НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Красотата на живота

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Красотата на живота

Най-често използвани думи в беседата: истина, любов, мъдрост, живот, говори, добрия, обичай, бог, служете, поддържай, красиво, призовавайте, светлина, свят, изявява, дух, чистота, свобода, красота ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 2 Юли 1942г., (Четвъртък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишление.

Защото, който прави волята на Отца моего, Който е на небеса, той ми е брат, и сестра, и майка". (Матея 12:50)

В добрия и разумен живот красивото е любовта.
В добрия и чист живот красивото е мъдростта.
В добрия и светъл живот красивото е истината.

Поддържай красотата на любовта.
Поддържай чистотата на мъдростта.
Поддържай светлината на истината, и ще бъдеш винаги радостен и блажен, защото Бог пребъдва в тях.

Любовта, със своята красота, изпълва целия Божествен свят.
Мъдростта, със своята чистота, прониква цялото Битие.
Истината, със своята светлина, държи в свобода всички същества в Божествения свят.

Обичай любовта, обичай мъдростта, обичай истината.

Нека те бъдат светилници на душата ти, защото чрез тях Бог се изявява на онези, които Го търсят.

Призовавайте Бога в любовта.
Призовавайте Го в мъдростта.
Призовавайте Го в истината.

Само така ще чуете тихия глас на Неговия Дух да говори на вашия дух, да говори на вашата душа, да говори на вашия ум, да говори и на вашето сърце.

Благостта на Бога винаги пребъдва в Неговата любов, в Неговата мъдрост, в Неговата истина. Чрез тях се изявява Неговата безгранична благост.

Служете на Господа с любов, служете Му с мъдрост, служете Му с истина, и ще имате живот, светлина и свобода.

Красотата на любовта, чистотата на мъдростта и светлината на истината да пребъдват във вас.
Пребъдете в тях, за да пребъдат и те във вас.
Те са новият живот, който Бог изпраща в света.

Духът Божи иска милост, а не жертва.

11. Беседа от Учителя, държана при седемте Рилски езера, на 2 юли, 5 ч. с. 1942 г.

Най-често използвани думи в беседата: истина, любов, мъдрост, живот, говори, добрия, обичай, бог, служете, поддържай, красиво, призовавайте, светлина, свят, изявява, дух, чистота, свобода, красота ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 2 Юли 1942г., (Четвъртък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ