НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София

12.01.1924г.


(получено на 14.01. 1924 г., Василов ден, Бургас) (препис)


Любезни Минчо Сотиров,


Получих вашето писмо с приноса.


Великото в живота е онова, което повдига душата и е прави победителка над всичко земно. Когато Божественото в човека се събуди то само му дава тази насока на право проумеване на чистото и святото у човека.


Само едната неизменна и Вечна Любов на Бога, Която изтича от Него дава това благо. Да Люби човек Истината, да прилага Правдата, да изявява Мъдростта е начало на Божия живот във всяка душа.


Работете усърдно и непрестанно: всичко в живота трябва да е сведено към тая насока. Моя мир да бъде с всички вас, които любите Истината.


Само Божията Любов.


(Свещеният подпис)  

12 януари 1924 г. София


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ