НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Възпитание и самовъзпитание

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, слънце, работи, хора, себе, влияние, желание, вий, работа, земя, става, бъде, сили, закон, свят, всички ,

 Младежки окултен клас , София, 6 Март 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Размишление.

Чете се темата: „Първата играчка в моето детинство".

Тема за следния път: „Първата ми учителка или първият ми учител”. Спомени около нея или него: името, характера им и т.н.

Как ще обясните движението на кометите? Добре е да прочетете нещо върху движението на планетите и на кометите. Това е от областта на астрономията. Като ученици добре е да изучавате астрономия, както и други някои науки. Всяка наука оказва известно влияние върху мозъчните центрове и по този начин предизвиква нахлуване на кръв в главата. Човек започва да мисли повече, вследствие на което мозъчните центрове в него се развиват.

Като казвам, че човек трябва да мисли, нямам предвид обикновената мисъл. Човек трябва да се занимава с възвишени мисли. Обикновените мисли заравят ценните работи. Какво става с една книга, която с години не се отваря? Щом не се чете, книгата се покрива с прах и се разрушава. Същото може да се каже и за човешкия ум. Ако човек не мисли, умът му прашасва; ако не чувства, сърцето му прашасва. Обикновените мисли и чувства са прах, Който внася известно наслояване в човешкия ум и в човешкото сърце. Така са прашасвали цели култури, докато най-после са изчезнали. Дойде ли до прашасване на ума и на сърцето, човек трябва вече да търси спасение. Само Божествената мисъл и Божествените чувства могат да го спасят. В ръцете на малкото момченце и момиченце дървеното конче и восъчната кукла са на място. За тях те струват повече и от най-ценната научна книга. Обаче дойдат ли до известна възраст, когато ги интересуват по-високи неща, кончето и куклата губят своето значение.

Необятна е Вселената! Тя трябва да интересува човека – да я изучава, да проникне в нейната дълбочина. Човешкият мозък е малка вселена, която също заслужава изучаване. Днес хората изучават своя мозък, но само анатомически и физиологически. Те не проникват в подробности, да видят защо някой човек е астроном, друг – химик, трети – математик или философ и т.н. За да разрешат тия въпроси, учените казват, че някой човек е астроном, защото е работил повече върху астрономията. Но какви са мозъчните клетки на астронома, какви на химика, на философа, те не знаят. Ако в специален мозъчен център разгледате мозъчните клетки на астронома и химика, на химика и философа, ще видите, че те се различават. После, ако сравните мозъчните клетки на два химика, ще видите, че и между тях има разлика. Изобщо, човешкият мозък не е още изучен. Той крие в себе си големи тайни, които един ден ще се проучат.

Днес всички хора говорят за възпитание и самовъзпитание и търсят методи вън от себе си. Те не подозират, че методите за възпитанието и самовъзпитанието са в самите тях. Всяка наука е метод за самовъзпитание. Запример, като изучава астрономия, човек се натъква на същата наука и в себе си. Той разбира, че между външните явления в природата и явленията, които стават в неговия организъм, има известно съответствие. Затова е каза¬но, че човек е микрокосмос. Запример, както се явяват петна на слънцето, така се явяват петна в слънчевия му възел, в черния дроб и т.н. Като изучава състоянията си при явяването на тия петна, човек може да съди за промените, които стават във външната природа. Съответствието между явленията в природата и в човешкия организъм се забелязва особено ясно при влиянието на планетите върху даден човек, Запример явленията, които стават на слънцето, се отразяват силно върху ония хора, които се намират под негово влияние. Влиянието на луната се отразява върху лунните типове. Изобщо, пълне¬нето и празненето на луната се отразява върху съграждането на човешкия ум.

Планетите оказват влияние не само върху човека, но и върху земята. Забелязано е, че когато има повече петна на слънцето, влагата на земята се увеличава. Когато петната се намаляват, сушата се увеличава и на земята настават неплодородни години. Много хора боледуват поради отсъствие на влага в организма. Водата е добър проводник на електричеството и магнетизма в природата. Следо-вателно организъм, лишен от влага, е лишен съще¬временно от електричество и магнетизъм. Като зна¬ете това, вие трябва да поддържате здравословното състояние на своя организъм. Разумни сили управляват човешкия организъм. Те се подчиняват на великите закони на природата.

Иска ли човек да поддържа здравословното състояние на организма си, той трябва да бъде във връзка с разумните закони на природата и да им се подчинява. Запример, срещате едно малко дете, на което бащата е милиардер. Ако е своенравно, детето ще се налага на слугите, на учителите си. Учителите му са учени хора, но се подчиняват на детето, защото е малко още, защото баща му е богат, силен човек. Обаче те ще му се подчиняват, докато бащата е жив. Щом бащата умре, и слугите, и учителите му ще се почувстват свободни и ще наложат своя авторитет върху него.

Следователно, докато човек е още дете, немощно и неотговорно, разумните сили са снизходителни към него. Щом стъпи на краката си, на свой ред те го заставят да им се подчинява. С други думи казано: докато човек е свързан със своя Велик Баща, разумните сили го толерират, понеже Бащата плаща за погрешките му и ги изправя. Щом се прекъсне връзката, разумните сили в природата започват да го учат, както те разбират. На същото основание човек трябва да знае как да се отнася със своите дарби и способности, които му служат. Те са негови слуги, но са по-учени от него. Не знае ли как да се отнася с тях, той ще изгуби влиянието си върху тях и ще осиромашее. Човешкият организъм може да осиромашее и да забогатее – от човека зависи. За да не става това, човек не трябва да се тревожи, не трябва да създава мъчнотии на разумните сили, които работят за негово добро. Запример, за да не страда много, препоръчва се на човека да яде малко. Защо? Ако много яде и преяжда, голяма част от мозъчните енергии отива в стомаха, а с това се намалява деятелността на мозъка. Мозъкът е акумулатор на електричество и магнетизъм. Едва успее да събере тази енергия, храната отива в стомаха, дето се поглъща. В края на краищата излиза, че мозъкът работи само за стомаха.

Съвременната наука не е определила какво трябва да бъде разстоянието между едно ядене и друго. Сегашните хора закусват сутрин, обядват в 12 ч., към 4-5 часа пак закусват и към 8-9 часа вечерят. Обаче всеки стомах има свое специфично време, когато трябва да приема храна. Всеки човек трябва да знае времето, когато ще се храни, а същевременно и количеството на храната, която ще употреби. Общо правило е човек да остава малко гладен, да усеща, че може още да яде, но да не си дояжда. По този начин той не изразходва всичката мозъчна енергия. В мозъка всякога трябва да има известно количество запасна енергия.

Като ученици вие трябва да правите упражнения, да прилагате правилата за хранене, за дишане, за пиене на вода, за спане. Като прилагате тия правила, вие съзнателно си въздействате и се самовъзпитавате. Много има да работи човек върху себе си, докато се справи със старите си навици. Колкото работа да ви предстои, не се обезсърчавайте. Започнете още отсега. Колкото по-рано започнете, толкова по-добре за вас. Човек е свободен да работи или да не работи, но ако се откаже от днешната работа, той ще изгуби условията на деня. Той губи условията на онази вълна, която днес го е подела. После и да има желание да учи и да работи, условията ги няма. Той може да има запас от енергия, може да има добри идеи, но условия няма. Христос казва: „Работете, докле е ден, защото иде нощ, когато никой не може да работи”. Като види, че е пропуснал условията, човек казва: Като отида на онзи свят, там ще бъда при други условия. Едно трябва да знаете: този и онзи свят са неразривно свързани. Условията на онзи свят се определят от тия, които сте имали на земята. Ако на земята не сте работили съзнателно, не мислете, че на онзи свят ще можете да работите по-добре. Там само ще преглеждате сметките си. Ако на земята сте работили добре, и в духовния свят ще работите добре. Там ще имате добри резултати и ще се радвате на плодовете си. Това наричат рслигиозните „живот на блаженство”. Енергиите от физическия свят се преливат в духовния.

Като ученици вие трябва да се научите да трансформирате нещата. Всяко желание трябва да се превърне в духовна сила. Не постигнете ли това, животът ви се обезсмисля и става еднообразен. Наистина, какво по-голямо еднообразие може да съществува от живота на обикновения човек? Стане сутрин, облече се, закуси и отива на работа. После обядва и пак отива на работа. Вечерта се връща уморен – вечеря и ляга да спи. На другия ден пак същото еднообразие. От човека зависи да осмисли живота си и да внесе в него нещо ново. Духовният елемент в човека разнообразява и осмисля неговия живот. Без този елемент човек минава през животинско състояние. Следователно, като живеете, вие ще се проявявате като човек или като животно, запример като вълк. Ако вълкът има надмощие в човека, овцата в него ще изчезне – вълкът ще я изяде. Ако човекът се проявява, овцата свободно ще се размножава. Човек ще се ползва само от вълната и млякото на овцата, но кожата й ще бъде здрава. Когато духовното естество в човека се проявява, той развива своята интелигентност, своята умствена деятелност. Прояви ли се животното в човека, на първо място виждаме неговите низши желания и чувства.

Задачата на човека е да работи върху себе си, да се самовъзпитава. Както възпитава другите, така трябва и себе си да възпитава. Правили ли сте опити да се откажете от някое свое желание, да не го задоволите? Представете си, че у вас се яви силно жела¬ние да си купите парче баница. Понякога в човека се явява толкова силно желание за баница, че и да няма пари, той ще задоволи желанието си. Той ще вземе пари на заем и пак ще си хапне баница. Изкуство е сега, като е купил баницата, да я даде на друг някой да я изяде, а той да гледа как другият яде баница вместо него и да е доволен. Това значи самовъзпитание. Има известни чувства и желания в човека, които трябва да се ограничават. Такива чувства и желания трябва да се възпитават. Обаче има чувства и желания в човека, които трябва да се задоволяват. Всяко естествено желание трябва да се задоволи. То дава подтик на човека.

Естествените желания са разумни. Гениалните хора са разумни. Значи те знаят кои желания трябва да се ограничават и възпитават и кои трябва да се задоволяват. Гениалните хора знаят кога и колко да спят, да ядат, да работят. Обикновено те решават задачите си сутрин, в ранните часове, когато всички хора спят. Тогава работата на човека е най-плодотворна. Има часове през деня, които са най-благотворни за работа. Ако хората знаеха тия часове, те щяха да ги използват. В малко часове те щяха да имат големи резултати. Това е от значение главно за учителите. Днес учителите работят по пет-шест часа на ден, но резултатите им са слаби. Учителят може да работи с учениците интензивно, благотворно най-много два-три часа на ден. Работи ли повече, той не може да има резултати. Това се отнася главно до ония учители, чиито ученици само приемат, без да дават. Друг е случаят, ако между учителя и учениците става правилна обмяна. Тогава и учителят, и учениците дават. При правилна обмяна от двете страни, учителят може да работи плодотворно четири-пет часа.

Правилна обмяна трябва да съществува не само между учители и ученици, но между всички хора. Днес хората не са доволни едни от други, защото се затварят. Едни за други те са затворени шишета. Красиво е понякога да гледаш затворено шише, но то нищо не дава. За предпочитане е отвореното, хвърленото жито на нивата, отколкото затвореното. За предпочитане е отворената круша, която е готова да дава на всички, отколкото затворената. За предпочитане е да срещнеш човек с отворен ум, отколкото човек със затворен ум. Болният човек трябва да бъде затворен за себе си, защото няма какво да даде, но отворен към другите, за да приема от тях. Здравият човек обаче трябва да бъде отворен, да дава и да приема. Като четете някоя хубава книга, вие се отваряте, за да приемете нещо от съдържанието ù. Като приемете нещо, което може да ви ползва, вие благодарите на онзи, който я писал. Човек трябва да приема красивите и велики неща отвън, но да е готов да дава нещо от себе си. Ако приемате и не благодарите и ако давате и не благодарите, вие няма да се ползвате от благата на живота.

Мнозина четат, слушат какво им се говори, но казват, че това са отвлечени работи. Те казват: Хляб, облекло, къща е нужна за нас – нищо друго. Важно е да осигурим старините си. Те не подозират, че осигуряването им зависи от добрия и правилен жи-вот. Ако живеят разумно, и младините, и старините им ще бъдат осигурени. Като живеят добре, те са вътрешно спокойни и каквато работа започнат, добре я свършват. Външно човек може да се вълнува, но вътрешно трябва да пази своя мир. Когато сте разтревожени, мислете за слънцето, за енергията, която иде от него. Слънцето постоянно дава и взима. Правете опити да излагате гърба си на слънце и да мислите през това време за него, да се свържете с неговата енергия, да видите какво влияние ще окаже върху вас. Излагайте гърба си на слънце и когато сте разположени, и когато сте неразположени и наб¬людавайте какви резултати ще имате в единия и в другия случай. При това човек трябва да знае през кои часове на деня да се излага на слънце, за да възприема само неговите благотворни лъчи. Има лъчи, които уморяват, убиват човека. Той трябва да избягва влиянието на такива лъчи. Когато земеделецът работи на нивата по цели дни и е принуден да се излага по всяко време на слънце, за да се предпазва от вредните лъчи на слънцето той трябва да носи шапка във форма на многоъгълник, да пречупва вредните слънчеви лъчи.

Като ученици на Велика Школа вие трябва да бъдете здрави. Каквото се случи в живота ви, трябва съзнателно да търпите, а не по неволя. Какво ще направите, ако някой ви боде с игла? Ако сте търпеливи, ще гледате как забожда иглата в ръката ви един сантиметър дълбоко и ще стоите спокойно, без да трепне един мускул на лицето ви. Това е търпение. Някои минават за търпеливи, но по необходимост търпят. Подлагат ги на различни изтезания, като завързват ръцете и краката им да не ритат и да не се бранят, запушват устата им с кърпа да не викат. Това не е търпение. Този човек и да иска да вика, да се брани, не може. Понякога човек има сила да се справя с големите мъчнотии. Обаче дойде ли до малките мъчнотии, той се спъва. Търпеливият човек се справя еднакво и с малките, и с големите мъчнотии. Следователно вие трябва да работите първо с малките величини и постепенно Да отивате към големите.

— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


23 лекция от Учителя,

държана на 5 март 1927 г., София

(взета е датата от архивната единица - 6 март)

Мислете за слънцето!

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, слънце, работи, хора, себе, влияние, желание, вий, работа, земя, става, бъде, сили, закон, свят, всички ,

 Младежки окултен клас , София, 6 Март 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


VI година (1926-1927)
23-та лекция на Младежкия окултен клас,
държана от Учителя в София на 6.III.1927 г., неделя

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.

(Размишление.)

(Неколцина четат темите си: «Първата ми играчка».)

Тема: Първата ви учителка или учител във вашите спомени, първото, каквото помните от училище. Да видим доколко можете да си възпроизведете техните имена, дали ги помните.

Колко от вас са се занимавали с астрономия в университета? Как обяснява съвременната астрономия движението на кометите?(фиг. 23.1) (Обяснява брат Томалевски: С. – Слънцето; нека имаме една планета Р: Земята, да кажем. Тя е подложена на действието на две сили: силата на инерцията, която, ако действува сама, би изхвърлила Земята в пространството. Втората сила – притеглянето на Слънцето, която би я завлякла в центъра на Слънцето. Когато едно тяло се намира под действието на две сили, то отива по една трета; по правилото на паралелограма, намираме я: равнодействуващата – диагонала на паралелограма. Тази сила всеки един [миг] действува и планетата описва една окръжност, т.е. тя не описва затворена крива, понеже и Слънцето се движи, а спирала. Само Слънцето в своето действие като че прави малки тласъци. Кометите извършват други пътища, не ми е ясно защо техните орбити са такива. Защо след известен период едни се завръщат пак, а други не се завръщат. В този интервал, когато кометите се намират в Слънчевата система, подчиняват се на закона за гравитацията.)

Тогава, какъв извод можем да направим по закона за уподоблението? Движението на планетите – добре. Венера упражнява известно влияние върху чувствата, нали? Сега може ли да се определи колко са тези многоъгълници? (- Туй е една графическа система, чисто начертателна. Този многоъгълник е с безкрайно малки стени, защото тази планета всеки [миг] е подложена на тези двете сили.)

Хубавата страна на астрономията: тя упражнява известно влияние върху известни области на мозъка. Всички съвременни науки, като се изучават, със своята енергия упражняват известно влияние. За пример вие изучавате астрономията, какво може да придобие човек. Съвременната астрономия обяснява ли разпределението на планетите? Кои са причините?

(- Според Кант-Лапласа разпределили са се в този порядък, но не може да се определи защо Юпитер има такава голяма маса. Интересно е, че разстоянието на планетите до Слънцето се подчинява на един много прост закон. Ако напишем числата: 0 – 3 – 6 – 12 – 24 – 48, ако към всяко прибавим по 4: 4 – 7 – 10 – 16 – 28 – 52. Ако новополучените всяко разделим на 10, ще имаме:

0,4 – 0,7 – 1 – 1,6 – 2,8 – 5,2.

Тогава, като вземем за единица (1) разстоянието на Земята до Слънцето, на Меркурий е 0,4, на Венера – 0,7, Земята – 1, Марс – 1,6 и т.н. Този порядък показва, че в своето разпределение планетите се подчиняват на известен закон.)

Обикновените мисли в света заравят ценните работи. Тъй, когато [в] някой град или някоя култура престанат хората да живеят, прахът постепенно ги затрупва. Този прах образува наслоявания.

И човечеството има образувано толкова прах, много неща са затрупани – туй го наричат грях. Хората се интересуват за това, което не е важно. Малко хора ще намерите, които се интересуват от астрономия. Само близките работи, куклите, още интересуват хората. Една восъчна кукла интересува повече хората. В една ранна възраст една восъчна кукла струва повече, отколкото най-учената книга. Или едно малко конче – струва повече.

Ако се разгледа човешкият мозък тъй, както сега е устроен, ще си съставим едно ясно понятие за устройството на вселената. За пример не са изучавани още мозъците: да се изучат мозъците на астрономите, клетките какви са – има една специфичност. Онзи, който е роден за астроном, има специфичност на клетките в известна област. После, да се изучават мозъците на химици, физици, богословци; има нещо, което ги отличава. Всеки човек си има вътрешни стремления, специфични. После, самите химици, те се отличават по подробностите, някои схващат философската страна, някои – практичната. Как се боядисва, един бояджия нали е химик? Ученик е той.

Астрономията, като една възпитателна наука, за в бъдеще вий трябва да я изучавате. Тези петна, които се получават в Слънцето, те се появяват и у човека в неговия слънчев възел, в неговия черен дроб се появяват тези петна на слънцето. Едно съответствие има в явленията в природата туй, което става в Слънцето, става и в някои по-напреднали натури – онези, които са под влиянието на Слънцето. Онези пък, които са под влиянието на Месечината, тя упражнява известно влияние върху техните мозъци. Пълненето на Луната, празненето веднага действуват върху съграждането на човешкия ум.

Сега вземете: когато има на Слънцето повече петна, на Земята има повече влага. Тази влага се обуславя – тези петна изпращат повече магнетизъм и повече електричество. А когато се намаляват тези петна, идват неплодородни години, става суша.

Много хора боледуват по причина на липса на влага, не на водата, но понеже водата е един добър проводник на електричеството и магнетизма – водата е един от най-добрите проводници на електричеството и магнетизма.

Най-първо, като ученици, трябва да държите в изправност тялото си. Тялото е разумно. Силите, които действуват в тялото, са разумни. Тези сили, които действуват във вас, те са подчинени на друг един закон. Те са разумни сили, които ви служат, по същия закон.

Представете си, вие сте едно малко своенравно царско дете и имате един учен доктор, учени слуги и вие им заповядвате, царски син сте. Правите капризи и те трябва да се подчиняват. Но трябва да знаете, че това е до време. Защото всички тези хора са подчинени, докато баща ви е жив; като изгуби баща ви влиянието си, вий пред техните очи няма да имате туй влияние.

По същия закон, силите, които действуват във вас, вашите способности – имате известни способности, които знаят повече, отколкото вие знаете. Те са слуги. И ако вий сте неразумни, не знаете как да се обхождате с тях, един ден ще изгубите вашето влияние. Тъй човек обеднява. Човешкият организъм може да обеднее, може и да забогатее. Затуй човек не трябва да се тревожи. Ние разбираме – не трябва да се създават мъчнотии и неприятности на онези разумни сили, които работят за нашето добро.

За пример казва се някой път, че човек не трябва да яде много. Че ако той яде много, той ще приведе всичката своя мозъчна енергия за стомаха. Мозъкът е един акумулатор на електричество и магнетизъм. Тъкмо се свърши работата, мозъкът събира енергия, дойде вторият обяд, той погълне енергията. Съвременната наука не е определила какво трябва да бъде разстоянието между един обяд и друг.

Вие трябва да направите опит, всеки един от вас да види кога трябва да яде. 12 часа не е най-точното време, когато трябва да ядете. Ако ядете по-малко, ще употребявате по-малко мозъчна енергия, ще бъде по-здравословно състоянието ви. Трябва да имате един запас вътре в мозъка си. От чисто хигиенично гледище, в туй отношение класът трябва да приложите упражненията, които ви са дадени. Те имат за задача да направите един малък опит, между другите работи, които имате сега. Понеже вие имате да се справите с вашите стари навици. Може би ви трябват най-малко още хиляда години, да се справите със себе си. Тъй като казвам, след хиляда години, но отсега трябва да започнете, защото колкото по-късно започнете, толкова по-трудно [ще бъде]. И ако закъснеете, ще изгубите условията на тази вълна, която ви е подела и после, даже да имате желание да се развивате, няма да имате условия. Запас от енергии може да имате, добри идеи може да имате.

Христос е казал на едно място: «Аз трябва да работя, дорде е ден, защото идва нощ, когато никой не може да работи.» Тогава ще се пренесете на астралния свят и там вашите работи напълно ще се обуславят от работата на Земята. Ако на Земята работата ви не е свършена, не може да имате една плодотворна работа в духовния свят. Ще преглеждате само вашите сметки. Пък ако сте работили добре на физическия свят, ще започнете една много приятна, благотворна работа – туй, което наричат блаженство. Ще има един вид преливане на енергиите от едно състояние в друго.

(...)* Затуй всеки ден, като станете сутрин, ще започвате с физическите желания Всяко едно желание, ще го трансформирате, ще произведете неговата духовна сила. След ядене какво трябва да прави човек? Сега след ядене човек отива на работа, след работа се умори, спи, стане; яде, пак работи, пак спи, няма никаква духовност. Тук работата става почти в неговото подсъзнание.Правили ли сте наблюдения колко часа употребявате за духовна работа? Имате ли статистика? Някой път вие искате да знаете как е създаден светът. Много лесно може да ви обясня, но няма да го разберете. Но аз ще ви разправя за друг един закон. (фиг. 23.2) Представете си, че това (ов.) представлява една овца. Представете си, тук имате един човек. Между тази овца и човека има един радиус, който ги свързва – влияние, връзка. От другата страна имате един вълк. Питам сега: ако на вълка му се даде влияние върху овцата, какво ще направи? Той ще унищожи този център. Той ще остане сам. Ако тази овца дойде под влиянието на човека (той е вегетарианец), тази овца ще се размножава, той ще употребява само нейната вълна. От чисто физиологическо гледище, при влиянието на човека овцата ще се увеличава, при влиянието на вълка ще се смали и съвсем ще изчезне.

Във всеки един човек има едновременно тези двете сили, които действуват. То е закон на творчество в света. Ако вие не можете да постъпите като човек, непременно ще постъпите като вълк. И ако се откажете да постъпите като вълк, вий непременно ще постъпите като човек. Вий не можете да бъдете неутрален в света. Следователно, ако във вас се увеличава вашият ум, под какво влияние сте? Под влиянието на духовния свят. Ако вашата интелигентност се намалява, вий сте под влиянието на по-низши същества от вас. Във физическия свят има един закон: ако съберете две тела (течност), едното – с 0 градуса температура, другото – със 100 градуса, ще имате общо 50 градуса температура.

В туй отношение, при възпитанието вий трябва да започнете със самовъзпитанието, като нещо отделно от вас. Човек може да възпитава себе си. Възпитание на своето естество Значи, той е господар и може да възпита естеството си. В него се намират всички възможности. Направете един малък опит. да кажем, яде ви се бюрек, тъй, трепери ви коремът, треперите за баница – вземете назаем отнякъде 5-10 лв., наядете се. Нищо не сте свършили. То е слабост. Но хубаво е, като вземете баницата, да повикате друг да я изяде – той да яде, вий да гледате. Когато у вас се зароди туй да треперите, за да се самовъзпитате. В природата има една естествена норма, тя е доволна, радва се, когато ние ядем. Когато яденето става по любов, туй треперене го няма. Не се образува лакомия. По закона на любовта, като седнеш да ядеш, готов си на всички хора да дадеш от туй, което ядеш. Ти не гледаш само за себе си. Може да ядеш спокойно, колкото искаш, и цяла тава да изядеш, няма опасност. Но когато туй чувство е в теб, ти повикай друг да изяде баницата и благодари, че се е намерил някой да изяде баницата. То е един малък опит – да гледаш баницата. Да видим колцина от вас могат да бъдат доволни, когато другият изяда баницата.

Някой път имате силно желание, трепери ви сърцето за хубави лачени обуща, от камилска кожа, лъскави – вий ще работите, 4-500 лв ви трябват. Треперите да ги турите, да се похвалите някъде Хубаво е, отлично е, но не е по любов Следователно купете обущата, повикайте другиго и му дайте той да ги носи!

Разграничение има на чувствата. Има известни чувства в човека, които трябва да се възпитават, а има известни чувства, които трябва да се задоволят. Да знаем кога трябва да задоволим себе си. Има една естествена норма. Всяко естествено желание, трябва да го задоволим – то дава подтик, то е трезво желание.

Гениалните хора са много трезви хора – в ядене, в спане, те си знаят времето, те не са глупави хора. Те вечерно време, когато всички спят, те решават задачите си. Когато всички спят, той за 2 часа свършва толкова, колкото за всичките. Денем много мъчно се работи. Как мислите, от 10 до 12 ч или от 2 до 4 ч, то е неудобно. Към 11 ч коремът ти почне да трепери. Учителят, който е в клас, не може вече да преподава. Щом мине 12 ч, той вече е уморен. Колко часа може да бъде учителят да преподава – един и половина-два часа той може да преподава хубаво. Всичките ученици поглъщат от учителя. От два часа той мяза на една изпразнена бутилка. Има ученици, които дават на учителя си, а има и някои, които вземат само, те са като паразити, седят и го критикуват. (- В първия случай става обмяна.) Има ученици, които са отворени, всичко дават и обмяната става постоянно, там може 2, 3, 4 часа. Те са изключения.

Аз наблюдавам често в класа: този закон за учителите, обмяната на мислите – мислите, които аз ви давам, не ги използувате, някои от вас сте користолюбиви, затваряте се в себе си. Но затварянето не е наука. Да затвориш една бутилка, то не значи, че е добродетелна. Незатворените неща, те са красиви. Затваряш семето в хамбар. Кое семе е по-хубаво затвореното или отвореното? Коя круша? Отворени сърца, отворени умове. Човек не трябва да бъде затворен. Те са изключения. Болният човек трябва да се затваря, но здравият човек да бъде отворен. Не изведнаж, но постепенно трябва да даде.

Трябва да има правилна обмяна – всяко знание, което може да получите, за да ви бъде туй знание полезно. Четете една книга – намерете същественото, което на вас ви допада, и да се вдълбочите в себе си и да бъдете благодарни на онези ваши разумни приятели, които са ви насочили да се спрете. Ако благодарите, те ще внесат 10 пъти повече знание, отколкото ако вие сте прочели цялата книга. Но ако вий не благодарите, тогава няма да имате нищо.

Сега вий седите в клас, казвате: «Те са отвлечени работи, в живота ни трябват обуща, дрехи, хляб, къща, старини имаме.» То са хубави работи, те ще дойдат. Но ако вървите по този път, и младините ще уредите добре, и старините ще уредите добре: обуща, всичко ще имате. Човек трябва да има един спокоен дух вътрешно. Отвън човек, той се вълнува, но дълбоко в душата трябва да има спокойствие, дълбоко спокойствие. И при най-големите изпитания да знае в себе си, че въпросът ще се разреши.

Сега, Слънчева та система как е създадена? Щом вий сте разтревожени, мислете за Слънцето. Мислете за Слънцето – как то изпраща своята енергия. В Слънцето има една постоянна обмяна – дава и взема, пулсира. Вий не сте правили опит да дойдете в прикосновение със Слънцето. Ако си изложите ръката за 1/2 час и мислите за Слънцето, ще видите каква обмяна ще има за вашия организъм. Правили ли сте опити да се печете на Слънцето, когато сте неразположен; и когато сте разположен – пак, да видите какво влияние упражнява? Когато човек е неразположен, всичката енергия отива да уравни вашето неразположение. Разваля духовното ви разположение. Всички земледелци, които постоянно орат, те възприемат само грубите слънчеви енергии. Българинът сложи този калпак от кожи, огрубява човек, и казва: «Изпече ме това слънце.» Затуй човек трябва да има една шапка закъм обяд, направена от многоъгълници, че като пада светлината, да се разбива. Аз бих препоръчал такава от тюлбан, от коприна, на малки квадратчета, че като минава светлината, и върху тялото действува вътре.

Като ученици на окултна школа, вас ви е потребно здравето. Нали ви приведох онзи пример: кой от вас, ако биха му направили операция, тъй да си даде ръката, че да не каже «ох!», да издържи? Трябва упражнения. Ама че някои от вас търпят повече. Някой човек, като му запушат устата, може да го бият, без да вика, и ако го обтегнете, той може да не прави никакви конвулсии, пък ще опитва [изпитва] големи страдания. Вий в университета правили ли сте наблюдения върху себе си, когато сте изучавали физика, математика, астрономия, естествени науки, ботаника, кои предмети във вас са произвеждали най-приятно впечатление?

Импулс и тласък – за постигане на каквото и да е ваше желание. Всяко желание, за да се постигне, трябва да направите ред уравнения. Отношения има. За пример имате едно желание, вътре става цял един разговор – дойде ви една мисъл, втора, трета, по един начин, после планирате ден, два, три – цяла работа, математическа работа. Често вашите учители са ви туряли единица заради един ваш поглед. Учителят може да тури на някой ученик единица, като стане, когато го погледне. Той те извика по име, ти го погледнеш лошо, той те скъса, ще ти зададе мъчен въпрос. Забелязали ли сте, когато знаете предмета, ставате с едно вътрешно разположение? Когато те повика, приятно ти е, казваш: «Много ми е приятно, че ме повика.» Като имаш туй състояние, учителят е много щедър. Като те погледне, туря шесторка, казва: «Хайде, от мен.»

Ще се стремите. Докато не приложите този окултен закон. Той е най-мъчният закон. Той е най-мъчният закон за приложение, не в неговите общи [черти], но в неговите детайли. Много пъти човек побеждава големите мъчнотии, а в малките се спъне. Често се случи някое голямо куче да те лае – нищо, нито обръщаш внимание, но дойде едно малко кученце: «джаф-джаф-джаф!» – ти не можеш да го търпиш, хвърлиш камък. Голямото търпиш, но туй, малкото джудже, не може да го търпиш. Пък ти еднакво трябва да търпиш. И човек малките мъчнотии много по-мъчно понася.

Сега трябва да се справите с тези, малките мъчнотии във вашия живот. Сега ще се справите с една от най-големите мъчнотии – ще мислите вече за вечерята. Картофите вече увряха – Заговезни.

(10 15 ч)

----------------------------------------------------
* В оригинала има стенографски знаци

НАГОРЕ