НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Минчо Сотиров

11.05.1923г.


(получено на 21 май 1923 г., Бургас - след завръщането му от Варна,

делегат, учредителен събор)


Любезни М. Сотиров,


Повече светлина в пътя, който води към Бога. Вяра непрестанна, ширина и свобода на душата. Надявам се да сте добре. Мъдрост и знание е потребно за ученика, за да може да върви успешно в своя път. Често ще се явяват спънки, които трябва да се преодоляват. Предайте моя поздрав на всички приятели, братя и ученици на Школата! Моя Мир да пребъде с вас всички ви, които вървите в пътя на Истината и Любовта!


Само Божията Любов


(Свещеният подпис)

11 .V.1923 г.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ