НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №73
19.10.1903г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№73

 

 

гр. Дряново, 19 октомврий 1903 г.

 

[до] гр. Варна

 

Любез. ми бр. Дънов,

 

Моля, приносящия настоящето [писмо], приеми го, той е наш приятел. Ако помниш преди години, бях Ви писал за него121. Дай му някои наставления и упътвания.

 

Твой верен в Христа Господа: П. Киров

 

_________________________

Обяснителни бележки:

 

121 Хараламби Джамбазов от гр. Дряново, лице от кръга на Козлов. Споменава се няколко пъти в писмата на П. Киров от 1898-1899 г., но явно не взема по-нататъшно участие в дейността по създаването на Синархическата верига.

 

Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

 

 

 

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ