НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 31 август

31.08.1924г.


Учителя говори пред братска среща на

ръководителите - София, 31 август

 

Информация за тези срещи може да се намери в протоколите, водени от Тереза Керимедчиева:

 

ПРОТОКОЛИ И РАЗГОВОРИ от братската среща на ръководителите 1924 година

 

 


ПРОТОКОЛИ И РАЗГОВОРИ

от братската среща на ръководителите

1924 година

1. Взаимно подпомагане - 31. VIII. 1924 г., неделя, 4 часа следобед, София

2. Изпълнението закона на десятъка -1 . IX. 1924 г., понеделник, 6 часа сутринта, София

3. Изпълнението на задължението пред Небето - 2. IX. 1924 г., вторник, 6 часа сутринта, София.                                         Повикани от Учителят и присъствували на Братската среща ръководители:
Image_089.gif

Айтос
1. Георги Куртев
Бургас
2. Минчо Сотиров
Варна
3. Емануил Иванов
Велико Търново
4. Константин Иларионов
Казанлък
5. Петър Камбуров
Орхание
6. Върбан Христов
Пловдив
7. Петко Епитропов
Сливен
8. Димитър Добрев
Стара Загора
9. Панайот Ковачев
София
10. Тодор Стоименов
11. Начо Петров
12. Деню Цанев
13. Иван Дойнов
14. Драган Попов

Ямбол
15. Тодор Абаджиев
Русе
16. Никола Ватев

1. Взаимно подпомагане
31(18 ) август 1924 г., неделя, 4 часа след пладне, ул. „Опълченска" N 66.

Тайната молитва.
Мълчание.

Учителят:- Обменихте ли мисли върху някои материални въпроси?

- „Няма време и удобства от присъствието на гости в двора".

Учителят:- Трябва да се обменят мисли, защото има противоречия между духовните и материалните въпроси. Те не вървят успоредно. Едни държат материалното, други духовното. Нямаме нужда от материалното. Това е противоречието. Това е постоянна борба на духа с материята, тя съществува и духа трябва да се повдигне. Възгледите на хората се различават. Болните и здравите имат различни възгледи по разните въпроси от идентичен характер и се явяват противоречията в живота.

В братството голямата свобода, която имаме, се използува лошо - това не е право - това е изнасилвание, измъчване на някои от братята, от подобно криво разбирание на някои членове на обществото. Един пример: Един брат оставя в едно семейство старите си дрехи, за да се благославяло. Аз не обичам да давам стари дрехи. На един брат дадох едно старо палто при дъжд. Той не ми го повърна. Взе ми едни сандали, не ги върна, но му задигнаха посред бял ден ново палто за 1200 лева и други дрехи. Това непослушание завлече неговите дрехи. Моите скрито взети сандали, завлякоха му новите дрехи комплект посред бял ден от палатката в „Баучер". Това не е толкова неморално, че ги е взел, но непослушанието му.

Ако ли дадете обещание, трябва да го изпълните заради Бога, да не се охули името му, името Божие. Ще продадете всичко, но обещанието си ще изпълните. Питам ви: Разбойници хващат вашия син и искат откуп 200,000 лева. Ще продадете къщата си и ще ги дадеш - това ще е резултат от едно неизпълнено обещание. Трябва да се изпълни всяко дадено обещание, даже и колкото и неприятно да е било.

Материалното богатство на един човек е отглас на неговото духовно състояние. Децата се ползуват от подготовката на материалното състояние, благодарение доброто духовно състояние на родителите - благата вървят по наследство. Мнозина имат добри желания, но малко са които имат стремеж да изпълнят тия добри желания. Имате отруднен брат - не се притичате да го облекчите. Военните не правят така, те се поддържат. За намиращия се в опасност военен, телеграфирват и го подкрепят. Поддръжка трябва и в духовния, и в умствения, и в материалния живот. Разбирам съзнателния материален живот. Имаше един брат Дързев, който живееше в лоша стая тук. Дадох наставления, настани се по-добре, по-хигиенично, но волята му излезе слаба и аз занят с други работи не можах да проследя до колко се изпълняват наставленията ми, и той си замина. Друга една сестра пратих в Чам-Курия, бе много слаба. Поръчах й да слуша, ако иска да оздравее. Като охлюв да пъпли и на слънце да излиза и се пече. Послуша ме и се съвзе. Тя трябваше да си замине, но остана. Иска се послушание и помощ от приятелите, от братята и сестрите.

Най-важния въпрос за вас кой е сега? Кое е най-належаще?

Бр. Драган Попов, София: - Да се ликвидира със салона. На 3-ий септември трябва да внесеме 25,000 лева. Решихме да платиме дълга на Радославова - около 50,000 лева, а всичкия дълг е около 120,000 лева. Никой не се грижи за салона, като че е чужд. Даже да се помете не отива никоя сестра от най-ревностните. Бяхме 12 души. Всеки се оттегли и гледа да хвърли товара на други. Имаше комисия, която да прегледа сметките и да докладва. Не е сторено това и досега.

Учителят: - Трябва да се уреди. С назначаването на няколко души, да се прегледат сметките и се уреди.

За взаимно подпомагание, може да се образува фонд, но всеки комуто се даде помощ, трябва да вложи в себе си желанието да върне това, което му е дадено. Дали ще го върне или не, то е друг въпрос, но трябва да има желанието да върне даденото му. Когато ще помагате някому, трябва да видиме, заслужава ли да му се помогне или той има да разреши една задача!

В салона бяхме наредили всеки да има едно малко изкуство, каквото и да е: тенекеджия, собаджия, плетене столове и др., та между другите работи да се работи да се работи и това в салона - събирате се 2-3 приятели и поработите един, два часа. Този закон е като пчелите: много пчели по малко мед много става, отколкото по единично всеки да работи.

Бр. Деню Цанев: - Подкрепата е лесна, но най-първо трябва да почистим обществото си от недъзите и тогава всички лесно се урежда, защото ще има сплотявание и с него ще изпълниме закона на пчелите, и ще принасяме много мед. Това е по физически истина. Не знаем духовно как е, но все нещо трябва да се направи в това отношение. Недъзите са - имаме хора, които злоупотребяват с нашата свобода - разни Магдалини, Балтовци, Савовци, които се правят светии и компрометират цялото общество. Вие, Учителю, живеете напълно в любовта, но ние сме още във физическия мир, нека ние да се поразправиме с тях. Тук се изтъкнаха ред недъзи.

Учителят казва, че това е религиозно тщеславие. Отиде си една Кирилова, дойде Магдалина. Кирилова имала мисия да обнови България. Също и Магдалина (с) подобна мисия за света. Магдалина е изучила изкуството за просия. В Италия е събирала пари и майсторски е просила. Хитър тип, който мисли само за себе си. В един ден мога да свърша с нея и Балтова и със Савова. Вие ще се натъкнете на още по-лоши типове - има от лошо по-лошо. Но може да се постигне нещо от по-старите братя, иска се обаче абсолютна чистота. По-младите братя лесно се съблазняват и вие трябва да им помогнете. Духовете в Магдалина постят, подвизават се, но
после двойно повече идат духовете в тая Магдалина. Това са физиологически недъзи, които лесно могат да се лекуват, в един ден. Но има социални въпроси за разрешение. Дъщеря ви иска да се жени, не само това, но и ще гледате мъжа й. Как ще разрешите този въпрос? Дойде някой в братството и казва: „И аз съм ученик". - Да, на лъжицата, а като дойде за работа няма го.


Просия у нас братството не трябва, а работа се иска. Просията в нас е безобразие - то обезобразява човека. Случката със Савов: събирал пари за столове и ги изхарчил. Не е въпроса, че ги е изял, не е грях това, но лъжата - защо е излъгал, че ще купи столове, а ги изяда - тука е осъдителното.

Искам вие, които тук сте събрани, сте се събрали да ме слушате. Ще прилагате закона на жертвата - каквото направиме да не знае света. Свобода да има. Мъжът без жената не може. Тя все реди, тя все е взела участие във всичко: ореола на светиите те са го турили и ред други неща. С жената внимателно трябва да се постъпва и внимателно й се възлагат поръчки.

Бр. Драган Попов, София: - Въпроса между млади и стари - да няма разлика. Те се съблазняват по въпроса за женитбата и все братя и сестри, а момче и момиче все вървят. Те се считат, че са отделни и със своята школа.

Учителят: - Те трябва да изпълняват Божия закон. Те могат и да се оженят и пак да изпълняват волята Божия.

Изтъква се сепаратизма със специалните школи и общите школи, което доведе възгордявание у младите.

Учителят казва: Това е временна мярка. Хорото е за младите, а не за старите. Но школите ще са общи. Има ли между младите абсолютна чистота? - Не. Не мога да поверя на един брат една сестра. От пет сестри, които бяха заедно само една бе абсолютно чиста и издържа от съблазните. На всички трябва да се помага и на стари, и на млади братя, всички имат нужда от помагание. Нали в Христа няма ни мъжки ни женски пол. Насъбралата се енергия в младите трябва да се използува. Това е една машина енергията, на която трябва да се използува. Вие старите трябва да потърсите младите и те, младите да потърсят вас старите. Аз имам наблюдения. Един брат следва университета и оставя коса по-дълга от моята, и брада, и се носи неглиже. Една сестра ми казва за него: „Щом се влюби дава признак, че е в траур, но следдва месеца ще ги хвърли. И на истина той ги хвърли след два месеца. Защо? Ние сме пет сестри, които му удължихме косите, но у него няма нищо духовно!" И така излезе. Някои хубаво разсъждават, ако и да са сестри. Те знаят, че в случая косата и брадата не са спуснати за Бога.

Сега по плана за 10-те души, които да съветват всеки брат или сестра, които искат да проповядват за Бога. Ще му дадат една задача да излекува един болен. Ако излекува болния добре, от Бога е. Има опасност, от тия десет души, да се не помислят за третейски съд! Трябва всеки да си признае грешката и тогава се поправя иначе трудно е за тия десет души да го убедят.

Иска се тактичност. Един брат се отделил с жената на един световен човек, който е идвал на нашите екскурзии, за да я обърне в нашето общество. Мъжът се съблазнява, смущава се, съмнява се в тия им отношения и не идва повече. Всичко, което Бог иска може да направи, но разумни да бъдеме в обноските си.

Сега на вас ще дам по една задача за една година. Да видим как ще я изпълните. Ако вие в противоречията не намерите смисъла на живота, вие ще пропаднете. Когато човек разрешава Божията работа трябва да бъде много деликатен, разумен, за да не попадне в противоречие. Вие сте в света и не можете да посветите всичкия си живот само за Бога, но 1/10 от времето си можете да посветите за Бога. 90% е за вашите нужди - прехрана и др. При сегашните условия на еволюцията много души има, които мъчно се повдигат.
Вие в провинцията какви нужди имате?


Бр. Георги Куртев, Айтос: Охлаждение има един към други.

Бр. Панайот Ковачев, Ст. Загора: Необходими са обиколките от Учителя между нас.

Бр. Минчо Сотиров, Бургас: Утеготяванието го има навсякъде между приятелите от провинцията. Жажда за работа, за подвизи има, ревност има, но все пак утеготяванието съществува. Идванието на един външен брат събира всички около него и с наслада слушат говора му, а колко повече, ако бихме имали радостта да бъде между нас Учителя ни! Той да ни посетеше!

Бр. Деню Цанев, София: Това утеготявание е отражение на положението в София и там го възприемат.

Бр. Емануил Иванов, Варна - говори в същатата смисъл, изтъква, че някои братя говорят от името на Учителя и добре говорят, но има и други, които криво са разбрали Учителя и внасят разкол.

Учителят: Такива си устройват гнездо и друг път да идват. Всеки, който идва да говори или като гост трябва да има позволение от Учителя. Този въпрос се уреди от 1920 год. и всички членове да се предупредят за това.

Учителят: Утре вечер в 7 часа ще имаме едно свободно събрание в салона, а сутринта в 5,30 часа вие 16 - те да сте тук събрани.
От провинцията всички вие трябва да разпространите своите знания и навън - в по-широка общност с обществото. Време е да заработите и навън от нашата среда и вашите знания да ги дадете и на света гдето няма морална устойчивост. Пречките, които сега ни се правят, са временни: салон не дават, (на) беседите пречат и други някои.

Между присъствующите изказа се желание и се препоръчва бр. Боян Боев да се изпрати като проповедник на научни реферати.

Пречки в успеха на делото са още и събиранието на абонаменти, а не се изпращат списанията или вестниците: така бе с „Анхира",, Алфа", „Ратник на свободата". Това се отрази на платилите абонати, а някъде не получили нито един брой.

Учителят: - Вашите въпроси вие разрешете. Можете да се съберете тук или в салона, а духовните въпроси оставете на мене, аз ще ги разреша.

Отче наш.
Часа 6 вечерта.

 

ПРОТОКОЛИ И РАЗГОВОРИ от братската среща на ръководителите 1924 година

Изгревът - том 14

Тереза Керимедчиева, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ