НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)

7.12.1898г.


Варна, 7 декем[врий] 1898 г. (отворена карта)41

 

Прият. Киров,

Писах Ви затворено писмо, в което Ви освет­лих що да правите. Напечатването се отлага за Новата Година. Печатарят42, като не може да чака, да разхвърли буквите си. Ако не сте приели писмото ми, съобщете ми веднага.

Причините изложих. Лошото неверие, което се е вмъкнало, препятства. Пишете ми незабавно. На Д-ра лично има нещо да му кажа.


Ваш верен: П. К. ДъновИзточник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)


...................
41.    Писмото се публикува за първи път. (У., №8, 07.12.1898 г.)

42.    
Същият от бел. 39. (У., №8, 07.12.1898 г.)


gallery_1_14_116948.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ