НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя присъства на събора, 1927 - София. Първи ден - 19 август

19.08.1927г.


Учителя присъства на събора, 1927 - София.

Първи ден - 19 август

 

Съборът на Бялото братство през 1927 г. се провежда в София - Изгрев.  Участват повече от 1000 души. Учителят открива събора с беседата -Пътят на ученика- разкрива същността на новия път на окултното ученичество.

 

За програмата на този ден може да се прочете в протоколите, водени от Тереза Керемидчиева:

 

2. Първи съборен ден

 

19 август, 1927 год., петък, /Преображение/, „Изгрев" - София, луната последна четвърт


В 4 часа на поляната сме събрани всички построени в редици, подравнени по фронт и тил - братята отдясно, сестрите отляво с лице към изток.
В 4 и половина часа идва Учителят. Времето ясно. Звездно небе. Тихо. Много слаб западен ветрец.


Размишление.

1. Бог е Любов. Светлина, мир и радост за душите. Господ владее небето, Господ владее живота. Той носи вечното благословение и радост за душите.
2. Добрата молитва /ръцете свободно отпуснати/.
3. Благословен Господ Бог наш. /три пъти/
4. В начало бе Словото.
5. Гимнастически упражнения /старите 6, с изговаряне мотото за всяко упражнение/. При изпълняване на упражненията, да се изговаря мислено мотото, иначе упражненията нямат смисъл, без полза са.

- два кръга, външни.

Упражнение:

1. Движение към центъра напред и назад с по 3, 6, 10, 6 и 3 крачки, с разтваряне на ръцете и поставяне пред гърдите. Започва се с десния крак и ръцете се разтварят хоризонтално на височината на раменете; при левия крак - ръцете се поставят пред гърдите с опрени пръсти и хоризонтално.

2. Кръг надясно, кръг наляво, кръг на дясно и т.н. Ръцете пред гърдите. Движение напред - тръгване с десния крак, ръцете се разтварят и се изговаря думата „ходи", с левия крак напред ръцете се поставят пред гърдите и се изговаря „мисли". И така се продължава няколко крачки. После кръгом - към дясна страна, движение напред по същия начин: тръгване с левия крак и се изговаря „ходи", с десния крак - „мисли". Спира се отдето се е тръгнало първоначално.

3. Движение напред с издигане и спускане ръцете отвесно. Тръгване с десния крак напред и нагоре, на широчината на гърдите и височината на раменете. С левия крак крачка напред и ръцете се спускат надолу да заемат отвесно положение отстрани на тялото и така се продължава движението към центъра.
Три крачки с четири отброявания.
Ново движение напред - тръгва се с левия крак и ръцете горе - три крачки, четири отброявания.


4. Движение напред - тръгване с десния крак, с четене „едно, две", с левия крак и отброяване „едно, две".
Движение назад - също.


5. Хармонични стъпки - движение напред, тръгване с десния крак и ръцете се издигат напред и нагоре пред гърдите на широчината им и се стръскват надолу с дланите, с левия крак напред - ръцете също се стръскват. Излеко се стъпва при движението. Кръгом - същото движение.

6. „Мисли право мисли" - пее се първия път с пристъпване напред и движение на ръцете. Тръгване с десния крак /изпява се само първата част/ и на място/изпя ва се втората част/, с движение само на ръцете.

7. „Изгрява слънцето" с движение на ръцете /изпява се три пъти на място/.

8. „Давай, давай, всичко давай" - изпято веднъж.

6 часа и 44 мин.
В 6 часа и 50 мин. - свободни.

Ръководителите:
1. Да се даде сведение за числото на хората.
2. Да се вземат мерки за охраната, за разположението на бивака, да се уредят квартирите.
3. Чистотата-брат д-р Кадиев.
4. По прехраната - домакин, брат Абаджиев и две помещения.
5. Адресните карти за полицейския комендант.
6. Пропуски за 19 август „Благост".
7. В салона - вдясно от Учителя братята, вляво - сестрите.
8. Отиване в града - само в краен случай.
9. Катедрата.
10. Лампи /4/ за пред нужниците.
11. Вар за
12. Камбани - звънчета за повикване.
12а. Гости - само последните два дни.


*

*    *


От 7 часа и половина,
на обща беседа до 10 часа.


Пътят на ученика

печатана в том със същото заглавие - съборно томче.


След беседата „Отче наш" се прочете общо.*

*     *


Обяд 12 часа и половина.
Добрата молитва.
След обеда - формулата: „Само Божията Любов носи пълния живот" /три
пъти/*

*   *

Беседа

след пладне от 4 часа в салона.

В 4 часа и 40 мин. дойде Учителят.

1. Мото: „Бог е Любов и в Любовта Му почива нашия живот".
2. Тайно размишление.
3. „Духът Божи."
4. Ще прочета част от 61 глава - Исая.
5. „Зора се чудна зазорява".
6. Беседата „Духът на Господа" - 5 часа.


Отче наш.
6 часа.

 

Изгревът - Том 14
Глава: РАЗГОВОРИ И ПРОТОКОЛИ пред ръководителите 1927 годинаII.

Протоколи от събора 18. VІІІ.1927 г. - 25. VІІІ.1927г.
Протокола се записва от Тереза Керемидчиева.

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ