НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 21 декември

21.12.1938г.


Разговори с Учителя на 21 декември 1938 г.,

записани от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Оценката

2. Спомен на Ана Шишкова: Изобилната любов


Спомен на Ана Шишкова

 

16. Оценката


21.XII. 1938 г.

- Ако едно дете оценява майка си, Любовта, ще върви по нейните стъпки. Чрез майката се проявява Божията Любов. Карането е от любов, че не се пре­ценяват. Майката казва: „Един лев иска, аз ти дадох повече." Майката не се кара на детето, но като порасте, му се кара. Може всякога да си неоценен. От оценката зависи да се турят нещата на място.


Едно яйце под бяла квачка на 21-ия ден [се излюпва].

 

 

Изгревът - Том 17

16. Оценката


Спомен на Ана Шишкова

 

18. Изобилната любов

21. XII. 1938 г.


В изобилната любов всичко се нагажда изведнъж. При слабата любов - мъчно. Не могат да се карат на слугата, ако знае всичките положения и помага. Любовта не зависи от вас. Някой трябва да тури тръбата при чист извор, да минава чиста вода. В сегашния живот има натрапени неща, не можеш да се освободиш. Не казвай: „всичко ще ти каже".

 

 

Изгревът - Том 17

18. Изобилната любов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ