НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, (получено на 26.03.1917 г.)

26.03.1917г.


(получено на 26.03.1917 г. чрез поручик Тодоров Александър в село Лопатица)


Любез. Минчо Сотиров, Бог да бъде с вас в минутите на духовното каление. Всичко е за доброто на вашата душа. Тук и горе.


(Свещеният подпис)


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ