НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Последен в света

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Последен в света

Най-често използвани думи в беседата: божие, човек, добър, може, любов, всички, хора, дявол, светлина, казва, лош, топлина, живот, пари, има, бог, губи ,

 Утринни Слова , София, 19 Юни 1938г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАРазмишление

Ще прочета 10 глава от Евангелието на Матей.

От книгата „Великият живот“ ще прочета 10-та, 20-та, 30-та и 40-та страница.

Всички хора страдат от това, че искат работите им да се уреждат преждевременно. Например, паякът си мисли, че като е майстор в тъкането, може да стане като човека. Лъже се той. Ако мравката мисли, че може да стане силна като човека, тя се лъже. Ако птицата мисли, че може да хвърчи по-бързо от човешката мисъл, и тя се лъже. Това са превзети възгледи. Такива възгледи имат и хората. Младата мома казва, че като нея няма такава красива мома. Обаче красотата, която се губи, не е истинска. И юнакът мисли, че няма силен като него. Но сила, която се губи, не е истинска. Мнозина казват: „Какви бяхме едно време – млади, красиви, богати!“ Богатство, което се губи, не е истинско. Доброта, която се губи, не е истинска.

Казваш, че си лош човек. – Лош си, но имаш условия да станеш добър. Има лоши хора, които са кандидати за добри; има и добри хора, кандидати за лоши. Как може лошият да стане добър и добрият – лош? – Може, случва се това. Например, имаш една златна монета, покрита с кал. Щом я изчистиш, тя веднага светне. Ценна е тази монета, от чисто злато е. Значи, като се изчисти калната монета, тя става ценна. И обратно, имаш монета, която външно изглежда златна. След време горният пласт се изтрива и отдолу прозира мед. Като постои на влага, медната монета позеленява. Къде отиде златната монета? – Тя била само позлатена, излъгали сте се в нейната стойност. Ако през време на изпитания вашите добродетели се изтриват и не можете да издържите, добри хора ли сте вие? Приложихте ли Божията Любов? Който не прилага Божията Любов, той е лош човек; който не прилага Божията Мъдрост, той е лош човек; който не прилага Божията Истина, той е лош човек. И обратно, който прилага Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина, той е добър човек.

Казва се, че Христос ще ни спаси. Ще ви спаси Христос, но при известни условия. Който прилага Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина, той ще бъде спасен. – „Какво да направя, за да се спася?“ – Приложи Любовта. – „Аз обичам всички хора.“ – Как ще докажеш това? Влизал ли си между бедни, страдащи и нещастни? Ако е на думи, всеки може да каже, че обича хората. Как ще го покаже на дело? По какво се различава Божията Любов от ангелската, човешката и животинската? Много учени и философи са писали за Любовта, но същественото не са писали. Всички казват, че Любовта е велика сила, но в какво се заключава нейното величие? Конкретно трябва да се определи. Казвате, че топлината и светлината се различават една от друга. Кои са отличителните качества на светлината и топлината? Светлината дава възможност на слепия да прогледне. Докато е в тъмнина, той се блъска натук-натам, минава за невежа. Щом дойде светлината, веднага проглежда. Светлината осветява човека и го примирява с всички противоречия. – „Недоволен съм от живота.“ – Сляп си. – „Какво да правя?“ – Отвори прозорците си, да влезе повече светлина. Щом Божествената светлина влезе в твоя ум, ти си свободен от всички противоречия. – Що е топлина? – Това, което размразява човека и го освобождава от вцепеняване на членовете му, е топлина. Здраве без топлина не съществува. Без топлина не можеш да бъдеш нито добър, нито умен, нито силен. Без топлина нищо не се постига. Някой се оплаква, че нямал пари, затова нищо не могъл да направи. – Това са празни думи. Какво са парите? Ако е вярно, че парите са всичко, какво ще кажете за богатите? Пари имат, но боледуват. Пари имат и пак умират.

Сегашните хора говорят за парите като необходимост в живота, но сами се заблуждават. – „Пари нямам, нищо не мога да направя.“ – Не, топлина нямаш. Щом дойде топлината, и парите ще дойдат. – „Как ще дойдат?“ – Много просто. Един момък се оплаква, че момите не му обръщат внимание. – Защо? – Защото е грозен. Направи го красив, да видиш как ще го търсят красивите моми. През прозореца ще влязат и пак ще го намерят. Светлината и топлината са невидими, но произвеждат големи резултати. Често малките неща произвеждат по-големи резултати от големите. Седиш замислен, четеш една философска книга – нищо не те смущава. Една малка муха кацне на носа ти и ти започваш да се смущаваш. Ти си голям философ, а се смущаваш от една малка муха. Умна е мухата. Тя е добър педагог, възпитава човека. Казва му: „Ти, големият човек, трябва да работиш и да изпълняваш Божията воля“. И волът, колкото и да е голям, също се смущава от мухите. Достатъчно е да забият хобота си в кожата му, за да хукне да бяга. Ще кажете, че стършелът безпокои воловете. Само да бръмне около него, волът вдига опашка и бяга.

Казвам: В умовете на хората има много стършели, които постоянно ги безпокоят. Когото срещнеш, бяга и казва: „Страшно нещо са мъчнотиите и страданията“. – Да, те са стършели. – „Страшно нещо е дяволът.“ – Страшен е за онези, които не знаят как да се справят. Най-слабото същество в света е дяволът. Въпреки това, всеки се страхува от него и бяга. Като му тропнеш с крак, той бяга. Най-големият капитал на дявола е лъжата. Той е майстор в лъжата. Така може да те излъже, че с години не си свободен от неговата лъжа. На какво ли не ви е научил дяволът? Той е внесъл между хората спора и недоразумението; той е внесъл безверието; той е внесъл недоволството и неразбирането на живота. – „Лош е дяволът.“ – Той не е лош, но вие се поддавате на лошото. Двама души – земеделец и търговец, правят сделка помежду си. Първият оре земята, сее жито, жъне и го прибира в хамбара. Търговецът идва да купува жито. Погледне го, пипне го и казва: „Не отговаря на мярката“. С това той иска да го подцени, да го купи по-евтино. Земеделецът хвали стоката си, иска да я продаде по-скъпо. Най-после, търговецът купува житото и го продава двойно по-скъпо. Като го купува, казва, че не е много хубаво. Къде е истината? Къде е дяволът? – И в двамата. Единият иска да го продаде по-скъпо, а другият – да го купи по-евтино. Когато двама души се карат, и двамата са криви. Когато се сърдят, и двамата са криви. Когато не се обичат, и двамата са криви. – „Кой е прав?“ – Който е умен и добър. – „Не съм ли добър?“ – Това е все едно музикантът да пита не е ли добър музикант. – Посвири малко, за да те чуя. Ухото ми ще каже дали си добър музикант, или не. – „Кой е добър художник?“ – Окото ще ви отговори. Това, което окото преценява като хубаво, то е хубаво; не харесва ли окото нещо, то не е хубаво. Работете, за да придобиете истинското знание – благото, чрез което Бог се изявява. Чрез очите Бог те учи да разбираш кое е криво и кое не е. Чрез ушите те учи да различаваш хармоничното от нехармоничното. Ако чрез очите си не виждаш красотата и чрез ушите си не познаваш хармонията, как ще разбереш другите неща? Мислите ли, че глухият е добър човек? Преди години при мене дойде един млад офицер, сега генерал, и ми каза: „Намислил съм да се женя“. Показа ми портрета на една мома. – „Тази мома ми харесва.“ – Харесва ти, но тя не е за тебе. Вие се различавате по темперамент, по стремеж, по разбиране – не си схождате. Ако се ожените, само ще се измъчвате един-друг. – „Нищо, аз я харесвам, ще се оженя за нея, че каквото ще да става.“ – Ожени се, твоя работа. След една година го срещнах и той ми каза: „Ожених се, но съжалявам, че не те послушах“. – Сега ще си носиш последствията. И генералът, като го ранят на бойното поле, ще си носи раната. И да съжалява, ранен е вече. Всяка грешка в живота не е нищо друго, освен рана. Тя трябва да оздравее. – За кого се отнася това? – За онези, които са изгубили Любовта; за онези, които са изгубили Мъдростта и Истината; за онези, които са изгубили вярата; за онези, които са изгубили милосърдието. Но за онези, които имат вяра, Любов, Мъдрост, Истина, това е развлечение.

Една Любов съществува в света – идеалната, т.е. Божествената. За нея никой не говори. Достатъчно е само да зърнеш нещо красиво, за да изпиташ една от проявите на тази Любов. Например, приятно ти е отдалеч даже да зърнеш красивия планински връх. С години помниш тази картина. Ако не се радвате на красивите линии на планината, на чистия планински въздух и на слънчевата светлина и топлина, на какво друго ще се радвате? Божественото причинява радост. В светлината е свободата на човека, а в топлината – неговата сила. Между топлината и търпението има нещо общо, а именно, търпеливият е силен човек. – „Аз съм силен.“ – Ако си търпелив, силен си. Всичко, което се случва на търпеливия, в края на краищата е все в негова полза. Нетърпеливият всякога свършва с разочарование.

Казано е за Бога, че е дълготърпелив. За да бъдеш поне търпелив, трябва да носиш в себе си Любовта, Мъдростта и Истината. Без тези добродетели не може да се говори за търпение. – „Как да търпя? Обидиха ме.“ – Кой се обижда? Според мене само слабият се обижда. Казали ти, че си слаб като муха. Обаче ти вдигаш 100–200 килограма тежест на гърба си. Слаб ли си? Кажи на този, който те обижда, да вдигне същия товар; той веднага ще се откаже, не може да го вдигне. – Признаваш ли, че съм силен? Онези, които не признават силата на Бога, се натъкват на страдания, които ще ги накарат да Го признаят като всесилен. Страданието е тежест на човешкия гръб. Кажеш ли, че Господ нищо не е направил за тебе, Той заповядва да сложат на гърба ти голям товар. Като не можеш да го носиш, веднага казваш: „Господи, признавам силата ти; признавам, че се грижиш за мене. Моля ти се, вдигни товара от гърба ми!“ Щом се помолиш, товарът се вдига. Който отрича Истината, губи свободата си и товарът се слага върху него. Който отрича Мъдростта, губи светлината и влиза в мрака на живота. Който отрича Любовта, губи живота и влиза в смъртта. – „Какво трябва да се прави?“ – Приемете Любовта и прилагайте нейните закони. Един закон има тя: Не огорчавайте Бога в себе си. При мене са идвали мнозина с молба, да изпратя от моите ученици да им проповядват новото Учение. Кого да изпратя от вас, кажете ми? Какво ще ги научите? Откъде ще започнете? Ако ви пратя при умрелите, какво ще им говорите? Ако ви пратя при болните, при богатите, при силните, какво ще им говорите?

Питам: Ако дяволът дойде при вас, какво ще го научите? Като бил на небето, той чул за мъдростта на човека и решил да слезе на земята, от него да се учи. Ако намери най-малката ви слабост, той ще ви използва. Намери ли най-малката дупчица у вас, той ще почне да ви проповядва. Ако нямате никаква слабост, той ще ви слуша. Как ще ви проповядва дяволът? Като види, че работите, веднага ще каже: „Откажете се от тази работа, тя няма да ви донесе никакъв приход“. Ако сте женени, ще каже, че жена ви не ви обича; че обикнала друг мъж. Той пъхне един бръмбар в главата ви и си отива. Някой се оженил за една млада вдовица с деца. Но тя не му казала, че има деца. Като ходела с мъжа си из града и срещала баща с дете, тя се обръщала да гледа детето. Казвала си: „Какво ли правят моите деца?“ Дяволът веднага нашепва на мъжа: „Виждаш ли как твоята жена гледа чуждия мъж?“ Според мене, когато жената гледа чужд мъж, тя вижда в него известна добродетел. Следователно не се съмнявай в жена си; не мисли, че жените обичат мъжете. Единственото нещо, което жената обича, това е детето. И мъжете не обичат жените. В своята жена мъжът обича детето. Нито жената е обичана, нито мъжът е обичан. Те нямат нужда да бъдат обичани. Как ще разберете това? Здравият човек има ли нужда от разтривка? Болният се нуждае от разтривка. Да те обичат хората, значи да те разтриват. Бедния човек всеки може да го обича. Но какво ще обичаш на богатия? Например, на бедния човек можеш да му дадеш пари. Какво ще дадеш на богатия? Ако му дадеш пари, той ще се обиди. Ако отидеш да помогнеш на силния, и той ще се обиди.

Казвате, че обичате Бога. Ако не обичате слабия, а казвате, че обичате Бога, вие не говорите истината. Всъщност, вие не обичате Бога. Като помагате на слабите, вие обичате Бога. Така вие сами изпитвате своята любов. В този смисъл на обезверения ще усилите вярата и ще възстановите неговата любов. Животът е велико училище, в което се изучават много уроци. Вие не знаете на какво се дължат скърбите и страданията в живота. Гневът е ненормална проява. Като се разгневи човек, лицето му става червено; пулсът му се изменя; ту се намалява, ту се ускорява. Тези признаци произвеждат известни противоречия в него. Не разчитайте на огъня на гнева. Когато слънцето изгрее, трябва ли да се топлите на чуждите камини? Друг е въпросът, когато няма слънце. Но лятно време, при силното слънце, при голямата светлина и топлина, лесно се справяте.

Като сте дошли на земята, вие очаквате да заемете високо положение, да станете министри, генерали, майки, бащи. Това са все високи служби. – „Какво прави Бог в света?“ – Понеже великите хора имат велики желания, Бог изпраща смъртта да ги възпитава. Той казва: „Доведи онзи министър; доведи онзи генерал“. Ще кажете, че това е смърт – заминаване за другия свят. Как ще разберете думите на Христос, Който казва: „Ако не станете като малките деца, не може да влезете в Царството Божие“. Ако не се освободите от вашите грандиозни желания – да станете богати, красиви, умни и добри, няма да влезете в Царството Божие. И красив да си, ще умреш; и богат да си, ще умреш. И владика да станеш, пак ще умреш. И цар да си, и министър да си, ще умреш. За да не умреш, трябва да се откажеш от всички човешки желания. Единственото нещо, вложено в човека, е желанието му да живее, да познае себе си и своя брат. Кой е твой брат? – Всички хора. Ти трябва да бъдеш техен брат и да проповядваш учението, че съществува един Баща. Всички хора, които са забравили това учение, са като артисти в театър: един играе ролята на цар, друг на царица, трети на съдия, на просяк, на слуга. Питам: Това, което се играе на сцената, реално ли е? Само Любовта е реална; тя побратимява хората; знанието ги примирява; Истината ги освобождава.

Ще дойде ден, когато Бог ще изпрати ангели от небето да вземат всички големци от земята и да ги заведат в другия свят. Вие ще се намерите в положението на Йосиф, когото братята продадоха. После заклаха агне, с кръвта на което напръскаха дрехите му, за да докажат на баща си, че звяр го разкъсал. Всъщност, те го продадоха и взеха пари за това. Еврейска работа! Когато дойдоха гладни години, синовете на Яков отидоха при Йосиф, който им се откри. Аз желая да бъдете на страната на Йосиф, а не на страната на братята му, които го продадоха. Бъдете последни в света! – Кой е последен? – Който следва закона на Любовта. Бъдете като Йосиф, последни в света, за да се ползвате от Божието благословение.

Христос е човекът на изобилната сила.
Христос е човекът на изобилната вяра.
Христос е човекът на изобилната любов.

Утринно Слово от Учителя, държано на 19 юни 1938 г., София, Изгрев.

Най-често използвани думи в беседата: божие, човек, добър, може, любов, всички, хора, дявол, светлина, казва, лош, топлина, живот, пари, има, бог, губи ,

 Утринни Слова , София, 19 Юни 1938г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ