НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 44
05.11.1900г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№ 44

[гр. Бургас, ] 5 ноемврий 1900 г.
(10 ч. и нещо пр. обяд)


Съобщение на Пеню и Тодор

„Аз, Гавраил, пратеник Божий.

Възкликнете и възвеличете Господа за Него­вите велики милости. Ето, Духът Му ще се излее върху вас, и то скоро. Сега ще стоите препасани като войници Христови. Господ няма да ви ос­тави в това униние. Ей, Господи, именно за тази любов ще Те хвалят твоите чеда.

Гледайте, рабчета, по с предпазвание да хо­дите. Аз ви нося вестта, и то радостна — не бойте се. Бог от великите Си милости не ще ви лиши. Не бойте се, защото вий ще победите света. Желанията ви ще изпълни Бог. Хвалете Господа на всяко време и място."

— Да изпратим ли пари за Тодоровата сес­тра, за да дойде?

„И туй е желанието Божие. Бдете и молете се и изпитвайте се стоите ли на обещанието си. Отивам си, мои любезни. Сбогом, аз съм всякога с вас. "

Бр. Дънов, чакаме за твоите братски съвети. Добре сме в Господа засега.


С поздрав. Верни в Господа, твои: Пеню и Тодор

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ