НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Едно писмо (по спомен на Катя Грива), София

10.01.1934г.


Писмо от Учителя до учениците от специалния клас

- Едно писмо

 

 

По спомен на Катя Грива

Един път Учителят не дойде в клас и изпрати едно  писмо в един бял плик. Отвориха стенографите плика и прочетоха на глас,  за да си го запише всеки. Ето какво пишеше там:


Едно писмо

15 минути размишление. Да се напише:

Три неща са необходими на ученика: Разумност, Сила, Доброта.

Разумността има предвид: Правият Път на Живота.

Силата има предвид: Свободата - Истината на живота.

Добротата има пред вид: Постижението на живота - Любовта.

Разумността носи Виделина, що не гасне, ни потъмнява!

Силата носи това що побеждава, то не отслабва.

Добротата носи това що постига.

Разумността води, направлява.

Силата пази.

Добротата въздига.

Разумността носи всички възможности на Божествения Свят.

Силата носи всички възможности на Духовния свят.

Добротата носи всички възможности на Човешкия свят.

Блажен онзи, що от тех се води, пази и крепи. Той е там, в светлия път, в Светлата Истина, в светлия Живот.

Моят поздрав на добрите ученици.

10.януари 1934 г., Изгрев-София /Свещеният подпис/


 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 8



, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА



НАГОРЕ