.5.1922Учителя изнася две беседа на Витоша, 24 май
25.5.1922Без Бога и без любов не може - ИБ
26.5.1922По пътя / Правият път - ООК
28.5.1922Неговата заповед -  НБ
30.5.1922Изворите - ИБ
31.5.1922Връзки на знанието - МОК
2.6.1922Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни) - ИБ , БС
2.6.1922Изгрев и залез / Изгрев и залез - ООК
4.6.1922Не правете никому насилие, нито оклеветявайте! -  НБ
7.6.1922Мисъл, чувство и действие - МОК
8.6.1922Окултна хигиена / Природна хигиена - ООК
11.6.1922Както е Он чист -  НБ
13.6.1922Характерни черти -  ИБ
14.6.1922Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика - МОК
15.6.1922Мисъл и действие / Мисъл и действие - ООК
15.6.1922Бележка на Савка Керемидчиева - ИБ
18.6.1922Ако пребъдете в Мене -  НБ
20.6.1922Един малък опит -  ИБ
21.6.1922Скъпоценните камъни - МОК
22.6.1922Влиянието на музиката / Влияние на музиката - ООК
25.6.1922Гладуват и жадуват -  НБ
27.6.1922Кое е полезно и кое не е - ИБ
28.6.1922Прояви на съзнанието - МОК
29.6.1922Мечешкият капан! / Мечешкият капан - ООК
5.7.1922Положителни и отрицателни сили в ученика / Положителни и отрицателни сили - МОК
5.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
7.7.1922Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина / Основни закони - ООК
7.7.1922Архиерейски събор от Синода, на който обявяват Учителя за самоотлъчил се от Църквата
12.7.1922Учителя организира екскурзия до връх Мусала
13.7.1922Простите и сложни движение в природата / Прости и сложни движения - ООК
13.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
14.7.1922За ученика -  ИБ
14.7.1922На екскурзия с Учителя -  ИБ
14.7.1922Пътят. Формули и молитви - КД
14.7.1922Беседи изнесени от Учителя в Чамкория, Горското училище
20.7.1922Живите сили в природата / Живите сили на природата - ООК
20.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
26.7.1922Възможности - МОК
26.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
26.7.1922Учителя се среща и разговаря със земеделския премиер-министър на България Александър Стамболийски - Ястребец
27.7.1922Развитие на съзнанието / Развитие на съзнанието - ООК
27.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
30.7.1922И Петър Го взе настрана -  НБ
30.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
2.8.1922Деятелност на сърцето - МОК
4.8.1922Превръщане на енергиите / Превръщане на енергиите - ООК
17.8.1922Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки - ИБ
19.8.1922Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие) - СБ
19.8.1922Новият живот - СБ
19.8.1922Съвършеният мъж - СБ
19.8.1922Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1922
19.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1922 - Велико Търново.
19.8.1922Учителя е поканен от Архимандрит Евтимий на диспут в салона на читалище "Надежда", Търново
19.8.1922(19-25) Сформиране на Школи на Бялото Братство в провициалните градове на България
20.8.1922Много плод принася - СБ
20.8.1922Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие) - СБ
20.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1922 - Велико Търново
21.8.1922Истината - СБ
21.8.1922Музика, работа и пост - СБ
21.8.1922Новият ден (Утринна беседа, без заглавие) - СБ
21.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1922 - Велико Търново
21.8.1922Учителя дава песента Фир-фюр-фен - Събора в Търново
22.8.1922Изпитвайте Писанията! - СБ
22.8.1922Работа за новия живот - СБ
22.8.1922Утринен наряд - СБ
22.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1922 - Велико Търново
23.8.1922В Горницата - СБ
23.8.1922Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие) - СБ
23.8.1922Милосърдието - СБ
23.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1922 - Велико Търново
24.8.1922Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие) - СБ
24.8.1922Живот вечен - СБ
24.8.1922Предварителни бележки - СБ
24.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1922 - Велико Търново
25.8.1922Беседа за младите - СБ
25.8.1922Върху задачите на школата - СБ
25.8.1922Какъв трябва да бъде ученикът - СБ
25.8.1922Утринен наряд (25 август 1922 г.) - СБ
25.8.1922Утринна беседа (без заглавие) - СБ
25.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1922 - Велико Търново
26.8.1922Изтълкувай ни тази притча - СБ , ИБ
26.8.1922Новият и старият живот - СБ
27.8.1922Истинната лоза / Аз съм истинската лоза - НБ , СБ
27.8.1922Правила и мерки за избягване на всички погрешки - СБ
27.8.1922„Отворено писмо" до архимандрит Евтимий, от Групата на ББ в Казанлък
30.8.1922Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика - ИБ , СБ
31.8.1922Спомен от търновските събори - 1922 г. - ИБ
3.9.1922Съвети и наставления за Учениците - СБ , ИБ
10.9.1922Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете - НБ , СБ
19.9.1922Едно с Бога - КД
22.9.1922Празникът на труда - СБ , ИБ
22.9.1922Учителя официално обявява 22 септември за начало на учебните занятия в Школата
24.9.1922Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи -  НБ
1.10.1922Живият Господ -  НБ
1.10.1922Правила за Окултната школа - ООК
4.10.1922Допирните точки в природата -  МОК
6.10.1922Положителни и отрицателни сили в природата - ООК
7.10.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.10.1922Обичен и скъп - НБ
11.10.1922Отличителни качества на волята -  МОК
12.10.1922Практическо приложение на музиката - ООК
12.10.1922Учителя дава песента "Сила жива, изворна" - гр.София
15.10.1922Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа - НБ
15.10.1922Влияние на музиката, пеенето и движенията - ООК
18.10.1922Психическо наблюдение -  МОК
22.10.1922Възлюби го -  НБ
22.10.1922Окултна музика - ООК
22.10.1922Учителя дава песента "Венир Бенир" - гр.София
22.10.1922Учителя дава песента "Изгрява Слънцето" - гр.София
25.10.1922Отличителните черти на живота -  МОК
29.10.1922Влиянието на електричеството - ООК
29.10.1922Станете да отидем! -  НБ
29.10.1922Учителя дава песента "Сладко медено" - гр.София
1.11.1922Нагласяване на силите -  МОК
5.11.1922Никаква лъжа - ООК
5.11.1922По-леко ще бъде наказанието -  НБ
5.11.1922Учителя дава песента "Блага дума" - гр.София
8.11.1922Хармонизиране на енергиите -  МОК
12.11.1922Музика и пеене,средство за постигане на Божественото - ООК
12.11.1922Не знаете що искате -  НБ
12.11.1922Учителя дава песента "Духът Божи " - гр.София
19.11.1922Да наследя -  НБ
19.11.1922Музика и пеене – средство за тониране - ООК
19.11.1922Учителя дава песните "Сила жива" и "Скръбта си ти кажи " - гр.София
22.11.1922Предназначение на дихателната система -  МОК
26.11.1922Лама савахтани -  НБ
26.11.1922Практическо приложение на окултната музика - ООК
29.11.1922Единство на съзнанието -  МОК
30.11.1922Роден Сава Симеонов (Савата), предан ученик на Учителя, завещал триетажната си къща на Изгрева на Братството
3.12.1922Дойде да послужи -  НБ
3.12.1922Окултна музика - ООК
3.12.1922Учителя дава песента "В зорите на живота"
3.12.1922Учителя дава песента "Махар Бену Аба"
3.12.1922Учителя дава песента "Мусала"
8.12.1922Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
10.12.1922Значение на гласните при окултното пеене - ООК
10.12.1922Ще ви научи -  НБ
10.12.1922Учителя дава песента "Бог е Любов"
13.12.1922Закон за съотношения -  МОК
17.12.1922Добрата земя -  НБ
17.12.1922Музиката – средство за концентриране - ООК
20.12.1922Самоопределение -  МОК
24.12.1922Защо не можахме? -  НБ
24.12.1922Окултна медицина - ООК
27.12.1922Признаци на проявеното човешко съзнание -  МОК
31.12.1922Простри ръката си! -  НБ
4.1922Създаване на първите комуни в Бялото Братство
7.1922Летуване на Братството на Рила - Чамкория (Боровец)

начало1923г.
1923Снимка на Боян Боев - Панагюрище
1923Снимка на портрет на Учителя от художника Борис Георгиев
2.1.1923Правилният растеж на Ученика - ООК
3.1.1923Прояви на съзнанието -  МОК
3.1.1923Упражнение за Слънцето като метод за трансформиране на състоянието
7.1.1923Значение на ръцете и пръстите - ООК
7.1.1923И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги -  НБ
7.1.1923Група последователи на Учителя вземат решение за направата на устав
7.1.1923Упражнение за концентрация, дадено в лекцията 'Значение на ръцете и пръстите', ООК, 7 януари
9.1.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.1.1923Окултна страна на живота -  МОК
12.1.1923Писмо от Учителя до ученичките от класа на Добродетелите, София
14.1.1923Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не -  НБ
14.1.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
14.1.1923Писмо от Учителя до учениците - "Писмото", (Снимка на "Писмото"), София
14.1.1923Учителят изпраща Писмото, което става текст на песента "Писмото"
17.1.1923Установени мерки -  МОК
21.1.1923И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето -  НБ
21.1.1923Тъмното петно в съзнанието - ООК
24.1.1923Гордост и тщеславие -  МОК
28.1.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
31.1.1923Писмо от Учителя до учениците
31.1.1923Писмо от Учителя до учениците от специалния клас (младежкия)
4.2.1923Кое е това ново учение? / Кое е това учение? -  НБ
5.2.1923Малките случаи - ООК
7.2.1923Добри навици / Образуване на добрите навици -  МОК
9.2.1923Свещеното правило - КД
9.2.1923Слънцето и човекът - КД
11.2.1923Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни -  НБ
11.2.1923Свещено правило - НБ
11.2.1923Съмнение и воля - ООК
14.2.1923Предназначение на слънцето, луната и звездите -  МОК
16.2.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици (до Резньовете)
18.2.1923Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня -  НБ
19.2.1923Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта - ООК
19.2.1923Упражнение (1) от Учителя, дадено на 19 февруари
19.2.1923Упражнение (2) от Учителя, дадено на 19 февруари
21.2.1923Първата родена мисъл -  МОК
23.2.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици
25.2.1923Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни! -  НБ
25.2.1923Качества на ума, сърцето и волята - ООК
28.2.1923Развитие на мозъчните центрове -  МОК
4.3.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици
7.3.1923Педагогическа лекция -  МОК
7.3.1923Снимка от стенографския бележник на Савка Керемедчиева
8.3.1923Произход на правите мисли - ООК
11.3.1923Видѣхме Господа / Видяхме Господа -  НБ
12.3.1923Влияние на планетите - ООК
14.3.1923Силата на тъмнината и светлината -  МОК
16.3.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
18.3.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици - Ел Ше-дар
19.3.1923Смисълът на противоречието - ООК
21.3.1923Бяла и черна светлина -  МОК
22.3.1923Новогодишна -  ИБ
22.3.1923Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки - НБ , ИБ
25.3.1923Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа -  НБ
4.4.1923Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека -  МОК
8.4.1923Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни -  НБ
8.4.1923Точността - ООК
11.4.1923Житно зърно / Житното зърно -  МОК
15.4.1923Окултна медицина - ООК
15.4.1923Чий е този образъ? / Чий е този образ -  НБ
18.4.1923Разпределяне на енергиите -  МОК
22.4.1923Петимата братя - НБ
22.4.1923Правилни отношения - ООК
25.4.1923Методи и насърчения за хармонизиране - КД
25.4.1923Четирите съзнания -  МОК
29.4.1923Живот вечен - НБ
29.4.1923Работа на окултните сили - ООК
29.4.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
2.5.1923Живият кръг -  МОК
9.5.1923Движение на разумните сили -  МОК
11.5.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров
13.5.1923Дерзайте, Аз съм - НБ
13.5.1923Правилно разпределение на енергиите - ООК
20.5.1923За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми - НБ
20.5.1923Закон за контрастите - ООК
27.5.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици, чешмата - Ел Ше-дар
30.5.1923Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа -  МОК
3.6.1923Напразно Ме почитат - НБ
4.6.1923Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
9.6.1923На власт в България, чрез държавен преврат идва политическата партия Демократически сговор
10.6.1923Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите - НБ
15.6.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.6.1923Вяра и съмнение - ООК
17.6.1923Имаше двама синове - НБ
20.6.1923Опити -  МОК
21.6.1923Приложение - ИБ , БС
22.6.1923Първичната връзка - ИБ
24.6.1923След три дни - НБ
25.6.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
27.6.1923Нежност и грубост -  МОК
28.6.1923Божественото и човешкото - ООК
1.7.1923Проява на разумните сили в природата - ООК
1.7.1923Ще дойдем при Него - НБ
1.7.1923Две упражнения от Учителя, дадени на 1 юли
1.7.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Първи ден - 1 юли
2.7.1923Две думи! -  МС
2.7.1923Разцъфтяване на човешката душа -  МС
2.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Втори ден - 2 юли
2.7.1923Беседи изнесени от Учителя на първия младежки събор, София. Втори ден - 2 юли
3.7.1923Първото правило -  МС
3.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Трети ден - 3 юли
3.7.1923Беседа изнесена от Учителя на първия младежки събор, София. Трети ден - 3 юли
4.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Четвърти ден - 4 юли
5.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Пети ден - 5 юли
6.7.1923Където е Любовта, там е Бог - КД
8.7.1923Речи само реч - НБ
8.7.1923Упътване - ООК
8.7.1923Упражнение (1) от Учителя, дадено на 8 юли
8.7.1923Упражнение (2) от Учителя, дадено на 8 юли (за пръстите)
8.7.1923Упражнение (3) от Учителя, дадено на 8 юли
12.7.1923Абсолютното малко и абсолютното велико - ООК
12.7.1923Ученикът трябва да разбира - ООК
15.7.1923Който слуша вас, Мене слуша - НБ
1.8.1923Екскурзия до Сливен - Сините камъни на група ученици (без Учителя)
26.8.1923Здравият ум / Черни връх - НБ , ИБ
26.8.1923Учителя провежда екскурзия до Черни връх с учениците.
26.8.1923Бесед "Здравият ум", изнесена от Учителя на екскурзията до Чернни връх
27.8.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
9.9.1923Двата метода на природата -  НБ
9.9.1923Основният закон на съзнателния живот - ИБ ,БР
9.9.1923Три правила за ученика - ИБ ,БР
9.9.1923Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 9 септември
10.9.1923Абсолютно най-малката величина - ИБ ,БР
10.9.1923Окултният закон за противоречията - ИБ ,БР
10.9.1923Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 10 септември
11.9.1923Високият идеал - ООК
11.9.1923За чистотата - ИБ ,БР
11.9.1923Учителя изнася лекцията "Високият идеал" пред Общия окултен клас
11.9.1923Учителя държи беседа пред ръководителите на братски групи - 11 септември
16.9.1923Бъдете разумни! -  НБ
23.9.1923Съблазните -  НБ
1.10.1923Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът -  НБ
11.10.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
16.10.1923Заминава си Тодор Бъчваров, литератор, книгоиздател и последовател на Учителя
18.10.1923Разумност в природата - ООК
21.10.1923Разумният живот -  МОК
21.10.1923Ще ви направи свободни/ Истината -  НБ
21.10.1923Упражнение от Учителя, дадено на 21 октомври (при объркване на мислите или чувствата)
24.10.1923Стремежите на ума и сърцето - ООК
28.10.1923Живите точки в природата -  МОК
28.10.1923Изпитвайте Писанията! -  НБ
31.10.1923Най-добрият начин за разсъждение - ООК
4.11.1923Задачи на истинската наука -  МОК
4.11.1923Основа на знанието -  МОК
4.11.1923Отвори им умовете -  НБ
4.11.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
7.11.1923Божественото съвършенство - ООК
11.11.1923Който има уши -  НБ
11.11.1923Превръщане на цветовете -  МОК
11.11.1923Упражнение от Учителя, дадено на 11 ноември
14.11.1923Излишък и недоимък в живота - ООК
17.11.1923Картичка от Учителя (Снимка на писмото), София
18.11.1923Бог на живите -  НБ
18.11.1923Гняв и страх -  МОК
21.11.1923Силовите линии в природата - ООК
25.11.1923Твърдост, смелост, изпълнителност -  МОК
25.11.1923Ще хвърля мрежата -  НБ
28.11.1923Волята Божия - ООК
2.12.1923Който люби -  НБ
2.12.1923Пътят на ученика. Основната идея -  МОК
5.12.1923Свобода, знание и мир - ООК
9.12.1923Каквото чух -  НБ
11.12.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
14.12.1923Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София
16.12.1923Езикът на природата -  МОК
16.12.1923Той ги изпита -  НБ
16.12.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.12.1923Окултната музика в живота - ООК
19.12.1923Учителя дава песента "Благост" - гр.София
19.12.1923Учителя дава песента "Кажи ми, светли Божи лъч" - гр.София
23.12.1923Скръб и радост -  НБ
23.12.1923Упътвания и образи -  МОК
26.12.1923Школата и развитието на ученика - ООК
26.12.1923Учителя завършва песента 'Благост' - гр. София
30.12.1923Единицата и вечността -  МОК
30.12.1923Нашите длъжници -  НБ
31.12.1923Четвърти урок - КД
4.1923Привършен е строежът на салона на ул. "Оборище", 14
8.1923Правителството на Цанков отказва да разреши провеждането на събора на Братството, забранен преди т...
9.1923Група ученици от Братството образуват комуната Арбанаси

начало1924г.
1.1.1924Телеграма от Учителя до Минчо Сотиров, София
2.1.1924Единство на обичта - ООК
2.1.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.1.1924Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
6.1.1924Едно ти не достига! -  НБ
6.1.1924Отношения между проявите в природата - МОК
8.1.1924Мъртвите и живите линии - ООК
12.1.1924Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
13.1.1924Оздравяха -  НБ
13.1.1924Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето - МОК
13.1.1924Упражнение с думи, дадено от Учителя в беседата 'Приливи и отливи на енергиите', 13 януари 1924 г.
16.1.1924Приливи и отливи - ООК
20.1.1924Допреният въглен -  НБ
20.1.1924Придобивки на съзнанието - МОК
23.1.1924Закон за късите и дългите линии - ООК
23.1.1924Упражнение за свързване с Невидимия свят, дадено от Учителя в 'Закон за късите и дългите линии', 23 януари 1924
27.1.1924Колко пъти да прощаваме? -  НБ
27.1.1924Трансформиране на енергиите - МОК
3.2.1924Елементи в геометрията - МОК
3.2.1924Плодовете на Духа -  НБ
3.2.1924Упражнение за осъзнаване влиянието на геометричните фигури върху душата и тялото
6.2.1924Най-щастливият ден - ООК
6.2.1924Упражнение с ръцете за трансформиране на психическото състояние
10.2.1924Искаш ли да оздравееш? -  НБ
10.2.1924Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието -  МОК
13.2.1924Трите състояния у човека - ООК
17.2.1924Морални чувства -  МОК
17.2.1924Царството Божие се благовества -  НБ
18.2.1924Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
20.2.1924Обектът на съзнанието - ООК
24.2.1924Моралният тип -  МОК
24.2.1924Що е това? -  НБ
27.2.1924Истинско и относително знание - ООК
2.3.1924Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите -  МОК
2.3.1924Родени изново -  НБ
5.3.1924Двете граници - ООК
9.3.1924Господи, да прогледам! -  НБ
9.3.1924За свободата -  МОК
12.3.1924Без съмнение, без подозрение и без докачение - ООК
12.3.1924Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София
16.3.1924Движение на енергиите. Закон за поляризиране -  МОК
16.3.1924Който дойде при мене -  НБ
16.3.1924Упражнение от Учителя, дадено на 16 март (Любов,Радост,Веселие)
19.3.1924Познай себе си - ООК
22.3.1924Двете противоположности - ИБ
22.3.1924Човешката душа -  ИБ
23.3.1924Брат ти си дойде -  НБ
23.3.1924Мощните сили на разумната воля -  МОК
26.3.1924Добрите и лошите мисли / Добритѣ и лошитѣ мисли - ООК
30.3.1924Добрите навици. Разумното сърце -  МОК
30.3.1924Плати ми, що ми си длъжен -  НБ
2.4.1924Разумното сърце - ООК
2.4.1924Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
6.4.1924Добрата страна на страданията. Чистотата - МОК
6.4.1924Кажи само реч -  НБ
9.4.1924Тъчете мислите си! - ООК
13.4.1924Още малко -  НБ
13.4.1924Търпение - МОК
15.4.1924Писмо от Учителя до всички приятели (архив на Минчо Сотиров), София
16.4.1924Любов към Бога - ООК
16.4.1924Учителя дава песента (упражнение) "Светъл ден"
16.4.1924Учителя дава песента (упражнение) "Тъги, скърби"
20.4.1924Предаване на мислите. Музикалност -  МОК
20.4.1924Просете, търсете и хлопайте -  НБ
23.4.1924Точилото и ножът - ООК
23.4.1924Учителя дава песента (упражнение) "Ходи-ходи"
27.4.1924Съграждане на доброто -  МОК
27.4.1924Ще го изцеля -  НБ
30.4.1924Добрите и лошите - ООК
4.5.1924Каквото попросите -  НБ
4.5.1924Психически наслоявания. Закон за примирение -  МОК
7.5.1924Страхът - ООК
8.5.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.5.1924Писмо от Учителя до Никола Ватев, София
11.5.1924Млади и стари -  МОК
11.5.1924Напразно ме почитат -  НБ
14.5.1924Четирите проекции - ООК
18.5.1924Да възлюбиш Господа -  НБ
18.5.1924Противоречията като необходимост при всяко растене -  МОК
22.5.1924Опитване и преживяване - ИБ
25.5.1924Малки придобивки в живота -  МОК
25.5.1924Онези дни ще се съкратят -  НБ
28.5.1924Съзнателната монада - ООК
1.6.1924И валя дъждът -  НБ
2.6.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
4.6.1924Право ходене - ООК
9.6.1924Разлика между физическата и Божествената Любов - ИБ
11.6.1924Добро и зло - ООК
18.6.1924Малкото приложение - ООК
6.7.1924Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа - МС
6.7.1924Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл - МС
6.7.1924Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия - МС
6.7.1924Беседи изнесени от Учителя на втория младежки събор - София. Първи ден - 6 юли
6.7.1924Учителя присъства на втория младежки събор - София. Първи ден - 6 юли
7.7.1924Новото възпитание / За възпитанието - МС
7.7.1924Топлината на живота - МС
7.7.1924Беседи изнесени от Учителя на втория младежки събор - София. Втори ден - 7 юли
11.7.1924Учителя с група ученици - екскурзия до Мусала. Първи ден - 11 юли
12.7.1924Учителя с група ученици - екскурзия до Мусала. Втори ден - 12 юли
12.7.1924Учителя с група ученици - екскурзия до Мусала. Втори ден - 12 юли. Подаръкът на Савка
13.7.1924Новата азбука - СБ
13.7.1924Учителя с група ученици - екскурзия до Мусала. Трети ден - 13 юли
13.7.1924Беседа "Новата азбука", изнесена от Учителя на екскурзията до връх Мусала - 13 юли
13.7.1924Снимки на група от Братството на екскурзия до Мусала
16.7.1924Разумният живот - ООК
20.7.1924Ще дойда след Тебе -  НБ
23.7.1924Молитвата - ООК
6.8.1924Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
11.8.1924Условия за взаимна работа - СБ , ИБ
11.8.1924Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Първи ден - 11 август
11.8.1924Беседа изнесена от Учителя, Рила, Мусала - 11 август
12.8.1924Каляване на материята - СБ
12.8.1924Общи въпроси - СБ , ИБ
12.8.1924Хубави чувства - СБ , ИБ
12.8.1924Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Втори ден - 12 август
12.8.1924Беседи изнесени от Учителя, Рила, Мусала - 12 август
13.8.1924Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Трети ден - 13 август
14.8.1924Чада Божии - СБ , ИБ
14.8.1924Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Четвърти ден - 14 август
14.8.1924Беседа изнесена от Учителя, Рила, Мусала - 14 август
19.8.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.8.1924Учителя до Елена и Константин Иларионови, София, 19. VIII. 1924 г.
22.8.1924Наряд за 1924–1925 г. - СБ
24.8.1924Качества на разумния живот - СБ
24.8.1924Учителя е в София, Събор, 1924 (?)
24.8.1924Беседа изнесена от Учителя, 24 август - София.
31.8.1924Ако излекува болния (Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г.) - СБ ,БР
31.8.1924Правила на разумния живот - СБ
31.8.1924Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 31 август
1.9.1924Кръстът - СБ ,БР
1.9.1924Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие - СБ , ИБ ,БР
1.9.1924Съзнателният живот като забава - СБ
1.9.1924Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 1 септември
2.9.1924Никаква лъжа - СБ , ИБ ,БР
2.9.1924Разумният труд - СБ ,БР
2.9.1924Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 2 септември
3.9.1924Разумният и неразумният слуга - ООК
7.9.1924Царе – слуги на Господа - СБ
8.9.1924Най-малкото - КД
8.9.1924Упражнение от Учителя, дадено на 8 септември
10.9.1924Важността на числата - ООК
12.9.1924Моето верую - КД
22.9.1924Физическият и духовният човек - КД
24.9.1924Послушание - КД
25.9.1924Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София
15.10.1924Абсолютна справедливост - ООК
19.10.1924Настанало е царството Божие - НБ
19.10.1924Новитѣ схващания на ученика - МОК
21.10.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.10.1924Възможности и прояви на Любовта - КД
22.10.1924Добрата постъпка - ООК
22.10.1924Мястото на Любовта - КД
26.10.1924Природа и геометрия -  МОК
26.10.1924Раздай всичко! - НБ
27.10.1924Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
29.10.1924Темпераментите - ООК
2.11.1924Възпитателната сила на страданието / Възпитателната сила на страданията -  МОК
2.11.1924Двата закона - КД
2.11.1924Родените - НБ
5.11.1924Връзки в геометрическите форми - ООК
5.11.1924Упражнение от Учителя, дадено на 5 ноември
5.11.1924Учителя дава песента (упражнение) "В начало бе Словото"
9.11.1924Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб!  - НБ
9.11.1924Условия лежащи в триъгълника -  МОК
12.11.1924Забравените неща - ООК
14.11.1924Снимка на Жечо Панайотов
16.11.1924Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски - НБ
16.11.1924Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите -  МОК
19.11.1924Несъизмеримите неща - ООК
23.11.1924Да угоди на народа - НБ
23.11.1924Светлина и знание. Музика -  МОК
26.11.1924Пелените на живота. Радости и скърби - ООК
26.11.1924Учителя дава песента "Кажи ми Ти Истината II" - гр.София
26.11.1924Учителя дава песента (упражнение) "Кажи ми Ти Истината"
30.11.1924Който се учи - НБ
30.11.1924Съсредоточение - МОК
3.12.1924Закон на равенство - ООК
7.12.1924Великата погрешка - МОК
7.12.1924Ти си! - НБ
8.12.1924Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
10.12.1924Неразбраното - ООК
10.12.1924Учителя дава песента (упражнение) "Вдъхновение"
10.12.1924Учителя дава песента (упражнение) "Вечер, сутрин"
14.12.1924Да Го посрещнат - НБ
14.12.1924Що е единица. Числа и действия - МОК
17.12.1924Хармонична деятелност - ООК
21.12.1924Божественото буталце - МОК
21.12.1924Миротворци - НБ
23.12.1924Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
24.12.1924Както природата пише - ООК
24.12.1924Образи на живата природа - КД
28.12.1924Законът на внушението. Закон за равновесието / Закон за внушение и закон за равновесие -  МОК
28.12.1924Които гладуват - НБ
31.12.1924Малката радост - ООК
1.1924Излиза първият брой на сп."Житно зърно"
3.1924Учителя дава песента "Грее, грее светлината"
5.1924Писмо от Учителя до Георги Куртев
10.1924( - есента на 1924) Под ръководството на Учителя се образува духовна група от 16 човека за проучване на бес...

начало1925г.
1925Снимка на Д-р Иван Жеков и Юрданка Тевекелиева Жекова през 1925 г.
1.1.1925Празните и пълните - ИБ
1.1.1925Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София
4.1.1925Моята заповѣдъ / Моята заповед - НБ
4.1.1925Насока и направление на енергията / Направление на енергиите - МОК
4.1.1925Упражнение(1) от Учителя, дадено на 4 януари
4.1.1925Упражнение(2) от Учителя, дадено на 4 януари
4.1.1925Упражнения за уякчаване на волята и каляване на мисълта
7.1.1925Проекции - ООК
7.1.1925Упражнение от Учителя, дадено на 7 януари
11.1.1925Квадратурата на кръга - МОК
11.1.1925Тесният път - НБ
14.1.1925Положителни и отрицателни състояния на живота - ООК
18.1.1925Възможното у Бога, възможното у човека / Двете възможности - МОК
18.1.1925Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило - НБ
21.1.1925Значение на изслушването - ООК
25.1.1925Изпититѣ на ученика. Житното зърно - МОК
25.1.1925Който иска славата - НБ
25.1.1925Упражнение за работа с цветовете, дадено от Учителя в беседата 'Изпитите на ученика. Житното зърно'
25.1.1925Упражнение - житен режим, дадено от Учителя в беседата 'Изпитите на ученика. Житното зърно'
27.1.1925Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
28.1.1925Правилно пение - ООК
28.1.1925Учителя дава песента "Малкият извор"
1.2.1925Азъ Те познахъ / Аз Те познах - НБ
1.2.1925Чудните предположения -  МОК
4.2.1925Отворената и затворената чаша - ООК
8.2.1925Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата - НБ
8.2.1925Новото възпитание и самовъзпитание -  МОК
11.2.1925Продължаване на живота - ООК
15.2.1925Високите места и чистият въздух -  МОК
15.2.1925Послѣдното мѣсто / Последното място - НБ
18.2.1925Причини за противоречия - ООК
22.2.1925И пишеше на земята - НБ
22.2.1925Най-важното -  МОК
25.2.1925Отличителните черти на човешката интелигентност - ООК
26.2.1925Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. Първи ден - 26 февруари
27.2.1925Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. Първи ден - 27 февруари.Среща с цар Борис
1.3.1925Сега скърбь имате / Сега скръб имате - НБ
1.3.1925Честността -  МОК
4.3.1925Истинско служене - ООК
8.3.1925Моето царство -  НБ
8.3.1925Равностранният триъгълник - МОК
11.3.1925Равностранният триъгълник - ООК
15.3.1925Вдлъбната и изпъкнала леща -  МОК
15.3.1925Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето - НБ
18.3.1925Фазите на живота - ООК
22.3.1925Да се не смущава сърцето ви! - НБ
25.3.1925Придатъците на разумния живот - ООК
29.3.1925Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате - НБ
29.3.1925Слънчевите трансформатори -  МОК
30.3.1925Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
31.3.1925Писмо от Учителя до учениците на В. Б. Б. (архив на Минчо Сотиров), София
1.4.1925Израз - ООК
5.4.1925Законътъ на внушението -  МОК
5.4.1925Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява - НБ
8.4.1925Отмерените прояви - ООК
8.4.1925Писмо от Учителя до Стефан Тошев, София
12.4.1925Влияние на вътрешната светлина -  МОК
12.4.1925Съ Духъ и огънь / С Дух и огън -  НБ
15.4.1925Закон на съотношения - ООК
15.4.1925Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София
16.4.1925Учителя в разговор с ученици на Изгрева предвижда атентата в църквата „Св. Неделя“, 1925 г.
16.4.1925Атентатът в катедралната църква „Света Неделя“ – история и факти
16.4.1925Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
21.4.1925Възкресение -  ИБ
21.5.1925Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
25.5.1925Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
14.6.1925Истинната лоза -  НБ
14.6.1925Успоредните пътища -  МОК
17.6.1925Успоредните линии - ООК
17.6.1925Учителя дава песента "Вехади"
21.6.1925И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ -  НБ
21.6.1925Проявленията на ума -  МОК
24.6.1925Най-малкото чувство - ООК
28.6.1925Плодътъ на дървото / Плодът на дървото -  НБ
28.6.1925Смяна на състоянията -  МОК
1.7.1925Земята се върти. Стремеж на душата - ООК
5.7.1925И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея - НБ , МС
5.7.1925Преходни състояния на съзнанието -  МОК
5.7.1925Упражнение от Учителя, дадено на 5 юли
5.7.1925Учителя присъства на третия младежки събор - 5 юли
5.7.1925Беседа изнесена от Учителя на третия младежки събор - 5 юли
6.7.1925Вътрешна връзка - МС
6.7.1925Учителя присъства на третия младежки събор - 6 юли, Беседи
7.7.1925Двадесет правила от Учителя към ученика - МС
7.7.1925Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика - МС
7.7.1925Методът на светлината - МС
7.7.1925Учителя присъства на третия младежки събор - 7 юли, Беседи
8.7.1925Теория и практика - ООК
8.7.1925Учителя присъства на закриването на третия младежки събор - 8 юли
10.7.1925Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Първи ден - 10 юли
11.7.1925Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Втори ден - 11 юли
12.7.1925Платното - ИБ
12.7.1925Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Трети ден - 12 юли
12.7.1925Беседа от Учителя на екскурзията до Мусала "Платното". Трети ден - 12 юли
13.7.1925Малкият стрък - ИБ
13.7.1925Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Четвърти ден - 13 юли
13.7.1925Беседа от Учителя на екскурзията до Мусала "Малкият стрък". Четвърти ден - 12 юли
15.7.1925Силовите линии на доброто и злото - ООК
19.7.1925Което вие видите -  НБ
19.7.1925Учтивият човек -  МОК
21.7.1925Арестуване на Учителя. Протокол за разпит - София, 21 юли 1925 г.
22.7.1925Несъвместими отношения - ООК
25.7.1925Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта -  НБ
26.7.1925Свободни движения -  МОК
29.7.1925Съвместими отношения - ООК
5.8.1925Разумни наблюдения - ООК
12.8.1925Малкото добро и малкото зло - ООК
23.8.1925Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля) - СБ
23.8.1925Двете свещени положения - СБ
23.8.1925На отворено и на затворено - СБ
23.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Първи ден - 23 август.
23.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Първи ден - 23 август
24.8.1925Наряд и упътвания / Разяснение за Истината - СБ
24.8.1925Основни закони - ИБ
24.8.1925Подпушване на светлината - СБ
24.8.1925Търпение и вяра - СБ
24.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Втори ден - 24 август.
24.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Втори ден - 24 август
24.8.1925Беседа на Учителя пред ръководителите. Събора в Търново, 1925 г. Втори ден - 24 август.
25.8.1925Високият връх - СБ
25.8.1925Наряд и упътвания / Как да се молим - СБ
25.8.1925Учителя каза на ученика - ИБ
25.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Трети ден - 25 август
25.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Трети ден - 25 август
26.8.1925Живите образи - СБ
26.8.1925Наряд и упътвания / Чистота и святост - СБ
26.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Четвърти ден - 26 август
26.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Четвърти ден - 26 август
27.8.1925Наряд и упътвания / Чистотата - СБ
27.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Пети ден - 27 август
27.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Пети ден - 27 август
28.8.1925Истинната врата - СБ
28.8.1925Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта - СБ
28.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Шести ден - 28 август
28.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Шести ден - 28 август
29.8.1925Дето и да идеш! - СБ
29.8.1925Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа - СБ
29.8.1925Учителя е задържан от военните части във Велико Търново
29.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Седми ден - 29 август
29.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Седми ден - 29 август
6.9.1925Късият път! - СБ
12.9.1925Подписка за изгонване на Бялото Братство от Велико Търново
27.9.1925Учителя е на екскурзия на Витоша с учениците - „Празник на победите”
11.10.1925Великият закон -  НБ
1.11.1925И Бога за свой Отец казваше -  НБ
15.11.1925Време и сила - МОК
15.11.1925Заведоха Исуса - НБ
18.11.1925Козативни сили - ООК
22.11.1925Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление - МОК
22.11.1925Тридесет и осем години - НБ
22.11.1925Упражнение от Учителя, дадено на 22 ноември
25.11.1925Прави и криви линии - ООК
29.11.1925Той знаеше - НБ
29.11.1925Трите състояния S, R и T - МОК
2.12.1925Аумен - ООК
2.12.1925Учителя дава песента Аум- гр.София
6.12.1925Видя го Исус -  НБ
6.12.1925Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две -  МОК
6.12.1925Четири упражнения от Учителя, дадени на 6 декември
9.12.1925Служене на Бога и на себе си - ООК
13.12.1925Откъде ида -  НБ
13.12.1925Символи в природата / Живите символи в природата - МОК
16.12.1925Перпендикулярът на живота - ООК
18.12.1925Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща) - ИБ , БС
20.12.1925Добрата земя -  НБ
20.12.1925Приложение на символите / Живите символи като методи за работа -  МОК
20.12.1925Упражнение от Учителя, дадено на 20 декември (за волята)
23.12.1925Три вида служене - ООК
25.12.1925Правила и съвети - КД
27.12.1925Показа им ръцете си -  НБ
27.12.1925Пълнене и празнене -  МОК
30.12.1925Голяма радост и малка скръб - ООК

начало1926г.
1926Снимка на Стоян Ватралски, 1926 г.
1926Снимка на група ученици от Братството на Изгрева - София, 1926 г.
1926Учителя дава музиката на песента "Писмото"
3.1.1926Десетте думи (Графология) / Десетте думи -  МОК
3.1.1926До скончанието на века -  НБ
6.1.1926Разковничето - ООК
10.1.1926Давам власт -  НБ
10.1.1926Действие и противодействие -  МОК
10.1.1926Основна мисъл - КД
10.1.1926Писмо от Учителя до Георги Куртев, София.
13.1.1926Каквото става - ООК
17.1.1926Благ -  НБ
17.1.1926Изваждане / Изваждането -  МОК
17.1.1926Упражнение от Учителя, дадено на 17 януари
20.1.1926Четирите действия - ООК
21.1.1926Без наука няма сполука - ИБ , БС
24.1.1926Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви -  МОК
24.1.1926Мария избра -  НБ
24.1.1926Упражнение с букви, дадено в лекцията 'Гласните и съгласните букви'
27.1.1926Външни влияния - ООК
27.1.1926Упражнение за урегулиране силите на организъма, движения с произнасяне гласните букви а и о
31.1.1926Математически задачи. Простите задачи в математиката / Простите задачи в математиката -  МОК
31.1.1926Свидетелството Негово -  НБ
3.2.1926Нашето място - ООК
6.2.1926Психическо упражнение, дадено от Учителя в лекцията 'Меки и твърди вещества'
6.2.1926Упражнение за осъзнаване връзката с разумните същества, работещи за повдигането на душата ни
7.2.1926Познат от Него -  НБ
7.2.1926Реални величини / Реалното в живота -  МОК
10.2.1926Светлина на мисълта - ООК
14.2.1926Микроскопическите добрини -  МОК
14.2.1926Позвах сина си -  НБ
17.2.1926Веригите на съмнението - ООК
18.2.1926Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване) - ИБ , БС
19.2.1926Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 19 февруари
20.2.1926Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 20 февруари
21.2.1926Бъдете съвършени! -  НБ
21.2.1926Изразително лице / Красивото лице (Изразителното лице) -  МОК
21.2.1926Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 21 февруари
24.2.1926Обмяна - ООК
28.2.1926Приех от Отца Си -  НБ
28.2.1926Страдание, търпение, опитност, знание -  МОК
3.3.1926Природни изрази - ООК
3.3.1926Учителя дава песента "В мрак, в тъмнота " - гр.София
4.3.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Ел Шадай
7.3.1926Домовит човек -  НБ
7.3.1926Духовна мекота -  МОК
10.3.1926Живите закони на добродетелите - ООК
14.3.1926Саваат - Амон-Ра -  НБ
14.3.1926Форми на съзнанието. Трите съзнания / Трите съзнания -  МОК
17.3.1926Редът на числата - ООК
21.3.1926Жива реч / Живата реч -  МОК
21.3.1926Закон на съпоставянето -  НБ
21.3.1926Упражнение от Учителя, дадено на 21 март
22.3.1926Живи чешми - ИБ
24.3.1926Мозъчни наслоявания - ООК
24.3.1926Упражнение от Учителя, дадено на 24 март
28.3.1926Добро и свобода -  МОК
28.3.1926Петте разумни -  НБ
31.3.1926Кръг и елипса - ООК
4.4.1926Групиране на сили / Трансформиране на енергиите -  МОК
4.4.1926Дава плод -  НБ
5.4.1926Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ! -  ИБ
7.4.1926Три вида съзнание - ООК
11.4.1926И земята ще се изпълни със знание -  НБ
11.4.1926Малкото съпротивление -  МОК
14.4.1926Божествената съкровищница - ООК
18.4.1926Зазоряване -  НБ
18.4.1926Качествата на здравия човек / Качества на здравия човек -  МОК
18.4.1926Упражнение от Учителя, дадено на 18 април
25.4.1926Работа в съзнанието. Съзнателна работа / Съзнателна работа - МОК
25.4.1926Сам изтъпках жлеба -  НБ
28.4.1926Здравословни условия - ООК
28.4.1926Снимка на Анастасия (Сийка), Борис Теодорица Карастоянова - София
28.4.1926Упражнение от Учителя, дадено на 28 април
30.4.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - 30 април, Ел Шадай
2.5.1926Влияние на цветовете -  МОК
2.5.1926Избавената душа -  НБ
3.5.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Втори ден на Великден
5.5.1926Условия за обикновения и за разумния човек - ООК
6.5.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - 6 май, Гергьовден, петък
9.5.1926Място на добродетелите -  МОК
9.5.1926Ще бъде жив -  НБ
12.5.1926Целомъдрие и великодушие - ООК
16.5.1926Здраво мислене -  МОК
16.5.1926Ще ми изявиш -  НБ
19.5.1926Методи и пътища на идейния свят - ООК
23.5.1926Склонности и разнообразие -  МОК
23.5.1926Скритото имане -  НБ
24.5.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Кирил и Методий 24 май 1926 г. Ел Шадай
26.5.1926Пътят на желанията - ООК
30.5.1926Което дава живот -  НБ
30.5.1926Окултни познания / Окултни елементарни познания -  МОК
30.5.1926Упражнение от Учителя, дадено на 30 май
1.6.1926Снимка на Стефка Стойчева, учителка в с. Армени, Габровско
2.6.1926С чия воля? - ООК
6.6.1926Музикално упражнение -  МОК
6.6.1926Ще се наситят -  НБ
6.6.1926Учителя дава песента (упражнение) "Мисли право мисли"
9.6.1926Усилване на вярата - ООК
13.6.1926Когато страданията произтичат / Произход на страданията -  МОК
13.6.1926Стана плът -  НБ
16.6.1926Оглашен, вярващ, ученик - ООК
18.6.1926Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.6.1926В малкото -  НБ
23.6.1926Среда и условия - ООК
27.6.1926В своите си -  НБ
27.6.1926Новите типове / Нови типове -  МОК
4.7.1926Запалената свещ -  НБ
4.7.1926Учителя присъства на събиране на духовната група от ученици на Изгрева
7.7.1926Вътрешни и външни връзки - МС
7.7.1926Специалният закон - ООК
7.7.1926Учителя присъства на четвъртия младежки събор - 7 юли, София
7.7.1926Беседа изнесена от Учителя на четвъртия младежки събор - 7 юли, София
8.7.1926Особеното място - МС
8.7.1926Беседа изнесена от Учителя на четвъртия младежки събор - 8 юли, София
9.7.1926Педагогически правила - МС
9.7.1926Беседа изнесена от Учителя на четвърти младежки събор - 9 юли, София
10.7.1926Учителя е на екскурзия до Мусала с ученици. Първи ден - 10 юли
11.7.1926За слава Божия -  НБ
11.7.1926Учителя е на екскурзия до Мусала с ученици. Втори ден - 11 юли
11.7.1926Беседа, изнесена от Учителя на екскурзията до Мусала - "За слава Божия", 11 юли.
12.7.1926Учителя е на екскурзия до Мусала с ученици. Трети ден ден - 12 юли
12.7.1926Формули дадени от Учителя на Мусала. 1926 г.
14.7.1926Право мисли! - ООК
9.8.1926Разговори на Учителя с ръководителите - 9 август. Протокол
22.8.1926Наряд - 22 - 29 август 1926 г. - СБ
22.8.1926Отвън и отвътре - СБ
22.8.1926Светлият път на Знанието - СБ
22.8.1926Учителя присъства на събора, 1926 - София. 22 август
22.8.1926Беседи, изнесени от Учителя на събора в София. 22 август
23.8.1926Раждането на свободата - СБ
23.8.1926Беседи, изнесени от Учителя на събора в София. 23 август
24.8.1926Да не бъдете съдени - СБ
24.8.1926Беседа, изнесена от Учителя на събора в София. 24 август
25.8.1926Имената са ви записани - СБ
25.8.1926Беседа, изнесена от Учителя на събора в София. 25 август
26.8.1926Учителя присъства на събора, 1926 - София. 26 август
27.8.1926Свещеният огън - СБ
27.8.1926Беседа, изнесена от Учителя на събора в София. 27 август
28.8.1926Правосъдие - СБ
28.8.1926Беседа, изнесена от Учителя на събора в София. 28 август
29.8.1926Добро и съвършенство - СБ
29.8.1926Обяснение на старите гимнастически упражнения - СБ
29.8.1926Ще се изкоренят - СБ
29.8.1926Беседи, изнесени от Учителя на събора в София. 29 август
29.8.1926Снимки от събора на Братството, 1926 г.
5.9.1926В-к "Илюстрована седмица", бр. 193, 1926, публикува 4 снимки от събора на Изгрева, 1926 г.
22.9.1926Отношение на простите истини към човека - ООК
23.9.1926Изгрев и зенит - ИБ
26.9.1926Посока на растене / Посока и растене -  МОК
26.9.1926Упражнение от Учителя, дадено на 26 септември
29.9.1926Стремеж към съвършенство - ООК
3.10.1926Облагородяване на сърдцето -  МОК
6.10.1926Двата полюса - ООК
10.10.1926Внушение / Внушението -  МОК
10.10.1926Затова се родих -  НБ
13.10.1926Свободно движение - ООК
17.10.1926Любов и вяра / Двата метода. Любовта и вярата -  МОК
17.10.1926Раздай го на сиромасите -  НБ
20.10.1926Най-голямото веселие и най-малката радост - ООК
24.10.1926Ако говоря -  НБ
24.10.1926Ранните лъчи / Зората -  МОК
27.10.1926Устойчиви съединения - ООК
31.10.1926Неговата заповед -  НБ
31.10.1926Път към свобода -  МОК
1.11.1926Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 1 ноември
3.11.1926Човешкият дух - ООК
7.11.1926Мойсей и Христос -  НБ
7.11.1926Придобиване на търпение -  МОК
10.11.1926Доброто сърце - ООК
14.11.1926Няма пророк -  НБ
14.11.1926Поглед и движение -  МОК
17.11.1926Устой на съзнанието - ООК
18.11.1926Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова
21.11.1926Как ти се отвориха очите? -  НБ
21.11.1926Освобождаване -  МОК
24.11.1926Любов – колективност - ООК
28.11.1926Не Го приеха -  НБ
28.11.1926Различаване -  МОК
1.12.1926Говор и пение - ООК
5.12.1926Пулс / Веждите – пулсът – дишането -  МОК
5.12.1926Умовете им -  НБ
8.12.1926Последната постъпка - ООК
8.12.1926Учителя дава песента (упражнение) "Киамет зену"
9.12.1926Разговори на Учителя с ръководителите - 9 декември. Протокол
12.12.1926Глас в пустинята -  НБ
12.12.1926Малките мъчнотии -  МОК
15.12.1926Неразрешеното - ООК
19.12.1926Благоприятният час / Изпитите. Духовна връзка и помагане -  МОК
19.12.1926Те свидетелстват -  НБ
20.12.1926Разговори на Учителя с ръководителите - 20 декември. Протокол
22.12.1926Обективен и субективен ум - ООК
26.12.1926Живот, сила и интелигентност -  МОК
26.12.1926Тази притча -  НБ
27.12.1926Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
28.12.1926Проява на музиката в съзнанието - ООК
28.12.1926Учителя дава песента "Давай, давай" - гр.София
31.12.1926Трите вида съзнания - ИБ
8.1926Построяване приемна стая за Учителя на Изгрева - парцел "Баучер"

начало1927г.
1927Снимка на ръководителите на Братствата, 1927 г.
2.1.1927Влизане -  НБ
2.1.1927Малката мисия -  МОК
5.1.1927Право разбиране - ООК
9.1.1927Представа за трите свята -  МОК
9.1.1927Сам с ума си -  НБ
12.1.1927Предназначение - ООК
23.1.1927Едно стадо -  НБ
23.1.1927Справяне с мъчнотиите -  МОК
26.1.1927Което оправя - ООК
30.1.1927Дело свършено -  НБ
30.1.1927Неизвестни величини / Слънцето -  МОК
2.2.1927Стари и нови възгледи - ООК
6.2.1927За тяхното неверство -  НБ
6.2.1927Меки и твърди вещества -  МОК
9.2.1927Свещеният олтар - ООК
13.2.1927Новата земя -  НБ
13.2.1927Светото място / Святото място -  МОК
16.2.1927Великата задача на човека - ООК
20.2.1927Праведният -  НБ
20.2.1927Трите зрънца -  МОК
23.2.1927Природните звукове - ООК
27.2.1927Здрави връзки -  МОК
27.2.1927Слънцето не ще зайде -  НБ
2.3.1927Възможни постижения - ООК
5.3.1927Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето! -  МОК
6.3.1927Иди повикай мъжа си! -  НБ
9.3.1927Силните течения - ООК
13.3.1927Няма тайно -  НБ
13.3.1927Реализиране на желанията / Щастието -  МОК
16.3.1927Спасителни положения - ООК
20.3.1927Двете страни -  МОК
20.3.1927Кротките -  НБ
22.3.1927Отличителните черти на човека -  ИБ
23.3.1927Малкият повод - ООК
27.3.1927Лозените пръчки -  НБ
27.3.1927Планетни влияния -  МОК
27.3.1927Снимка на Минчо Сотиров - излет на „Белия връх”, Бургас
30.3.1927Съпротивление, напор и стремеж - ООК
3.4.1927Вехтото премина -  НБ
3.4.1927Скрити сили -  МОК
6.4.1927Начeртаният план - ООК
7.4.1927Учителя е на екскурзия на Витоша - Ел Шадай. Благовещение
10.4.1927Двама синове -  НБ
10.4.1927Образи на реалността -  МОК
13.4.1927Една стъпка - ООК
17.4.1927Раб и син -  НБ
17.4.1927Справяне -  МОК
19.4.1927На разговор с Учителя - ИБ
19.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 19 април. София
20.4.1927Посоки и възможности - ООК
20.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 20 април. София
21.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 21 април. София
22.4.1927Бележки от разговори с Учителя - ИБ
22.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 22 април. София
23.4.1927Храна, вода, топлина, светлина - ИБ
23.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 23 април. София
24.4.1927Изостаналите укрухи -  НБ
24.4.1927Великденски подарък / Хигиенични правила - МОК , ИБ
24.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 24 април. София
24.4.1927Упражнение от Учителя, (упражнение за дишането)
25.4.1927Учителя е на екскурзия на Витоша. Великден - втори ден
26.4.1927Екскурзиите и слънцето - ИБ
26.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 26 април. София
27.4.1927Забравената дума - ООК
4.5.1927Принципи на нещата - ООК
6.5.1927Учителя е на екскурзия на Витоша - Гергьовден
8.5.1927Координиране на силите / Координация на силите -  МОК
8.5.1927Сто пеняза -  НБ
11.5.1927Четирите кръга - ООК
15.5.1927Светлият кръг -  МОК
15.5.1927Ще ви се даде -  НБ
18.5.1927Общи упътвания - ООК
22.5.1927Седмият кръг на живота -  МОК
22.5.1927Що искате? -  НБ
25.5.1927Постъпки - ООК
29.5.1927Благо и леко -  НБ
29.5.1927Хармонични положения -  МОК
1.6.1927Съзвучно движение - ООК
5.6.1927Две думи -  НБ
5.6.1927Трениране -  МОК
8.6.1927Основни мисли - ООК
12.6.1927Дойде на себе си -  НБ
12.6.1927Типове и образи -  МОК
15.6.1927Връзка на съзнанието - ООК
19.6.1927Три посоки -  МОК
19.6.1927Ще оздравее -  НБ
22.6.1927Отличителни черти - ООК
29.6.1927Класическата книга на Любовта - ООК
6.7.1927В живота - ООК
12.7.1927Учителя е на екскурзия на Витоша - Петровден
13.7.1927Равни страни - ООК
20.7.1927Работа на природата - ООК
14.8.1927Мислещият човек - МС
14.8.1927Беседа изнесена от Учителя на петия младежки събор - 14 август, София
15.8.1927Правата мисъл - МС
15.8.1927Беседа изнесена от Учителя на петия младежки събор - 15 август, София
18.8.1927Разговор на Учителя с ръководителите преди започването на събора. Протокол
19.8.1927Духът на Господа - СБ
19.8.1927Пътят на ученика - СБ
19.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Първи ден - 19 август
19.8.1927Беседи изнесени от Учителя на събора, 1927 - София. Първи ден - 19 август
19.8.1927Снимки на участниците в събора през 1927 г., Изгрев - София
20.8.1927Братя в единомислие - СБ
20.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Втори ден - 20 август
20.8.1927Беседа изнесена от Учителя на събора, 1927 - София. Втори ден - 20 август
21.8.1927Обич към знанието - СБ
21.8.1927Ще се превърне в радост - СБ
21.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Трети ден - 21 август
21.8.1927Беседи изнесени от Учителя на събора, 1927 - София. Трети ден - 21 август
22.8.1927Пробуждане съзнанието на ученика - СБ
22.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Четвърти ден - 22 август
22.8.1927Беседа изнесена от Учителя на събора, 1927 - София. Четвърти ден - 22 август
23.8.1927Дойде глас - СБ
23.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Пети ден - 23 август
23.8.1927Беседа изнесена от Учителя на събора, 1927 - София. Пети ден - 23 август
24.8.1927Свещеният час - СБ
24.8.1927Явно говорих - СБ
24.8.1927Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова
24.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Шести ден - 24 август
24.8.1927Беседи изнесени от Учителя на събора, 1927 - София. Шести ден - 24 август
25.8.1927Великото и красивото - ООК
25.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Седми ден - 25 август
27.8.1927Учителя е на екскурзия до Мусала с част от участниците в събора. Първи ден - 27 август
28.8.1927Учителя е на екскурзия до Мусала с част от участниците в събора. Втори ден - 28 август
31.8.1927Малките резултати - ООК
4.9.1927Божествената мисъл -  МОК
4.9.1927Мнозина казваха -  НБ
11.9.1927Великите хора -  МОК
11.9.1927Денят Господен -  НБ
18.9.1927Зарадваха се учениците -  НБ
18.9.1927Качества и линии на красотата -  МОК
25.9.1927Линиите на ума и сърцето -  МОК
25.9.1927Оскърбените -  НБ
9.10.1927Божествените условия -  МОК
9.10.1927Мек ответ -  НБ
16.10.1927Значение на линиите -  МОК
16.10.1927Призови Симона! -  НБ
23.10.1927Научни изследвания -  МОК
23.10.1927По-долен от ангелите -  НБ
30.10.1927Посред тях -  НБ
30.10.1927Съответствие на величините -  МОК
1.11.1927Учителя е на екскурзия на Витоша. Празникът на Будителите
6.11.1927И рече Бог -  НБ
6.11.1927Психически анализи -  МОК
8.11.1927Учителя е на екскурзия на Витоша. Димитровден
9.11.1927Космически възприятия - ООК
13.11.1927Така е писано -  НБ
13.11.1927Целесъобразни среди -  МОК
16.11.1927Превръщане на киселините - ООК
20.11.1927Ни мъж, ни жена -  НБ
20.11.1927Скритите сили -  МОК
23.11.1927Свещ, която не гасне - ООК
27.11.1927Мерки в живота -  МОК
27.11.1927Ще оздравее момчето ми -  НБ
30.11.1927Вероятности и възможности - ООК
30.11.1927Учителя дава песента "Имаше человек"
4.12.1927Лъч на пробуждане -  МОК
4.12.1927Седем кошници -  НБ
6.12.1927Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
7.12.1927Вечно обновяване - ООК
7.12.1927Учителя дава песента "Тъги, скърби са богатство"
11.12.1927За приятелите си -  НБ
11.12.1927Химия и алхимия -  МОК
14.12.1927Време и вечност - ООК
18.12.1927Естествена среда -  МОК
18.12.1927Твърдата храна -  НБ
21.12.1927Благото на човека - ООК
25.12.1927Идат дни -  НБ
25.12.1927Човешки и природни енергии -  МОК
28.12.1927Кръгове на съзнанието - ООК
31.12.1927Отворените очи -  ИБ
7.1927Построяване на Салона на Изгрева

начало1928г.
1928Елена Андреева започва да стенографира беседите на Учителя
1.1.1928В образ Божи -  НБ
1.1.1928Реалното в човека -  МОК
2.1.1928Писмо от Учителя до Елена и Константин ИларионовиСофия
4.1.1928Форми на съзнанието - ООК
6.1.1928Пътят на героите -  ИБ
8.1.1928Жлебът -  НБ
8.1.1928Разумно ограничение -  МОК
11.1.1928Нови възгледи и методи - ООК
15.1.1928Заветът -  НБ
15.1.1928Творец на съдбата си -  МОК
18.1.1928Малки и големи придобивки - ООК
22.1.1928Животът във формите -  МОК
22.1.1928Никодим -  НБ
24.1.1928Учителя е на екскурзия на Витоша. Зеленка - Бивака (Ел Шадай) - 24 януари
24.1.1928Снимка на Учителя с група ученици на екскурзия - Витоша, Заленка
25.1.1928Равнодействие на силите - ООК
29.1.1928Синове на възкресението -  НБ
30.1.1928Учителя е на екскурзия на Витоша. Бивака (Ел Шадай) - 30 януари
2.2.1928Състояния на материята - ООК
5.2.1928Дерзай, дъще! -  НБ
9.2.1928Озлобяване, мъка, скръб - ООК
12.2.1928До край -  НБ
15.2.1928Къси и дълги линии - ООК
22.2.1928Възкресение - ООК
26.2.1928Дванадесетте племена -  НБ
29.2.1928Първата причина - ООК
4.3.1928Изново -  НБ
7.3.1928Двете точки - ООК
11.3.1928Баща си и майка си -  НБ
14.3.1928Живата наука - ООК
18.3.1928Помаза ме -  НБ
21.3.1928Сфинксът. Начало и край на нещата - ООК
22.3.1928Изгревите на слънцето -  ИБ
25.3.1928Остани с нас! -  НБ
25.3.1928По пътя на природата -  МОК
28.3.1928Полюси на съзнанието - ООК
1.4.1928Практически правила -  МОК
1.4.1928Славата человеческа -  НБ
4.4.1928Служба на уравненията - ООК
7.4.1928Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Благовещение - 7 април
9.4.1928Ще хвърля мрежата -  НБ
11.4.1928Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете - ООК
15.4.1928По-драгоценен -  НБ
16.4.1928Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Втори ден на Великден.
18.4.1928Доброта и разумност - ООК
20.4.1928Будният ден -  МОК
22.4.1928За съдба дойдох -  НБ
25.4.1928Ще бъдат предупредени - ООК
27.4.1928Смирението -  МОК
29.4.1928Който се отмята -  НБ
2.5.1928Добри и лоши условия - ООК
4.5.1928Двете посоки -  МОК
6.5.1928Глас от града -  НБ
9.5.1928Създаване на нови органи - ООК
11.5.1928Методи за хранене -  МОК
13.5.1928Работникът и неговата прехрана -  НБ
16.5.1928Разумни отношения - ООК
18.5.1928Растене и развитие -  МОК
20.5.1928Той дойде при Пилат -  НБ
23.5.1928Плащане и прощаване - ООК
24.5.1928Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Кирил и Методий, 24 май 1928 г.
25.5.1928Правилно дъвчене -  МОК
27.5.1928Бог е Дух -  НБ
28.5.1928Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.5.1928Придобиване на щастие - ООК
1.6.1928Втичане и изтичане -  МОК
3.6.1928Вечно веселие -  НБ
4.6.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 4 юни
6.6.1928Божествена светлина - ООК
8.6.1928Тънкият конец и дебелото въже -  МОК
10.6.1928Кога ражда -  НБ
15.6.1928Търпение и безстрашие -  МОК
20.6.1928Задна стража - ООК
22.6.1928Основна идея -  МОК
27.6.1928Елипса и парабола - ООК
29.6.1928Закони на красотата -  МОК
29.6.1928Снимки на братската среща на празника на Народните будители - 29. VI. 1928 г. - град Бургас
4.7.1928Началото на добродетелта - ООК
8.7.1928Роден от Бога - МС
8.7.1928Беседа изнесена от Учителя на шестия младежки събор - 8 юли, София
9.7.1928Без окови! - МС
9.7.1928Беседа изнесена от Учителя на шестия младежки събор - 9 юли, София
10.7.1928Към свобода! - МС
10.7.1928Беседа изнесена от Учителя на шестия младежки събор - 10 юли, София
10.7.1928Учителя участва в двудневна екскурзия на Витоша с част от участниците в младежкия събор. 10 юли
11.7.1928Учителя участва в двудневна екскурзия на Витоша с част от участниците в младежкия събор. 11 юли
14.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. Първи ден - тръгване
15.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала.. Втори ден
16.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. . Трети ден
16.7.1928Писмо от Учителя до учениците ( из кореспонденцията на Величка и Костадин Стойчеви), София
17.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. Четвърти ден
18.7.1928Единство и общност - ООК
18.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. Пети ден
18.7.1928Лекция пред ООК, на екскурзията до Мусала
25.7.1928Единство на съзнанието - ООК
1.8.1928Правилно хранене - ООК
16.8.1928Писмо от Учителя до учениците ( из кореспонденцията на Тереза Керемедчиева)
16.8.1928Писмо от Учителя до учениците (и спомен на Мария Тодорова за писмата в школата), София
18.8.1928Забрана на събора от властите. Блокада на Изгрева.
22.8.1928Ключът на живота - ООК
24.8.1928Дейност и почивка / Лѣность и прилежание -  МОК
29.8.1928Ограничаване и освобождаване - ООК
31.8.1928Гордост и ревност / Гордость и ревность -  МОК
5.9.1928Планински върхове - ООК
7.9.1928Мъртвата точка -  МОК
12.9.1928Много знания - ООК
14.9.1928Външни и вътрешни влияния -  МОК
19.9.1928Разумни наредби - ООК
21.9.1928Възможни неща / Всичко е възможно -  МОК
26.9.1928Акустика на съзнанието - ООК
28.9.1928Обхода към себе си и към природата / Правилна обхода към себе си и към природата -  МОК
3.10.1928Без прегради - ООК
5.10.1928Творческа линия / Творческата линия на битието -  МОК
10.10.1928Какво са разбрали - ООК
12.10.1928Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията -  МОК
17.10.1928Възприемане и предаване - ООК
19.10.1928Развиване на дарбите / Методи на природата за събуждане на дарбите -  МОК
24.10.1928Връзки на сърцето и на ума - ООК
26.10.1928Единният / Единият. Основната идея на живота -  МОК
31.10.1928Накъде - ООК
31.10.1928Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
2.11.1928Най-високото място / Най-високото място. Закон на икономията в природата -  МОК
7.11.1928Дадено по нещо - ООК
8.11.1928Учителя е на екскурзия на Витоша. Димитровден
9.11.1928Главният фактор / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ -  МОК
14.11.1928Смени в природата - ООК
21.11.1928Постоянни и непостоянни величини - ООК
23.11.1928Не противи се на злото / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) -  МОК
28.11.1928Насока на живота - ООК
30.11.1928Дейност и замисъл на природата / Деятелност и замисъл на природата -  МОК
5.12.1928Смени на състоянията - ООК
7.12.1928Хигиена на живота -  МОК
12.12.1928Разбиране на живота - ООК
14.12.1928Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господар и слуга -  МОК
19.12.1928Израз на живота - ООК
21.12.1928Методи за наблюдения / Методи за наблюдения. Обикновени и научни -  МОК
26.12.1928Направление на истинския живот - ООК
28.12.1928Пречупване на светлината / Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината - МОК
28.12.1928Упражнение от Учителя, дадено на 28 декември
9.1928Учителя обсъжда с група от Братството забраната на събора през 1928 г.

начало1929г.
1929Снимки на Мария Златева - 1929 г
1929Снимки на сливенското братство
1.1.1929Тихият глас -  ИБ
2.1.1929Вторият ден - ООК
9.1.1929Закон за възможности – закон на опуленс - ООК
16.1.1929Самоопределение на съзнанието - ООК
18.1.1929Наблюдение и интуиция -  МОК
23.1.1929Личност, общество и свят - ООК
25.1.1929Смяна на енергиите / Смяна на енергията -  МОК
30.1.1929Знайно и незнайно - ООК
31.1.1929Писмо от Учителя до учениците на В.Б.Б и до специалния клас, София
1.2.1929Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) -  МОК
3.2.1929Учителю благи -  НБ
6.2.1929Двете съзнания - ООК
8.2.1929Магическата пръчица -  МОК
10.2.1929На Бога живаго -  НБ
13.2.1929Силни и слаби желания - ООК
15.2.1929Силата на движенията / Замисъл на природата -  МОК
17.2.1929На този камък -  НБ
20.2.1929Форми в природата / Истинската реалност - ООК
22.2.1929Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението -  МОК
24.2.1929Променява времената -  НБ
24.2.1929Писмо от Учителя до Георги Куртев, София.
27.2.1929Отношение между числа / Елементарни отношения на числата - ООК
1.3.1929Наука и знание -  МОК
3.3.1929Даде плод -  НБ
6.3.1929Първата буква - ООК
8.3.1929Отворени форми -  МОК
10.3.1929Лазаре, излез вън! -  НБ
13.3.1929Правилни изводи - ООК
15.3.1929Периодичност в живота -  МОК
17.3.1929Който има невестата -  НБ
20.3.1929Непреривно движение - ООК
24.3.1929Сам Отец - НБ
27.3.1929Втръсване - ООК
27.3.1929Учителя дава песента "Благата песен"
31.3.1929Вързано и развързано -  НБ
3.4.1929Противоположни процеси - ООК
5.4.1929Азбуката на природата -  МОК
7.4.1929Той е реченият -  НБ
10.4.1929Спорни въпроси - ООК
12.4.1929Истинска опора -  МОК
14.4.1929И огорчи се в сърцето си -  НБ
17.4.1929Трудни задачи - ООК
19.4.1929Живите линии на съзнанието -  МОК
21.4.1929Наклали огън -  НБ
24.4.1929Постижения на богатия и на сиромаха - ООК
26.4.1929Преводи в природата -  МОК
28.4.1929Момчето ми -  НБ
1.5.1929Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя - ООК
1.5.1929Учителя дава песента "Нева сензу"
3.5.1929Външни и вътрешни методи -  МОК
3.5.1929Упражнение от Учителя, дадено на 3 май
5.5.1929Ела след мене! -  НБ
8.5.1929Аксиома на живота / Една аксиома - ООК
10.5.1929Добрата дума -  МОК
12.5.1929Ще ти въздаде -  НБ
16.5.1929Абсолютна реалност - ООК
17.5.1929Единство в живота -  МОК
19.5.1929Голямото благо -  НБ
22.5.1929Битие и откровение - ООК
24.5.1929Учителя е на Витоша с учениците - 24 май 1929
26.5.1929Другата събота -  НБ
29.5.1929Определени движения / Любовният поглед - ООК
31.5.1929Закон на доволството -  МОК
2.6.1929Огън да запаля -  НБ
4.6.1929Учителя е на Витоша с учениците - 4 юни 1929
5.6.1929Верни положения - ООК
6.6.1929Естественото състояние -  МОК
9.6.1929Достоен -  НБ
12.6.1929Стари навици - ООК
14.6.1929Лесно и мъчнопостижими неща -  МОК
16.6.1929Да изпълня -  НБ
19.6.1929Естествени връзки - ООК
23.6.1929Разумните кротки / Блажени кротките -  НБ
24.6.1929Учителя е на Витоша с учениците - 24 юни 1929
26.6.1929Външните линии на красотата - ООК
28.6.1929Светът на ограниченията / Светът на ограниченията. Физическият живот -  МОК
3.7.1929Двата стълба - ООК
5.7.1929Обикновено и Божествено съзнание -  МОК
7.7.1929Първите стъпки / Ден без възли - МС
7.7.1929Учителя присъства на Седмия младежки събор - София. Първи ден
7.7.1929Учителя изнася беседа на Седмия младежки събор - София. Първи ден
8.7.1929Учителя присъства на Седмия младежки събор - София. Втори ден
9.7.1929Седмия младежки събор - София. Трети ден
9.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 9 юли - потегляне от София
10.7.1929Господар и слуга - ООК
10.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 10 юли
10.7.1929Учителя изнася лекция на екскурзията до Мусала пред ООК. 10 юли
11.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 11 юли
12.7.1929Специфичната светлина и топлина -  МОК
12.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 12 юли. Петровден
12.7.1929Учителя изнася лекция на екскурзията до Мусала пред МОК. 12 юли
12.7.1929Учителя дава упражнение в лекция пред МОК - Мусала. 12 юли
13.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 13 юли
14.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 14 юли
15.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 15 ден
16.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 16 ден
17.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 17 ден. Потегляне за София
21.7.1929Илия вече дойде -  НБ
24.7.1929Закон на отношения - ООК
25.7.1929Верният образ -  МОК
28.7.1929Що трябва да речете -  НБ
31.7.1929Постоянни и преходни неща. Козметика - ООК
2.8.1929Мълчание и говор -  МОК
4.8.1929Който слуша моите думи -  НБ
7.8.1929Промени в света - ООК
9.8.1929Абсолютна и относителна реалност -  МОК
11.8.1929Моите овце слушат моя глас -  НБ
14.8.1929Пробният камък - ООК
14.8.1929София - Учителя изнася лекция пред ООК
14.8.1929Седемте рилски езера - Тръгване за Рила на група ученици без Учителя 14 август 1929 г.
15.8.1929Учителя се качва на седемте рилски езера и се присъединява към учениците. 15 август
15.8.1929Учителя на седемте рилски езера с ученици. Откриването на извора при второто езеро "Ръцете които дават"....
16.8.1929На планината -  МОК
16.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците. Изворът под езерото Махабур. 16 август
16.8.1929Учителя изнася лекция пред МОК на езерата - Рила. 16 август
17.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 17 август.
18.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 18 август 1929
19.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 19 август. Преображение
20.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 20 август.
21.8.1929Абсолютна чистота - ООК , СБ
21.8.1929Учителя дава песента "Весел бъди" - Рила
21.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 21 август
21.8.1929Учителя изнася лекция пред ООК на езерата - Рила. 21 август
22.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 22 август
23.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците. Заминаване. Буря - 23 август
25.8.1929По Бога направени - СБ
25.8.1929Учителя е в София - събор, 1929 г. Първи ден - наряд
25.8.1929Учителя изнася беседа в София - събор, 1929 г. Първи ден
26.8.1929Положителни и отрицателни черти на живота - СБ
26.8.1929Учителя е в София - събор, 1929 г. Втори ден - наряд
26.8.1929Учителя изнася беседа в София - събор, 1929 г. Втори ден
27.8.1929Линиите на природата - СБ
27.8.1929Учителя е в София - събор, 1929 г. Трети ден - наряд
27.8.1929Учителя изнася беседа в София - събор, 1929 г. Трети ден
28.8.1929Естествен ред на нещата - ООК
30.8.1929Служене, почит и обич - МОК
1.9.1929Крадецът и пастирят / Да имат живот -  НБ
4.9.1929Правилни връзки - ООК
6.9.1929Смяна на състоянията / Сменяне на състоянията -  МОК
8.9.1929Стотникът -  НБ
11.9.1929Вън и вътре в тялото - ООК
13.9.1929Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата -  МОК
13.9.1929Упражнение от Учителя, дадено на 13 септември (за ръцете)
15.9.1929Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години -  НБ
18.9.1929Проявеният живот - ООК
20.9.1929Удължени и скъсени линии / Правата линия -  МОК
22.9.1929Духовното в човека - НБ , СБ
25.9.1929Разумни методи - ООК
27.9.1929Три идеи / Последният опит -  МОК
29.9.1929Дух Господен / Духът Господен -  НБ
3.10.1929Динамическа сила на мисълта - ООК
4.10.1929Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато) -  МОК
6.10.1929Забранихме му -  НБ
9.10.1929Новото в живота - ООК
11.10.1929Правата и кривата линия -  МОК
13.10.1929Вечното благовестие -  НБ
16.10.1929Закон за благоприличие - ООК
18.10.1929Съпоставяне на нещата / Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) -  МОК
20.10.1929От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много -  НБ
23.10.1929Център на живота - ООК
25.10.1929Здраве, богатство и учение / Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) -  МОК
27.10.1929Блажени са очите и ушите -  НБ
30.10.1929Източници на живота - ООК
3.11.1929Чуха, че иде Исус -  НБ
6.11.1929Вкисване - ООК
7.11.1929Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.11.1929Учителя е на Витоша с ученици - бивака. Димитровден
10.11.1929Сторете да насядат -  НБ
13.11.1929Два центъра - ООК
15.11.1929Външни и вътрешни условия / Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) -  МОК
17.11.1929Сам се опасваше -  НБ
20.11.1929Паралелизъм в природата - ООК
22.11.1929Природни гами / Природни гами в живота -  МОК
24.11.1929Влязоха в ладията -  НБ
27.11.1929Ново разбиране - ООК
29.11.1929Природна философия / Природни гами в живота (продължение и разбор) -  МОК
1.12.1929Пасха Господня / Пасха Господня е -  НБ
4.12.1929Което става - ООК
4.12.1929Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
6.12.1929Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата -  МОК
8.12.1929Да ида да го събудя -  НБ
11.12.1929Обхода и проява - ООК
13.12.1929Смени в природата / Двете смени в природата -  МОК
15.12.1929Да ви даде -  НБ
18.12.1929Наука за езика - ООК
20.12.1929Изпълнение и отлагане / Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне -  МОК
22.12.1929Имам власт -  НБ
25.12.1929Степени на съзнанието - ООК
27.12.1929Собственик и наемател / Отличителна черта на наемателя и собственика -  МОК
29.12.1929Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете -  НБ

начало1930г.
1930Излиза статията "Религиозно-философският мироглед на Петър Дънов" от Ангел Томов
1.1.1930Личност и душа - ООК
3.1.1930Пътищата на природата -  МОК
3.1.1930Упражнение за владеене на тялото и концентрация
5.1.1930От сърцето излизат -  НБ
8.1.1930Проява на Любовта / Чувството на любовта - ООК
10.1.1930Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека -  МОК
12.1.1930Да се радват наедно -  НБ
15.1.1930Светли и тъмни действия  / Двамата бакали - ООК
17.1.1930Самосветещата лампа -  МОК
17.1.1930Учителя дава песента "Песен на зората"
19.1.1930Две лепти / Двете лепти -  НБ
22.1.1930Опитната школа - ООК
24.1.1930Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята -  МОК
26.1.1930Богове сте -  НБ
29.1.1930Махалото - ООК
31.1.1930Навреме и намясто -  МОК
2.2.1930Аз съм / Аз съм, не бойте се! -  НБ
3.2.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Ел Шадай - 3 февруари
5.2.1930Новите веяния - ООК
7.2.1930Напрежение / Пружините, товарът и светлината -  МОК
9.2.1930Побеждавайте злото -  НБ
12.2.1930Съчетание на числата - ООК
14.2.1930Човек и природа / Единност и общност на природата и човека -  МОК
16.2.1930Изпитай и виж -  НБ
19.2.1930Новото в живота - ООК
21.2.1930Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве -  МОК
23.2.1930Делата Божии -  НБ
26.2.1930Доброто значение - ООК
28.2.1930Закони на доброто / Доброто и времето -  МОК
2.3.1930Както светът дава -  НБ
5.3.1930Термометъра на човека / Човешкият термометър - ООК
7.3.1930Идеалният човек -  МОК
9.3.1930Призовете ги на сватба -  НБ
12.3.1930Идейната обич - ООК
14.3.1930Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) -  МОК
16.3.1930С благост и Истина -  НБ
19.3.1930Правилни форми - ООК
22.3.1930Шестте правила -  ИБ
23.3.1930Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете -  МОК
23.3.1930Синове на светлината -  НБ
26.3.1930Съзнателният живот - ООК
28.3.1930Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя -  МОК
30.3.1930В сила -  НБ
2.4.1930Права мисъл / Чиста мисъл - ООК
4.4.1930Огъната плоскост -  МОК
6.4.1930И рече Исус -  НБ
7.4.1930Учителя е на екскурзия на Витоша. Благовещение. Екскурзия на четирите правила
9.4.1930Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление) - ООК
9.4.1930Писмо от Учителя до Георги Куртев
11.4.1930Хармоничен избор / Първата задача -  МОК
13.4.1930Господар на съботата -  НБ
16.4.1930Хваление - ООК
18.4.1930Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас -  МОК
20.4.1930Аз и Отец едно сме -  НБ
21.4.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Великден [втори ден]
23.4.1930Доброто оръжие - ООК
25.4.1930Светлина и знание / Знание и светлина -  МОК
27.4.1930Доведете ми го тук -  НБ
30.4.1930Положително знание - ООК
2.5.1930Показване / Демонстрация -  МОК
4.5.1930На видело -  НБ
6.5.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици. Гергьовден.
7.5.1930Претръпване и претъпяване - ООК
9.5.1930Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа -  МОК
11.5.1930Да влезеш -  НБ
11.5.1930Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - Молитва, (датата е на получаването в Бургас)
14.5.1930Добрият ден - ООК
16.5.1930Линията на живота / Правата линия на живота -  МОК
18.5.1930Да се възвеселим -  НБ
21.5.1930Стойност на нещата / Постоянна цена - ООК
23.5.1930Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта -  МОК
24.5.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - св. св. Кирил и Методий
25.5.1930По-горни от тях -  НБ
25.5.1930Писмо от Учителя до Цветана Симеонова
28.5.1930Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота - ООК
29.5.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици -29 май. Възнесение
30.5.1930Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата -  МОК
1.6.1930С огън и сол -  НБ
4.6.1930Точност - ООК
6.6.1930Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота) -  МОК
8.6.1930Който влиза -  НБ
9.6.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 9 юни. Свети Дух
11.6.1930Двата принципа - ООК
13.6.1930Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание -  МОК
15.6.1930Преди Авраама -  НБ
18.6.1930Абсолютна вяра / Абсолютно доверие - ООК
20.6.1930Работа, музика и мисъл / Преводи в природата (Работа, музика, молитва) -  МОК
22.6.1930За храна -  НБ
25.6.1930Закон и принцип - ООК
27.6.1930Превръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума) -  МОК
29.6.1930Близо е лятото -  НБ
2.7.1930Морални правила / Правилно ядене - правилно служене - ООК
4.7.1930Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието -  МОК
6.7.1930В дома на Симона -  НБ
9.7.1930Форма и съдържание - ООК
11.7.1930Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека -  МОК
12.7.1930Право си отсъдил - МС
12.7.1930Беседа изнесена от Учителя на осмия младежки събор - 12 юли, София
12.7.1930Снимка на участниците в събора на гр. Айтос - 1930
13.7.1930Връзване и развързване - МС
13.7.1930Беседа изнесена от Учителя на осмия младежки събор - 13 юли, София
14.7.1930Чрез Него стана - МС
14.7.1930Беседа изнесена от Учителя на осмия младежки събор - 14 юли, София
16.7.1930Проява, връзка и причина - ООК
18.7.1930Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането -  МОК
19.7.1930Учителя с част от братството заминават за Рила - Седемте езера. 19 юли
20.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 20 юли
21.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 21 юли
22.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 22 юли
23.7.1930Интуиция / Интуицията - Божественото чувство - ООК , СБ
23.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 23 юли
23.7.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 юли
24.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 24 юли
25.7.1930Учителя участва в приключване на работата по извора "Ръцете, които дават"
25.7.1930Снимка на Юрданка Жекова до надписа на скалата, при извора „Ръцете", Рила
25.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 25 юли
26.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 26 юли
27.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 27 юли
28.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 28 юли
29.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 29 юли
30.7.1930Скришната стаичка - ООК , СБ
30.7.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 30 юли
1.8.1930На езерата - МОК , СБ
1.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 1 август
1.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 1 август
2.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 2 август
3.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 3 август
4.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 4 август
6.8.1930Задължително право / Правата на Душата и на Духа - ООК , СБ
6.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
6.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 6 август
8.8.1930Първият ден / Три въпроса за Бога - МОК , СБ
8.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 8 август
8.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 8 август
9.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 9 август
10.8.1930Наближило е Царството Божие - СБ
10.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 10 август
11.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 11 август
13.8.1930Начало и край - ООК , СБ
13.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 август
13.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 13 август
14.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 14 август
15.8.1930Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината - МОК , СБ
15.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 15 август
15.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 15 август
17.8.1930Благословена между жените - СБ , РБ
17.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 август
17.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 17 август
18.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 18 август
19.8.1930Виждане и съзнаване - СБ , РБ
19.8.1930Носител на Божиите мисли - СБ , РБ
19.8.1930Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 август
19.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 19 август
20.8.1930Познава гласа му - СБ , РБ
20.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 август
20.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 20 август
21.8.1930Божествена връзка - СБ , РБ
21.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август
21.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 21 август
22.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 22 август. Заминаване
26.8.1930Божият глас - ООК
28.8.1930Пътят на добрите постижения -  ИБ ,БР
28.8.1930Беседа на Учителя пред ръководителите. Протокол от 28 август
29.8.1930Вътрешно единство -  ИБ ,БР
29.8.1930Беседа на Учителя пред ръководителите. Протокол от 29 август
30.8.1930Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя -  ИБ ,БР
30.8.1930Трудните неща -  ИБ ,БР
30.8.1930Беседа на Учителя пред ръководителите. Протокол от 30 август
31.8.1930За Царството Божие - ИБ ,БР
31.8.1930Условия за растене -  НБ
31.8.1930Беседа на Учителя пред ръководителите. Протокол от 31 август
1.9.1930Две категории хора - ООК
5.9.1930Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото -  МОК
7.9.1930Имам ястие -  НБ
10.9.1930Отличителна черта - ООК
12.9.1930Светът на правата линия -  МОК
14.9.1930Просете, търсете и хлопайте -  НБ
17.9.1930Общи и специфични идеи - ООК
19.9.1930Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро -  МОК
21.9.1930Абсолютната Истина -  УС
21.9.1930От Египет -  НБ
21.9.1930Учителя започва изнасянето на Утринните слово с беседата "Абсолютната Истина"
24.9.1930Съзнание, точка и права линия - ООК
26.9.1930Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл -  МОК
28.9.1930Вътрешна свобода -  УС
28.9.1930Не могат да приемат -  НБ
1.10.1930Права мисъл - ООК
5.10.1930Иде Исус -  НБ
8.10.1930Вътрешни прояви - ООК
10.10.1930Нов мироглед / Мироглед и човекът -  МОК
12.10.1930Разумното слово -  НБ
12.10.1930Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
15.10.1930Определено време и място - ООК
17.10.1930Единица мярка / Линии на човешкото лице. Единицата – доброто -  МОК
19.10.1930Отец люби Сина -  НБ
22.10.1930Един и същ - ООК
24.10.1930Движение на силите / Посока на движението на световете. Развитие на линиите -  МОК
26.10.1930Живият хляб -  НБ
29.10.1930Правилно разрешаване - ООК
31.10.1930Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика -  МОК
2.11.1930Да се благовества -  НБ
5.11.1930Четирите полета - ООК
7.11.1930Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата -  МОК
8.11.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици, Димитровден, 8 ноември
9.11.1930Божествени състояния -  УС
9.11.1930Него видя Исус -  НБ
11.11.1930Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
12.11.1930Правилно отношение към числата - ООК
14.11.1930Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили -  МОК
16.11.1930Ще ме видите -  НБ
19.11.1930Основа на живота - ООК
21.11.1930Влизане и излизане / Влизане и излизане. Изборът на числата и природата -  МОК
23.11.1930Двама или трима -  НБ
23.11.1930Общение с Бога -  ИБ
24.11.1930Писмо от Учителя до Стоянка Илиева
26.11.1930Точка на равновесие - ООК
28.11.1930Кръгово движение / Смяна на енергиите -  МОК
29.11.1930Писмо на Учителя до Цветана Симеонова
30.11.1930Дигнете камъка! -  НБ
3.12.1930Просветено съзнание - ООК
5.12.1930Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове -  МОК
7.12.1930Важността на размишлението -  УС
7.12.1930Да говоря -  НБ
8.12.1930Родена Красимира Аркадиева Николова, последователка на Учителя
9.12.1930Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.12.1930Разумни отношения - ООК
12.12.1930Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта -  МОК
14.12.1930И ръцете, и главата - НБ
17.12.1930Умствени прояви - ООК
19.12.1930Езикът на природата -  МОК
21.12.1930Пристъпиха при Исуса - НБ
24.12.1930Единица време - ООК
26.12.1930Любов и милосърдие -  МОК
28.12.1930Аз съм истинната лоза - НБ
31.12.1930Условия и възможности - ООК
31.12.1930Новогодишна беседа (Беседа, държана от Учителя на 31.12.1929 г. и на 1.01.1930 г.) - ИБ

начало1931г.
1931Снимки на Дафинка Доганова - 1931
1931Снимки на Пеню Ганев и Елена хаджи Григорова - 1931 год.
1.1.1931За новата година -  ИБ
2.1.1931Съединителните нишки на живота -  МОК
4.1.1931Здрава основа -  УС
4.1.1931Имената ваши -  НБ
7.1.1931Новата епоха - МОК
9.1.1931Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат -  МОК
11.1.1931Бъди очистен -  НБ
14.1.1931Гредите на живота - ООК
16.1.1931Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание -  МОК
18.1.1931И като видяха звездите -  НБ
21.1.1931Дишането на човека и на животните - ООК
23.1.1931Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово - МОК
25.1.1931Защо не мислиш по Бога -  НБ
28.1.1931Прояви на човешкото съзнание - ООК
30.1.1931Разумността / Разумното -  МОК
1.2.1931Отношение към Бога -  УС
1.2.1931Почитай баща си и майка си -  НБ
3.2.1931Светлият образ - ООК
6.2.1931Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието -  МОК
8.2.1931Хлябът на живота -  НБ
11.2.1931Израз на Божествените идеи - ООК
13.2.1931Няколко необходими неща / Три неща са потребни -  МОК
15.2.1931Законът на пророците -  НБ
18.2.1931Зенитът на живота - ООК
20.2.1931Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето -  МОК
20.2.1931Упражнение за работа с мислите, дадено от Учителя в лекцията 'Живот и радост'
22.2.1931Ако всичкият свят спечели -  НБ
25.2.1931Причини за несполуки - ООК
27.2.1931Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата -  МОК
1.3.1931Блажени нажалените -  НБ
1.3.1931Първичната храна -  УС
4.3.1931Послушание - ООК
6.3.1931Ханизе -  МОК
8.3.1931И всели се между нас -  НБ
11.3.1931Реалности и сенки - ООК
13.3.1931Справедливи -  МОК
15.3.1931Дай ми да пия -  НБ
18.3.1931Закон на числата - ООК
20.3.1931Действия на силите / Езикът на природата - МОК
22.3.1931И направи сватба -  НБ
25.3.1931Основна мисъл - ООК
27.3.1931Знание и прилагане / Знание и приложение -  МОК
29.3.1931Истински поклонници -  УС
29.3.1931Не съм достоен -  НБ
1.4.1931Смяна на силите - ООК
2.4.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 2 април
3.4.1931Тригон -  МОК
5.4.1931Припламна, понеже нямаше корен -  НБ
8.4.1931Събиране и изваждане - ООК
10.4.1931Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека -  МОК
12.4.1931Живият между мъртвите -  НБ
13.4.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Великден [втори ден]
15.4.1931Специфична работа - ООК
17.4.1931Разумност и светлина / Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина -  МОК
19.4.1931Иди повикай мъжа си -  НБ
21.4.1931Път на вътрешно разбиране -  УС
22.4.1931Възстановяване - ООК
24.4.1931Опитности в живота / Знание и опитност -  МОК
26.4.1931Да разумеят писанията -  НБ
29.4.1931Хикс, игрек и зет - ООК
1.5.1931Разумно прилагане / Разумното употребление -  МОК
3.5.1931Алфа и омега -  НБ
6.5.1931Правата посока - ООК
6.5.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Гергьовден
8.5.1931Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли -  МОК
10.5.1931Плюна на земята -  НБ
11.5.1931Снимка на Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев с учениците си в село Равна
13.5.1931Свещеният трепет - ООК
15.5.1931Новата епоха -  МОК
17.5.1931Една се взема и една се оставя -  НБ
20.5.1931Музикални прояви - ООК
21.5.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Възнесение
22.5.1931Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. -  МОК
24.5.1931Будни бъдете! -  НБ
24.5.1931Здрави слуги и здрави господари -  УС
27.5.1931Разбрани неща - ООК
29.5.1931Правилна преценка / Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката -  МОК
1.6.1931Група от Братството, без Учителя - екскурзия на Витоша. Свети Дух, 1 юни
3.6.1931Съществено и несъществено - ООК
5.6.1931Трите отношения / Първите отношения -  МОК
7.6.1931Да изпълня -  НБ
10.6.1931Свобода на съзнанието - ООК
12.6.1931Неизбежен път / Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото) -  МОК
14.6.1931И отговори Симон Петър -  НБ
17.6.1931Музикален живот - ООК
19.6.1931Свиване и разширяване -  МОК
21.6.1931Мистично разбиране -  УС
21.6.1931Учителю, да прогледам! -  НБ
24.6.1931Осмисляне на живота - ООК
26.6.1931Красивите линии / Линиите на красотата в природата! -  МОК
27.6.1931Учителя и част от Братството се качват на Рила (Езерата) - лятна духовна школа (от 27 юни до 12 август).
29.6.1931Снимка на Учителят и Георги Радев с приятели на Рила, 29 юни
30.6.1931Писмо от Учителя до изгревяни. Рила. Езерата
8.7.1931Снимка на Учителят под навеса на палатката си, Рила - 8 юли 1931 г.
12.7.1931Идеалът на човека -  РБ
12.7.1931Любовта към Бога -  РБ
12.7.1931Симон Петър -  РБ
12.7.1931Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 юли
12.7.1931Снимки на Елена хаджи Григорова - 1931 год.
13.7.1931Старите накити -  РБ
13.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 юли
14.7.1931Денят на доброто -  РБ
14.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 14 юли
16.7.1931Денят на Божията работа -  РБ
16.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 16 юли
16.7.1931Снимка на Учителя с ученици на Елин връх, Рила
19.7.1931Човекът на новото - СБ , РБ
19.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 юли
20.7.1931Теория и приложение - СБ , РБ
20.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 юли
21.7.1931Отпечатъци - СБ , РБ
21.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 юли
22.7.1931Недоказани истини - СБ , РБ
22.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 22 юли
30.7.1931Нашето място - СБ , РБ
30.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 30 юли
30.7.1931Снимки на Учителят пред второто езеро „Елбур", Рила
31.7.1931Чистене на съзнанието - СБ , РБ
31.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 31 юли
1.8.1931Обич, разумност и истинолюбие - СБ , РБ
1.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 1 август
2.8.1931Хигиена на живота - СБ , РБ
2.8.1931Ценното в малкото - СБ , РБ
2.8.1931Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 2 август
3.8.1931Съчетание, приложение и изпълнение - СБ , РБ
3.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 3 август
5.8.1931Мястото на Бога - СБ , РБ
5.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 5 август
5.8.1931Снимки на Учителя на екскурзия с приятели, 7-те езера, Рила - 5 август 1931
6.8.1931Тези три неща - СБ , РБ
6.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
7.8.1931Ден на Божието изявление - СБ , РБ
7.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 7 август
8.8.1931Запечатал е - СБ , РБ
8.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 8 август
9.8.1931Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината - СБ , РБ
9.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 9 август
10.8.1931Които чакат Господа - СБ , РБ
10.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 10 август
12.8.1931Учителя закрива лятната духовна школа. Слизане от Рила - 12 август
13.8.1931Снимки на Учителя при извора „Махабур" с група от Братството, 13 август
14.8.1931Снимка на Учителя при извора „Махабур" с група от Братството, 14 август
19.8.1931Сила, разумност и добро - СБ
20.8.1931Най-високото място - СБ
21.8.1931Отиване и връщане - СБ
22.8.1931Снимки на Учителя пред второто езеро „Елбур", Рила
22.8.1931Снимки на Учителя при скалата с котвата и извора „Ръцете които дават" на Рила
22.9.1931Законът на безсмъртието -  ИБ
27.9.1931Душата ми е отегчена от живота ми -  НБ
30.9.1931Събуждане / Събуди се - ООК
2.10.1931Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение - МОК
4.10.1931Да се облечете в новия човек -  НБ
7.10.1931Оставената торба - ООК
7.10.1931Учителя дава песента "Аин фаси"
9.10.1931Опитност и знание / Десетях възпитани деца -  МОК
11.10.1931Дайте ни от вашето масло -  НБ
14.10.1931Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух - ООК
15.10.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с от 90 човека от Братството. 15 октомври
16.10.1931Прави и криви линии / Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия -  МОК
18.10.1931Отношение на два закона -  НБ
21.10.1931Разбраната скърб / Разбраните скърби - ООК
23.10.1931Методи за усилване на паметта / Памет. Методи за усилване на паметта -  МОК
25.10.1931През онези дни -  НБ
28.10.1931Предназначението на носа / Предназначението на носа - служба и функция - ООК
30.10.1931Силови центрове / Отношение на силовите центрове -  МОК
1.11.1931Изново -  НБ
4.11.1931Правилният тон - ООК
6.11.1931Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата! -  МОК
8.11.1931Син Человечески отхожда -  НБ
11.11.1931Двоен дял / Полюси на доброто и злото (Двоен дял) - ООК
13.11.1931Първият предвестник / Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! -  МОК
15.11.1931Няма да угаси -  НБ
18.11.1931Материални прояви на жвота / Животът като математически действия - ООК
20.11.1931Човешките косми -  МОК
22.11.1931За кого ме мислите -  НБ
25.11.1931Разтоварване на съзнанието - ООК
27.11.1931На своето време / На време -  МОК
6.12.1931Жал ми е за народа -  НБ
9.12.1931Непреодолимо желание - ООК
11.12.1931Щастливи числа -  МОК
13.12.1931Пред всичкия народ -  НБ
16.12.1931Правилен живот - ООК
18.12.1931Стимул и любов -  МОК
20.12.1931Според делата -  НБ
23.12.1931Сила, живот и здраве - ООК
25.12.1931Вътрешното богатство -  МОК
27.12.1931Думата му държа -  НБ
30.12.1931Истинско познаване - ООК
8.1931Снимка на Олимпи Янков, Елена Хаджи Григорова и Пеню Ганев на Рила - 1931 г.
8.1931Снимка на Пеню Ганев с приятели при езерото Близнаци - 1931 год.
8.1931Снимка на Стевка Стойчева на Рила, при второто езеро, 1931 г.
8.1931Снимка на Учителя с ученици, Рила, Молитвения връх - 1931 г.
8.1931Снимка на Учителя с ученици, Рила, извора "Махабур" - 1931 г.
8.1931Снимка на Учителя с ученици, Рила, шестото езеро "Сърцето" - 1931 г.
9.1931Снимка на Симеон Стоянов Костов с приятели в с. Мърчаево, септември 1931 г.

начало1932г.
1932Снимка на Веска и Жечо Панайотови на Изгрева, 1932 г.
1932Снимка на Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев, село Равна, Царибродско - 1932 год.
1.1.1932Майката на времето -  ИБ
3.1.1932От смърт в живот -  НБ
6.1.1932Граници в живота - ООК
6.1.1932Упражнение от Учителя, (упражнение за дишане, според ритъма на сърцето)
6.1.1932Учителя дава песента "Сила, живот, здраве"
8.1.1932Бавни и бързи движения -  МОК
10.1.1932Вземи детето -  НБ
13.1.1932Законът и Любовта / Противоположности на живота - ООК
15.1.1932Свободата / Свобода -  МОК
17.1.1932Освободени -  НБ
19.1.1932Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 19 януари
20.1.1932Раждане и растене - ООК
22.1.1932Сенки на Битието / Сянка на нещата -  МОК
24.1.1932Доведете ми го -  НБ
27.1.1932Двете отверстия - ООК
29.1.1932Съзнателни и несъзнателни движения -  МОК
31.1.1932Проява на живата светлина -  НБ
3.2.1932Лица на реалността / Двете лица на реалността - ООК
5.2.1932Свещеното място -  МОК
7.2.1932Тези малките -  НБ
10.2.1932Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието - ООК
12.2.1932Силата на възможностите -  МОК
14.2.1932Да известят на учениците Му -  НБ
17.2.1932Доброто разположение - ООК
19.2.1932Фактори в природата / Фактори на храносмилането -  МОК
19.2.1932Упражнение от Учителя, (упражнение за дишането)
21.2.1932Моята Любов няма да премине -  НБ
24.2.1932Трите начала / Трите пътя - ООК
26.2.1932Човешкото лице -  МОК
28.2.1932След това -  НБ
2.3.1932Физическият и Божествения живот - ООК
4.3.1932Движения в природата / Съзнателни и механически движения -  МОК
6.3.1932В последното време -  НБ
9.3.1932Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' - ООК
11.3.1932Естествената гама -  МОК
13.3.1932Приложете Добродетел -  НБ
16.3.1932Начало на Мъдростта / Две състояния - ООК
17.3.1932Истина и Живот -  ИБ , БС
18.3.1932Петък и събота -  МОК
20.3.1932Що да сторя -  НБ
22.3.1932Единният живот -  ИБ
23.3.1932Вътрешен и външен импулс - ИБ
24.3.1932Принуждава ни -  ИБ , БС
27.3.1932Верният в малкото -  НБ
30.3.1932Възпитание на волята - ООК
31.3.1932Вярата като закон - ИБ , БС
1.4.1932Значение на числата -  МОК
3.4.1932Наклали огън -  НБ
6.4.1932Входни врати - ООК
7.4.1932Естествени правила - ИБ , БС
7.4.1932Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Благовещение, 7 април
8.4.1932Добрият поглед -  МОК
10.4.1932Живот, светлина и свобода -  НБ
13.4.1932Законът на вярата и Любовта - ООК
15.4.1932Живите числа / Живи числа -  МОК
17.4.1932Покрива и изправя -  НБ
20.4.1932Динамика на живота / Динамическият живот. (Динамиката на живота) - ООК
21.4.1932Доброто семе - ИБ , БС
22.4.1932Живот, мисъл и воля -  МОК
24.4.1932Запечатаната книга -  НБ
27.4.1932Трите принципа / Трите типа - ООК
29.4.1932Пътят на възможностите -  МОК
1.5.1932Когато беше по-млад -  НБ
4.5.1932Кръг, елипса и хипербола - ООК
5.5.1932Узрял плод - ИБ , БС
5.5.1932Писмо от Учителя до Стефан Тошев
8.5.1932Обич и знание -  УС
11.5.1932Слаби и силни положения - ООК
12.5.1932Пътища на Мъдростта - ИБ , БС
13.5.1932Разумност в природата -  МОК
18.5.1932Закон за частите и за цялото / Законът на частите и законът на цялото - ООК
19.5.1932Носители на Новото - ИБ , БС
22.5.1932Ако всичкия свят спечеля -  НБ
22.5.1932Двете страни на света -  УС
22.5.1932Снимка на Младоженците Стевка Стойчева и Крум Няголов, 22.05.1932 г, София
29.5.1932Вечният порядък -  НБ
29.5.1932Постоянна благодарност -  УС
1.6.1932Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния - ООК
2.6.1932Една задача / Задача за самовъзпитание - ИБ , БС
5.6.1932Доброто семе -  НБ
8.6.1932Знание и прилагане - ООК
10.6.1932Новото знание / Ново знание -  МОК
12.6.1932И видя там човек -  НБ
15.6.1932Философия и наука - ООК
17.6.1932Погледът на Бога -  МОК
19.6.1932Живейте разумно -  НБ
19.6.1932Малкото добро и малкото зло -  УС
22.6.1932Малкото добро. (Живият порядък) - ООК
24.6.1932Разумен център -  МОК
26.6.1932Добрата воля Божия -  УС
26.6.1932Малцина избрани -  НБ
29.6.1932Отец ми живее / Той е в нас и ние в Него - ООК
30.6.1932Непоклатима канара - ИБ , БС
1.7.1932Даване и вземане -  МОК
3.7.1932Творители на Словото -  НБ
6.7.1932Деца на Бога - ООК
8.7.1932Разумният свят -  МОК
10.7.1932Прие го с радост -  НБ
12.7.1932Езикът на истината -  ИБ
14.7.1932Учителя заминава за Рила - езерата. Започва лятната духовна школа - 1932 г., 14 юли
14.7.1932Снимка на Учителя на Рила - 1932 г.
15.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 15 юли
16.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 16 юли
17.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 17 юли
18.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 18 юли
19.7.1932Слабото и силното - СБРБ
19.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 19 юли
19.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 юли
20.7.1932Най-малкото добро - СБРБ
20.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 20 юли
20.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 юли
23.7.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот (I) - СБРБ
23.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 23 юли
23.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 юли
24.7.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот (II) - СБРБ
24.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 24 юли
24.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 24 юли
25.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 25 юли
26.7.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот (III) - СБРБ
26.7.1932Снимка на Гимнастически упражнения под върха „Харамията"
26.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 26 юли
26.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 26 юли
27.7.1932Подражатели на Бога - СБРБ
27.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 27 юли
27.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 27 юли
28.7.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV) - СБРБ
28.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 28 юли
28.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 28 юли
29.7.1932Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл) - СБРБ
29.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 29 юли
29.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 29 юли
30.7.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот (V) - СБРБ
30.7.1932Снимки на Учителя с група от Братството край извора Махабур, Рила - 1939 г.
30.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 30 юли
30.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 30 юли
30.7.1932Снимка на Учителя с ученици над езерото Бъбрека
31.7.1932Двата пътя - СБРБ
31.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 31 юли
31.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 31 юли
1.8.1932Опорни точки на живота - СБРБ
1.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 1 август
1.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 1 август
1.8.1932Снимки на Учителя на Рила (сам или с ученици)
2.8.1932Завършени и незавършени процеси - СБРБ
2.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 2 август
2.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 2 август
3.8.1932Най-мъчният изпит - СБРБ
3.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 3 август
3.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 3 август
4.8.1932С притчи - СБРБ
4.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 4 август
4.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 4 август
5.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 5 август
6.8.1932Ще и не ще - СБРБ
6.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 6 август
6.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
7.8.1932Новите възгледи - СБРБ
7.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 7 август
8.8.1932Книжници и фарисеи - СБРБ
8.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 8 август
8.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 8 август
9.8.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI) - СБРБ
9.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 9 август
9.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 9 август
10.8.1932Което остарява - СБРБ
10.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 10 август
10.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 10 август
11.8.1932Общото благо - СБРБ
11.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 11 август
11.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 11 август
12.8.1932Трите свята - СБРБ
12.8.1932Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова
12.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 12 август
12.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 август
13.8.1932Път на зазоряване - СБРБ
13.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 13 август
13.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 август
14.8.1932Оставете децата - СБРБ
14.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 14 август
14.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 14 август
14.8.1932Снимки на Учителя с ученици - излет до Читакгьол
15.8.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII) - СБРБ
15.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 15 август
15.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 15 август
16.8.1932Ще се приложи - СБРБ
16.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 16 август
16.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 16 август
17.8.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII) - СБРБ
17.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 17 август
17.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 август
18.8.1932Ценни мисли из книгата на Великия живот - СБРБ
18.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 186 август
18.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 18 август
19.8.1932Делата Божии - СБРБ
19.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 19 август
19.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 август
20.8.1932Открити - СБРБ
20.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. Бурята. 20-21 август
20.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 август
21.8.1932На живите - СБРБ
21.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август
23.8.1932Слизане и възлизане - СБРБ
23.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 август
24.8.1932Иде час - СБРБ
24.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 24 август
25.8.1932Снимка на Славчо Печеников /Славянски/, 25 август 1932 г.
28.8.1932Видяхме славата - СБ
29.8.1932Три пътя - СБ
29.8.1932Упражнение от Учителя, дадено на 29 август (за пръстите)
30.8.1932Новата работа - СБ
31.8.1932Любов без ревност - СБ
2.9.1932Тънки и дебели линии -  МОК
4.9.1932Ценни мисли -  НБ
5.9.1932Снимки на група от Братството пред "Главата" на шестото езеро Сърцето - 5 септември 1932 г.
7.9.1932Изключителни условия - ООК
9.9.1932Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес -  МОК
14.9.1932Любов към Бога / Обичай Бога - ООК
16.9.1932Петте области в човека -  МОК
17.9.1932Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици, 17 септември.
18.9.1932Истинната лоза -  НБ
21.9.1932Новата мисъл / Обикновени и необикновени прояви на природата - ООК
22.9.1932Свещен трепет, -  ИБ
23.9.1932Великата разумност / Разумност -  МОК
25.9.1932Ново разбиране -  УС
25.9.1932Превръщане на числата -  НБ
25.9.1932Писмо от Учителя до Наталия Чакова
28.9.1932Разумните сили / Разумните сили в природата - ООК
30.9.1932Изворите на живота / Към изворите на живота -  МОК
2.10.1932Намерената овца -  НБ
2.10.1932Правила за живота -  УС
5.10.1932По този път - ООК
7.10.1932Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) -  МОК
9.10.1932Възведен биде / Възведен биде Исус -  НБ
9.10.1932Свобода и ограничение -  УС
12.10.1932Малката истина - ООК
14.10.1932Граници на възможности -  МОК
16.10.1932Даване и вземане -  УС
16.10.1932Чуваш ли -  НБ
19.10.1932Правилно отношение - ООК