НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор на Учителя с Весела Несторова

21.02.1942г.


Разговор на Учителя с Весела Несторова

 

Разговорът е записан от Весела Несторова и публикуван от д-р Вергилий Кръстев в "Изгревът - том 24"

 

Спомен на Весела Несторова: Материята мисли, че е обсебила и завладяла Духа


Спомен на Весела Несторова

 

183. Материята мисли, че е обсебила и завладяла Духа


На 21 февруари 1942 г.си дойдох за два дни от селото и измих прозорците на салона, които бяха доста замърсени. Пометох целия салон и когато метях, Учителят дойде и започна да хвърля сняг по дъските, който измитах кален и мръсен. Работехме заедно и салона се изчисти добре. Странното е, че никой не дойде да ни помага.


На следния ден към два и половина часа след обяд, Учителят ме помоли да запаля печката в долното салонче и дойде на разговор.


"Материята мисли, че е обсебила и завладяла Духа, но той й е създал дървета, цветя да й отвлича вниманието, да има с какво да се забавлява, та Той свободно да работи.


Когато тъмните същества се опитват да те нападнат, повикай светлите същества и те ще накарат тъмните да избягат. Ти бъди тил на светлите същества, сама не се бори стъмните.


Бог земята надолу с главата ще обърне, но ще тури всяко благо на своето място. Той е дал блага и сега иде да види кой как е употребил туй благо и се ядосва защо не ползваме туй благо.


Когато много бързаш да свършиш всичко, по-бавно става. Естествено върви. Това бързане е наследена черта от далечно минало. Когато те проникне тъмнината, тъжен си безпокоиш се, а когато те проникне светлината - радостен си.


Бог е снизходителен към хората, защото те са по-малко виновни - малкото зло са сторили, а е много строг към ангелите, които са се отделили от Него - тъмните духове, тях на работа е турил. Те извършват в земята работа на огняри. Те управляват химическите елементи в земята и знаят как да скарват хората. Те чрез материалното спъват хората.


В тъмнината си почивай, работи в светлината. Светлината обработва тъмнината.


Да бързаш с мисълта, а не във физическото поле. Като бързаш, не довършваш добре работата. В пеенето не може да се бърза, тонът До има 245 трептения в секунда. Естествен да си, да не пресилваш и понижаваш нещата."


Предният ден ми бе казал:


"Има седем темперамента:

1. Мотивен темперамент - има продълговато лице.

2. Витивен темперамент - с кръгло лице.

3. Умствен темперамент - с крушообразно лице. Умственият темперамент се дели на нервен и холеричен. Витивният темперамент се дели на флегматичен и сангвиничен."

 

 

Изгревът - Том 24

183. Материята мисли, че е обсебила и завладяла Духа, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ