НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков

12.09.1920г.


12.IX.1920 г.


Любезни Иване,


Писмото ви получих. Аз се радвам за вашия подем. Нема Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов. Това е смисълът на земния живот, физическия живот е резултат на Божествения.


На Елена може да пишете чрез Теню Стефанов, учител ул. „В.Търново“ No 30, Пловдив.


Аз ще се постарая да ви навестя. Нашата другарка Юрданка прекараха добре тук още няколко дена.


Варна сега има своите приятности. Предайте моите поздрави на всички приятели.


Ваш верен П.К.Дънов    

  (Свещеният подпис)  


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 7, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ