НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Божественият пламък. Разговори с Учителя

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Божественият пламък. Разговори с Учителя

Най-често използвани думи в беседата: ръка, лява, човек, дясната, студен, стига, вода, стопанинът, храна, топла, става, страна, казал, работи, глава, поглаждаме, има, всичко, мъчносмилаеми ,

 Извънредни беседи , Сливен, 11 Юли 1920г., (Неделя) 17:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Всичко, което човек работи, трябва да бъде одобрено от невидимия свят. Тогава човек няма да попада в грешка. За това човек трябва да работи за Бога, за себе се и за ближния си. Разказва Учителят приказката за оня човек, който приемал гости, нахранвал ги и с биене ги изпращал. Един сиромах късно дошъл в селото, пратили го селяните в същата къща, като го предупредили, че гостоприемникът биел. Той казал: „Ако и да бие, ще отида, щом дава широко гостоприемство.“ Нахранили го и той чакал да го бият, и даже казал на стопанина: „Хайде де, и другото де!“ – „Какво друго?“ – запитал го стопанинът. „Нали даваш и друго?“ – „Какво?“ – „Нали ще ме биеш.“ – „Не – отговорил стопанинът – тебе не ще бия, защото, когато ти насилвах ядене, ти не казваше „стига“. Другите ги бих заради „стига“. С това се вдига Божествената благословия и не трябва да се казва „стига“.

Когато человек е разсеян, не трябва да яде. Работата тогава е напразна. Във всяка работа трябва да имаме концентриран ум. С малкото хлебец може дълго време да дъвчем и ще се нахраним. Жидката храна, супа и др. са мъчносмилаеми. Само храна, която се дъвче, е лесносмилаема.

С дясната ръка да си поглаждаме лявата страна на главата, а с лявата ръка – дясната страна. Человек има две страни на мозъка: лява и дясна и функцията им е чрез прекръстосване, лявата – към дясната ръка и дясната – към лявата ръка.

Лекуването да става винаги с топла вода. Ако се къпеш в студена вода, то само в студена; ако ли в топла, то никакви студени душове. Топло желязо като се турне в студена вода, то става крехко. Същото е и с човешкото тяло.

От новата култура трябва да се изхвърли лъжата и да остане само истината.

Никога не помагайте на нуждаещите се пръв – а останете последен и тогава му помогнете.

11 юли 1920 г., 17 ч., неделя,
Сливен, Куш бунар – Сините камъни

Една готова печатана беседа от Учителя Дънов се чете пред всички дошли на излета на Куш бунар. Присъствуваха 73 человека – 35 от Ямбол и 38 от Сливен.

Най-често използвани думи в беседата: ръка, лява, човек, дясната, студен, стига, вода, стопанинът, храна, топла, става, страна, казал, работи, глава, поглаждаме, има, всичко, мъчносмилаеми ,

 Извънредни беседи , Сливен, 11 Юли 1920г., (Неделя) 17:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ