НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София

25.06.1923г.


(получено на 28 юни 1923 г. по Г. Бански)


Любезни М. Сотиров,


Пътя на живота е велик в своите проявления. Всеки човек има своето предназначение. Този брат се е явил да даде на страждующите една малка помощ и да подготви косвено техните сърца към един по-възвишен живот към Бога.


Начините и средствата винаги в такива случаи са според окражающите условия. За пътят на Любовта, Мъдростта и Истината са потребни хиляди пъти по-големи усилия да се разбудят и излекуват хората от техните недъзи.


Това е по нарежданието на Всемирното Бяло Братство на Което Христос е глава. Църквата е за Земята, Всемирното Бяло Братство е за Ангелския свят. А Царството Божие е за Бога. Това са стъпала на човешкото съзнание.


Моята Любов. Това е Духа, Който работи с нас. За всички. Само Божията Любов.


(Свещеният подпис)

25.VI.1923 г., София


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ