НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Кръстът

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Кръстът

Най-често използвани думи в беседата: има, кръст, любов, ляво, вода, повърхността, растителност, гдето, електричество, страдания, движение, магнетизъм, дясно, горе, две, урегулира, кръгообразно, буйно ,

Съборни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 1 Септември 1924г., (Понеделник) 13:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАКръстът е винаги в движение кръгообразно, с две течения – вертикално и хоризонтално, и всяко от тях има две движения: от долу на горе и от горе на долу, от дясно на ляво и от ляво на дясно (+), и през тая врата на движението му ( ), което е толкова бързо, никой не може да мине, освен Любовта, и затова кръстът – страданията, се съпровождат само с Любовта. Така че страданията са зад кръста, а радостта е пред кръста, т.е. Любовта е пред кръста.

Електричеството има движение във форма на кръст, а магнетизмът – спираловидно. Там, гдето има много електричество, земята е гола – голо е, само камъни, даже мъх не расте, а растителност няма никаква, а под повърхността има буйно течаща вода. Водата привлича, урегулира движението на електричеството. Там, гдето има магнетизъм, има хубава буйна растителност, зелена трева и течащата вода е тиха, спокойна. Магнетизмът глади, оглажда повърхността.

1 септември, понеделник, 13 ч., ул. Опълченска 66

Най-често използвани думи в беседата: има, кръст, любов, ляво, вода, повърхността, растителност, гдето, електричество, страдания, движение, магнетизъм, дясно, горе, две, урегулира, кръгообразно, буйно ,

Съборни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 1 Септември 1924г., (Понеделник) 13:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ