НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Човек и природа / Единност и общност на природата и човека

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Човек и природа

Най-често използвани думи в беседата: време, природа, има, човек, сили, сега, може, същества, температура, ден, закон, път, възходящите, промяна, промени, хубаво, наблюдения, известно ,

 Младежки окултен клас , София, 14 Февруари 1930г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Т. м.

При изучаване на космографията, хората се домогват и до въпроса, защо годината е разделена на четири годишни времена, на 12 месеца, на две равноденствия – пролетно и есенно, а месеците – на 30 дни и т. н. Защо във всяко годишно време влизат по три месеца? Същевременно хората изучават въпроса, защо през четирите годишни времена температурата е различна. За обяснение на това ще чуете различни отговори: едни отдават тази причина на влагата, други – на ветровете и на топлите и студени течения и т. н. Тези обяснения не почиват на строго математически изчисления. Ако днес приемете едно обяснение за вярно, на другия ден ще приемете друго обяснение. По този начин науката всеки ден напредва и се приближава все повече към истината.

Като разглеждам въпроса за температурата през годишните времена, аз имам предвид да развивате своята наблюдателност и памет. Наблюдавайте, как се променя температурата през един и същ ден, както и през различните годишни времена. Правете сравнение между температурите на някои забележителни за вас дати от сегашната и миналата година. Например, можете ли да си спомните, какво е било времето на първи януари миналата година, за да го сравните с времето и температурата на тазгодишния първи януари? Ако на първи януари миналата година сте получили никакво наследство, или сте преживели голяма радост, вие непременно ще помните, какво е било времето този ден.

Като правите наблюдения, вие ще забележите, че хубавите работи обикновено се съвпадат с хубаво време. Доброто настроение на човека също така се съвпада с добро време. Ако имате един пишущ барометър, ще забележите, че както времето се подобрява, така и настроението ви се повдига. В този случай барометърът отбелязва една възходяща линия. Има малки изключения от този закон, но те рядко се случват. Когато живакът в барометъра се изкачва, в природата действат особени, възходящи сили. В такъв случай, естествено е възходящите сили да повдигат настроението на човека. Когато действат низходящи сили в природата, човек постепенно губи настроението си. Значи, както барометърът се повдига и спада, така и човек повдига и понижава настроението си. Това показва, че между силите, които действат в природата и човека, има известна връзка, известно съотношение.

На какво се дължат възходящите и низходящи сили в природата? Според една теория, възходящите сили се дължат на възвишената мисъл на същества с висока култура, а низходящите – на мисълта на същества с низка култура. И едните, и другите същества са силни. Дали вярвате в тази теория, това е друг въпрос. Важно е, че природата е пълна с такива същества. Съзнателно или несъзнателно, човек се намира под тяхното влияние. За да се освободи от влиянието на низшите същества, човек трябва да работи върху себе си, да се повдига. Научното обяснение за възходящите и низходящи сили на природата се крие в електричеството и магнетизма. Обикновено електричеството в природата произвежда възходящите сили, т. е. мисълта на възвишените същества, а магнетизмът – низходящите сили. Затова казваме, че електричеството събужда мисъл, а магнетизмът – чувства. Когато се качва нагоре, по планината, човек се свързва с възходящите сили на природата, а когато слиза от планината – с низходящите.

Мнозина отдават разположенията и неразположенията на човека на постигане и непостигане на желанията му. Студентът или ученикът е неразположен, когато пропадне на изпита си. Обаче, важно е, защо е пропаднал. Той учил редовно, има знания, а пропада. В такъв случай, между пропадането на ученика и времето има известна връзка. Ако времето не е било добро, или ученикът не е бил разположен, действали са низходящи сили. Като ученици, вие трябва да правите наблюдения, да знаете, на какво се дължат вашите добри и лоши разположения и настроения.

От научна гледна точка, доказано е, че всеки ден се отличава с известно количество възходяща или низходяща енергия, която се съвпада или не се съвпада със силите на човека. От съвпадението на възходящите сили на природата с тия на човека се обяснява неговото разположение. За такъв човек казваме, че е хармоничен. Когато низходящите сили на природата се съвпадат с низходящите сили на човека, казваме, че този човек е дисхармоничен. Обаче, ако възходящите сили на природата се срещнат с низходящите сили на човека, или низходящите сили на природата – с възходящите на човека, последният изпада в борба. Той се бори, докато възходящите сили в него вземат връх. Който знае и разбира теченията в природата, може така да ги използва, че да изменя своите състояния.

Упражнение за наблюдаване на времето: В продължение на три месеца наблюдавайте времето, дали ще бъде облачно, ясно, топло, студено и т. н. На специално тефтерче си отбелязвайте всяка промяна. Същевременно наблюдавайте и вашите състояния. Ако забележите, че между вашето състояние и времето има известно съотношение, проследете дали е възходящо или низходящо. Като правите тези наблюдения, ще видите, че наистина, състоянията на човека често зависят от проявите на времето. Това се случва главно с нервните хора. В това отношение нервният човек е барометър. Той предварително предсказва, какво ще бъде времето, добро или лошо. Ако пък човек страда от ревматизъм в крака, в ръката, или в друга някоя част на тялото, от болката му, която се усилва, намалява, или съвършено изчезва, той може да определя и най-малките промени на времето.

Следователно, ако искате да отидете на екскурзия и не можете да се решите, да предприемете ли екскурзията, или не, посъветвайте се с някой нервен човек. Той ще определи, какво ще бъде времето – дъждовно, облачно, ясно, слънчево и т. н. Вие можете да разчитате на неговите познания за времето. Мнозина се оплакват от болки в ушите, в пръстите на ръцете и краката, но не знаят причините на тия болки. Ако наблюдават времето, те ще видят, че болките им са в зависимост от промените, които стават в природата. В това отношение човек трябва да бъде метеоролог. Сегашните метеоролози си служат с различни инструменти за определяне на промените, които стават в природата – с термометри, барометри, сеизмографи и др. Обаче, няма по-усъвършенстван инструмент за определяне и на най-слабите промени в природата от организма на високоорганизирания и чувствителен човек.

И тъй, от болките в организма си, човек може да определя промените, които стават в природата. Те се дължат на теченията в природата. Който не разбира това, той се страхува, да не заболее сериозно. Много болезнени състояния на човека идат по отражение на силите и теченията в природата. Щом теченията вземат възходящо състояние, и болката изчезва. Както природата влияе върху човека, така и човек, със своите мисли и чувства, оказва влияние върху теченията на природата. Ако това не е вярно как ще си обясните, защо хората се молят за дъжд? Когато много хора се съберат на едно място и се молят за дъжд, молитвата им има резултат. – Защо? – Като се молят, те съсредоточават мисълта си в една и съща посока. Тяхната силна мисъл изменя теченията в природата, вследствие на което започва да вали дъжд. Колкото по-силна е мисълта им, толкова по-скоро се изменят теченията в природата. С помощта на мисълта могат и да се разпръсват облаци.

Тъй щото, помнете: природните сили оказват влияние върху човешкия организъм. Като знаете това, правете наблюдения върху себе си и природата, да придобивате повече знания. Наистина, върху състоянията на човека оказват влияние и други някои причини, извън природата, но те са странични. Те трябва да се отделят от общото влияние. Например, когато държавата и общината имат големи дългове, те ги разхвърлят между гражданите. Яли не яли, пили не пили, те трябва да плащат. Тия задължения са временни и нямат нищо общо с влиянията и теченията, които идат от природата. И природата прави такива разхвърляния върху хората, но тя е последователна и точна в своите печалби и загуби. Когато взема данъци от хората, тя пише всичко, каквото взема. Когато печели, тя дели печалбите си с ония, от които е взела нещо. Тя прилага закона за вземанията и даванията си абсолютно справедливо: колкото взима, толкова дава. Няма живо същество, което природата да е ощетила. Държавата не спазва закона на абсолютната справедливост. Когато има дългове, тя ги разхвърля между своите поданици във вид на данъци, берии и др. Когато придобива блага, т. е. когато има печалби, тя не ги разхвърля между поданиците си. Тя се ръководи от закона на относителната справедливост.

Следователно, ако не работите върху облагородяване на вашия характер, вие само ще изисквате, ще търсите вашето право, без да мислите за задълженията си. Обаче, като работите съзнателно върху облагородяване на своя характер, вие трябва да прилагате закона на абсолютната справедливост, с който си служи природата: искаш ли, ще дадеш; даваш ли, ще вземеш. Щом искаш от човека известна услуга в пари, в грижи към тебе, в морални услуги, ще делиш с него благата и печалбите си. Не спазвате ли този закон, между вас и природата възниква известно противодействие, известна дисхармония.

Един адвокат от Горна Оряховица си купил билет за някъде, ще пътува с трен. В това време един селянин си купил билет, и той ще пътува със същия трен. Обаче, не му стигали само 0.30 лв. за билета. Той се обърнал към адвоката с молба да му услужи с 0.30 лв. – Нямам, отговорил небрежно адвокатът. Селянинът въздъхнал, нарамил торбичката си и тръгнал пеш за селото си. След пет-шест години същият адвокат попаднал в Англия. Един ден той отишъл на гарата да си купи билет, трябвало да пътува от един град за друг. Какво се оказало? Не му достигали за билета само 0.30 лв. Той се обърнал към един, към втори англичанин, да му услужат с 0.30 лв., но всички му отказали, под предлог, че нямали излишни пари. Той се принудил да вземе багажа си в ръка и да тръгне пеш до една от близките станции. Едва сега, когато се намерил в същото положение, в което изпаднал селянинът, на когото отказал да даде 0.30 лв., той разбрал, че не постъпил добре. Какво показва това? Това показва, че в природата съществува закон, който регулира количеството на силите и енергиите, с които тя борави.

И тъй, правете упражнението, което ви дадох. Понеже ще трае три месеца, ще свършите на 15 май. Ще наблюдавате добре всички промени в температурата, в облаците, дали са черни или светли, дали са високо или ниско на небето, дъждовни или ветровити и т. н. Като наблюдавате промените на времето, ще следите и своите вътрешни състояния. Ако състоянията ви вървят в съгласие с промените на времето, ще извадите един закон; ако са извън влиянието на времето, ще извадите други заключения. Изобщо, ще правите научни изводи.

Сега, едната половина от класа да пее тоновете do (от долно do), mi, sol, do (горно); другата половина от класа да започне от do (горно) да слиза надолу, sol, mi, do (долно). Колкото повече пеете, толкова по-здрави ще бъдете. Пеенето оказва влияние върху здравето на човека. Ако не станете певци, поне ще усилите здравето си. Пейте и от нищо не се страхувайте.

— Само Божията Любов носи пълния живот.

23. Лекция от Учителя, държана на 14 февруари, 1930 г. София – Изгрев.

Единност и общност на природата и човека

Най-често използвани думи в беседата: време, природа, има, човек, сили, сега, може, същества, температура, ден, закон, път, възходящите, промяна, промени, хубаво, наблюдения, известно ,

 Младежки окултен клас , София, 14 Февруари 1930г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Тайна молитва

Правени са ред научни изследвания върху значението на числата. Тъй както е разделена сега годината на 12 месеца, откъде да води своя произход? Годината е разделена на 12 месеца, имате 2 равноденствия едно пролетно и едно есенно. Имате едно слънцестоене пролетно и едно есенно, после дните донякъде са турени произволно. Евреите имат 13 месеца, а някой път и 12, смесени са. От какво зависи, че различаваме 4 годишни времена? Питам, времето на четирите годишни времена може ли да бъде еднакво? Всеки един ден или месец се отличава по количество. В четирите годишни времена влизат по 3 месеци 12. Най-първо вземете предвид температурата. През всяко годишно време тя няма да бъде еднаква. Ако вземете един С-барометър и наблюдавате, ще забележите, че постоянно има една промяна на температурата. Какви са научните данни? Някои от вас чели ли сте най-новите естествено-научни обяснения? Ако човек е религиозен, ще каже Господ прави тези работи. Ако е някой учен човек, той ще каже това са закони в природата. Други ще кажат от ветровете зависи времето. Хубаво. Но ветровете сами по себе си не са причина за това. Ама влага имало или бездъждие. Че имало студени течения или топли. Хм. Има нещо, което не е строго в тия отговори. И благодарение на това, че не са строго обяснени, защото, ако това беше едно строго обяснение, щеше да стане един догматизъм в науката.

Сега онова, върху което искам да наведа вашия ум, са наблюденията. Не всичкото ви време да иде за наблюдение върху температурата, но да допуснем, през деня ви се случи нещо особено, обърнете внимание на времето. Да кажем, имате март месец, 9. или 22. Забелязали ли сте какво е времето в равноденствието на март месец? Невсякога времето е еднакво. Някоя година е облачно, сняг, студ, вятър, някой път времето се случва хубаво, отлично, топло, целия ден е приятно. На какво се дължи това съвпадение? После някоя година да се случи на 22 март вие сте неразположени, но същевременно ще разделите и деня на 12 части. А 12 е отлично число. То е един период от изгрева на слънцето до залеза му. Кой ще ми каже какво беше времето миналата година на 22 март? Не помните. Показва, във вашето подсъзнание са отбелязани нещата, но не можете да си спомните. Но ако вие бихте получили миналата година на 22 март едно наследство от 100 хиляди английски лири, щяхте да помните какво беше времето. Да допуснем сега следующето. В природата да съществува такъв един закон, че едно наследство никога не се дава в облачно време, но денят трябва да бъде съвършено ясен, когато ще се даде едно наследство. Тогава ще имаме като един факт, че щом сме приели едно наследство от 100 хиляди английски лири, непременно на 22. времето е било отлично. А ако не сте го приели, тогава пак ще се забрави времето. В първия случай 22 март ще се отбележи тъй, подчертано с две линии 22 март. А ако не сте получили своето наследство, ще кажем, че времето не е било хубаво.

Сега този закон съществува в природата. Хубавите работи в природата идат всякога при едно отлично време. Сега, ако имате един барометър, ще отбележите и хубавото настроение на човека. Някой път само има едно малко изключение, но винаги тази линия, ако имате един пишещ барометър, ще забележите, че тази линия върви тъй нагоре а. Аз взимам двете крайности. При слизането б, тогава имате едно неразположение, един песимизъм. А когато барометърът възлиза, като че има известни сили в природата, които функционират тогава във възходяща линия. От какво зависи възлизането в природата? Аз ще ви дам една теория. Възлизането зависи от една мисъл на същества, които седят по-високо от нас. Тяхната мисъл образува тази линия.Обаче в природата има други същества, които образуват една линия, която отива надолу. Има противоположни същества с една култура, по-долна от нашата, а същевременно са силни. Те образуват другата част. Следователно, ако ние попаднем в тия двете течения, те си съвпадат, хармонират се. Сега научното обяснение. Във възходящата линия винаги има известно електричество, а в низходящата линия, надолу, има повече магнетизъм. Следователно, когато в природата искат да произведат повече влага или друга някоя промяна, веднага те турят другото течение. И като погледнеш някой път барометъра, тъй както си върви във възходяща степен, изведнъж става бърза промяна, барометърът слиза надолу.

Та казвам, ако вие вървите по това течение, ако барометърът върви нагоре, непременно него ден вие ще имате едно добро разположение на духа. Ще имате една възходяща мисъл. Значи всички същества са добре разположени и вие участвате в тяхната обща мисъл. И вие не може да не бъдете добре разположени. Ако се намирате между културни хора, които ви разбират, всеки иска да ви услужи, любезен е с вас. Например отивате на екскурзия. Вие не носите почти нищо, но пътувате като екскурзиант, усещате се радостен. Горе закусвате хубаво, пиете вода, обаче като се свърши екскурзията, те надолу не слизат, остават горе. Сбогуват се с вас. Като слезете долу, и там има същества, които казват: “Братство, братство, ама сиренето с пари.” Като дойдете до тази долина, аз я наричам долина, и хлопате там на някоя колиба, те имат хляб и мляко, но вие нямате. Как ще ви посрещнат тия същества? Вие вече имате опитността как ви посрещат горе. Там, щом кажете, че нямате пари в джоба си, те вдигат рамена от вас. Той ще каже, че е слуга, когато господарят дойде. Обаче, когато той дойде и му се каже, че нямате пет пари и той ще каже, че има друг господар над него, разбира се, вие ще имате неразположение на духа.

Всичките неразположения на човека се дължат на това, че човекът не е добил това, което очаква. Даже може да направите всякога едно наблюдение. Когато сте били ученици или студенти и при изпит ви скъсат, това винаги има един съвпад с времето. Забележете, скъсването става винаги при това слизане на неразположението вътре. И когато се яви този студент, понеже неговите течения са както и на професора и двамата са положителни, тогава професорът счита студента за виновен и му дава най-мъчните задачи, за да го скъса. И като го скъса, му е приятно. Професорът ще намери изведнъж, че студентът не е посещавал редовно лекциите му, има нещо неинтелигентно в израза, въобще некултурен му се показва. И професорът започва да се повдига духом. Някой път се случва даже и най-неспособният да е, но професорът отива разположен и като погледне студента, ще види нещо хубаво, помисли, помисли и каже: “Защо ще го късам?” И му даде най-лесния въпрос и му подпомага. Вие ще кажете: “Божа работа.” Божиите работи са от разумния живот. Той казва: “Няма защо да го късам.” Ако вие наблюдавате вашите състояния, често ще забележите една голяма връзка с природата. Често някои от вас сте неразположени. Нали имате една лекция “Приливи и отливи в живота”. Там се каза за тази връзка с времето. Та трябва да наблюдавате температурата отвън изменила ли се е? Отвън е лесно, чрез уреди може да се забележи всяка промяна. Вие, като гледате времето през деня, можете ли да познаете дали температурата ще се измени? Запример кажете днес температурата ще се измени ли? Слизаме ли, или се качваме? (Качваме се. Отвънка е ясно.) Да, качваме се.

Сега да дойдем до тия научни наблюдения. Значи всеки един ден се отличава с известни количествени енергии. Някой път енергията на този ден съвпада някак си със строежа на вашия организъм, с неговите трептения. Тогава тия линии на природата се хармонизират с нас или ние сме попаднали в тази хармония. Та затова именно онези, които разбират законите, не могат да изменят теченията. Трябва да разбирате законите, да попаднете в хармоничните линии на времето. А може да попаднете в хармоничните закони на времето. А там именно се изисква науката, да може да се отворите, да влезете в това хармонично състояние.

Сега ще ви дам едно упражнение за наблюдение на времето. Ще ви се даде една задача за три месеца. Всички ще си имате по едно тефтерче в джоба и щом ви се случи нещо хубаво, веднага ще отбележите деня и времето какво е отвън ясно, облачно, ветровито, отбележете вятъра, количеството на топлината, отбележете донякъде барометърът подига ли се, или се сваля. Трябва да забележите има ли едно отношение хубавото време с вашето добро разположение. И лошото време има ли отношение с вашето лошо разположение. Това е задачата на упражнението при тези наблюдения.

Въобще всички нервни хора, когато се разваля времето, се усещат неразположени, понеже количеството влага, което навлиза в техния организъм, им действа някак особено. Това го казвам само като известен факт. Има известни промени във времето, които оказват известно влияние на душата. И веднага щом се промени времето, и хората се променят. Щом времето се промени за лошо, и те стават лоши. Щом времето се промени за добро, и те стават добри. Туй е за нервните хора. Всякога, когато се промени времето, се променят и те. Всеки от вас, който е нервен, ще знае кога се сменя времето, добро или лошо. И ако искате да идете на екскурзия, погледнете нервния човек добре ли е разположен, или не. Щом видите, че нервния е добре разположен, идете на екскурзия, но щом той е неразположен, не ви трябва никаква екскурзия. Онзи, който ще има един такъв хубав барометър, много лесно може да схваща промените на времето, които ще стават. Мисля, в туй отношение всинца сме добри барометри. Някой човек е много отзивчив към времето, всичко отбелязва и лесно може да прави своето наблюдение на времето. Ако този човек, който е високо нервно организиран, защото не всеки знае да владее организма си, ако духа вятър, той непременно ще има известно тежнение. Погледнеш, него ден или ще усети някоя болка от колената, или в работата на кръста, на шията. Все ще се усети нещо или зад ухото нещо ще започне да го сърби. Но всичко това зависи от ония тънки промени, които ще станат. Запример, ако ще има голяма буря, непременно тази буря ще се отрази върху този нервния човек в неговото тяло. Ако има голяма промяна на температурата или сняг, той ще усети в краката си тази смяна.

Ако правите тези наблюдения, ще видите, че вие имате един барометър в тялото си. Щом ви заболи един от пръстите на краката ви или колената ви, вие ще можете да определите какво ще бъде времето. Метеоролози ще бъдете. Често се явяват болки в ушите, не знаете на какво се дължи. Та казвам, от тези заболявания ще съдите за времето. Те стават по отражение отвън. Това са течения в природата. И който не разбира този закон, той ще се уплаши. Някого го заболяло ухото. Аз гледам, зная причината. Казвам, след няколко часа ще престане. Това е едно отражение на едно движение вътре в природата. Щом престане това движение, непременно ще престане и този резултат. Или той усеща болка в кръста си. Казвам му, скоро ще престане. След 45 или 10 часа престава. Аз зная, че вятърът ще престане. Щом престане вятърът, той казва: “Слава Богу. Освободих се.” Това е едно отражение на движението на вятъра. Но това не е толкова строго. Това са само факти. 2х2=4. Но можете ли да докажете, че две по две е четири? Аксиома ли е две по две равно на четири, или трябва да се докаже? (Н.: “Аксиома е, но може да се докаже, че е така.”) Това е едно количество. И две и две пак е четири. Защото умножението е такъв процес, при който единия множител го взимаме толкова пъти за събираемото, колкото показва другият множител. (3х3=9). Тук тройката взимаме 3 пъти като събираемо, значи 3 пъти трябва да я съберем. Всякога мислите на една среда с по-голяма интелигентност образуват една промяна върху една среда с по-долни същества. Значи мислите на едните произвеждат една промяна у другите. Да кажем, мисълта, това е едно динамо. Представете си 56 милиона същества. Какво динамо представлява това? При такива силни течения може да се образува цяла една промяна върху физическия свят. Това, което един човек не може да направи, двама, четирима могат да направят. В природата може да се възпроизведе една промяна. На това се дължи, когато се сбират хората да се молят заедно. Ако те са силни и искат да се помолят за дъжд, ако четири, пет, десет хиляди хора си съсредоточат мисълта и се помолят за дъжд, непременно те ще привлекат влагата. Но и другото, ако се съберат толкова души, които да противодействат, те ще разпръснат влагата.

Та промяната на времето често играе важна роля върху човешкия организъм. Най-първо трябва да отделите ония посторонни влияния, величини върху вашия живот, които са вметнати. Вие някой път не можете да си дадете отчет. Изменя се вашето състояние, вие не разбирате защо. Тия състояния, на които вие не можете да дадете никакво тълкувание, оставете ги настрана. Както някой път държавата разхвърля някои дългове, или общината, върху населението. Ял-не ял, ще плащаш. На какво основание? Никакво основание. Ти плащаш. Разхвърля се този бюджет между членовете на общината, и всички трябва да платят. Или държавата разхвърля своите данъци. И в природата има такова разхвърляне. Но природата е последователна. У нея има данъци, но когато има печалба, тя и тях дели, разхвърля ги. А в обикновената държава данъците плащат, но щом дойде до благата, тях държавата задържа за себе си. А щом държавата се намери натясно, тогава тя може да взема от хората. Но за изобилието не прилага същия закон. Като дойдем до природата, тя казва, ти даваш, и на тебе ще дадат. Когато вие образувате вашия характер, трябва да знаете да спазвате този закон. Когато вие изисквате от един човек, вие се поставяте на мястото на държавата. Казвате: “Дръж това нещо заради мене.” Вие искате той да свърши тази работа заради вас. Но когато дойде вторият момент, при печалбата, и тогава ще кажете така: “Много ви благодаря. Сега имам печалба, вие ни услужихте тогава, ето сега печалбата.” Това е една последователност в законите на природата. Не се ли съобразявате с този закон, веднага в природата се образува едно противоположно течение на вас.

Аз съм ви превеждал примера един български адвокат от Горна Оряховица ще пътува с влака. На трена иска да се качи и един селянин, но не му достигат 30 стотинки, казва на адвоката: “Моля ви господине, дайте ми 30 стотинки, не ми достигат да си купя билет.” Казва: “Нямам.” Селянинът си турил торбичката на гърба и си тръгва пеш. След седем-осем години този адвокат отива в Англия. Иска да се качи на трена, бърка в джоба си, вижда, не му достигат точно 30 стотинки за билета. И тръгва той пеш дълъг път. Веднага в неговия ум изскача този селянин с торбата, комуто също не стигнаха 30 стотинки. Пък и той сега тук отникъде не може да вземе. Казва на един англичанин, всеки си вдига ръце и той си тръгнал пеш. Та казвам, в природата има едно съвпадение, един закон, който регулира отношенията, количеството на енергията, количеството на топлината и благата, които ще дойдат.

Та казвам, когато имате най-хубавите чувства, наблюдавайте какво е времето вънка, каква е температурата, после какви са облаците, високи ли са, или ниски, черни ли са, влажни. Сега ще направите тези наблюдения за три месеца. Ще вземе част от зимата и част от пролетта. Пресметнете докога ще се свърши упражнението. (До 15 май.) Добре. Дотогава вие ще съберете доста данни. Вие ще изнесете тези данни, наблюдения, да видим дали ще има някое съвпадение между времето отвън и вашето разположение. Ще видим дали нашите чувства са абсолютно независими от времето, или времето оказва известно влияние? Някой път си неразположен духом, погледни на времето отвън. Защото времето действа върху човека. И ти ще се насърчиш. Пък ако времето е хубаво, и пак си неразположен, тогава вече ще търсиш причините по-далече. Защото, ако е от времето, трябва да има един съвпад. Щом се смени времето, веднага ще се смени и твоето разположение.

Сега имаме едно музикално упражнение. Станете.

Първо. (Ръцете са пред гърдите с допрени пръсти, бързо се отделят настрани, и пак напред, и т.н. Същото се повтаря много пъти.) Ще мислите: всичко лошо навън, всичко добро навътре. Навън-навътре, навън-навътре.

Второ. (Ръцете са пред гърдите, китките допрени. След това бързо и силно изтръскване и изпъване на ръцете настрани.) Бързо. По-бързо. (Много пъти и все по-бързо, и по-бързо.)

Набрало се е известно количество електричество, което трябва да излезе.

Сега изпейте “до”, “ми”, “сол”, “до”. Половината от вас пейте гамата нагоре, другата половина обратно назад. Ще знаете, че пението упражнява отлично влияние върху здравето. Човек, който пее, мъчно се разболява. А който не пее, често се разболява. После онези, които знаят да пеят хубаво, да вземат верни тонове. Сега вие няма да ставате певци. Ще пеете, за да бъдете здрави. После защо цигуларите си мърдат пръстите, като свирят? Мърдането на пръстите, то е, за да се предаде на тона по-голяма мекота. Сега вземете онези тонове, които може да хармонизирате. Защото в пението има тонове на дисхармонията. Когато пеете, взимайте пението в позициите. В позициите гласовете не са верни, но има по-голяма мекота. (Учителят пее и свири едно упражнение няколко пъти.)

“Само Божията любов носи пълния живот.”

Двадесет и трета лекция
на Младежкия окултен клас
14 февруари 1930 г., петък, 67 часа
София Изгрев

НАГОРЕ