НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до П. (?), Варна, 29. I. 1918 г. (Паша Теодорова)

29.01.1918г.


Варна, 29. I. 1918 г.

  

Л. П.  Пеньо пристигна благополучно и бе посрещнат от всички добри приятели, любящи Христа.

  Поздрав от Пеня, Димитра и Христа. Което Господ върши, е добро. Земният живот има смисъл само в изпълнението на Святата Воля Божия. Малките тревоги, недоразумения, дребното честолюбие и тем подобни само спъват душата и я обвързват.

  Любов, свързана с Бога в едно.

  Вяра, примирение с чистите и святи духове.

  Надежда, сдружена с всички добри хора по лицето на земята.

  В. В. Ж. К. В. О.

  П. К. Дънов


Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)


Същото писмо (с дата: Варна, 29.II.1918 г.) е публикувано в ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 13 - Писма на Учителя до Паша Теодорова, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ