НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Делението

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Делението

Най-често използвани думи в беседата: казва, време, разделяй, устои, карат, владей, може, всички, днес, христос, зло, хора, дий, домът, царство, живот, дом, всяка, празнини, място ,

Извънредни беседи , , 8 Декември 1913г., (Понеделник) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


А Исус, като знаеше техните помишления рече им "Всяко царство, разделено против себе си [тпд тява], и всеки град или дом, резделен против се бе си, няма да устои".
Матей 12-25

"Разделяй и владей" – това е девизът на съвременния свят, това е девизът на всеки дом, на всяка майка, на всеки баща, на всяка дъщеря, на всеки син, на всеки началник, на всеки цар, на всеки народ и на всяка култура.

Ако някой ме пита кои са причините, за които човечеството страда, ще кажа Лозунгът "Разделяй и владей!". Следователно, докато имате този лозунг, нещастието ще върви подир вас тъй, както сянката върви след господаря си.

Христос казва "Всяко царство, всеки организъм, живот, всеки организиран народ разделя ли се, няма да устои ". Ще ви докажа защо именно няма да устои. Всеки дом подразбира условията, от които изтичат благата, защото царството се съгражда върху дома. Христос казва "Ако царството се раздели, и домът няма да устои ". Следователно и царството, и домът ще пропаднат заедно, или на търговски език казано – ще фалират. Фалиментът не е нищо друго, освен това, че ставаш слуга, вол, впрягат те на нивата и онзи с остена казва "Понеже ти си се учил да разделяш и владееш, хайде сега "дий".
Днес всички българи на нивата все това учение проповядват дий, дий, синко, разделяй и владей, разделяй една бразда от друга.

Казвате "Колко са хубави тези ниви". Питам "Не може ли житото да расте, без да се дели земята?" Едно време, преди да е съществувал човекът, как са расли всички плодове и цветя? Начинът, по който днес се култивират всички растения и овощия, е нов. Мъжът казва "За да готви жената добре, трябва да се набие". Господарката казва "За да си гледа слугинята работата добре, не трябва да излиза често из града и да се понабийва от време на време". Върне ли се отнякъде слугинята, веднага господарката й се сърди и я пита къде се е бавила толкова време. Обаче какъв е резултатът от днешния ред и порядък на живота? Днес всеки, богат и сиромах, гладен и сит, усеща една нервност, едно недоволство, има нещо да му липсва. Какво ще стане, ако сърцето, стомахът, очите, ръцете, краката или друга някоя част от тялото ви се отдели? По закона на делението се постъпва днес в живота, като се отделят дъщери и синове от родителите си. Влезнете в някое религиозно общество и там виждате деление. У всички хора сърцето, стомахът, мозъкът, дробовете не са на едно място, разделени са. За светските хора казват, че се карат за пари. Ами религиозните хора за какво се карат? Значи парите не са причина за каране, те са само повод за това. Защо мъже и жени се карат, защо братя и сестри се карат, какъв е поводът? Лъжливо учение е, гдето хората мислят, че като се разделят, ще бъдат по-щастливи. Делят се само неорганизирани неща, а организирани не може.

Добродетелите не може да се разделят, защото разделиш ли ги – ражда се злото. Ако шишетата, в които насипете вода, се пукнат и се раздробят на части, къде ще остане водата ви? Ако мастилницата на някоя ученичка се счупи и мастилото се разлее, то какво ще стане с бялата рокля на ученичката? Тя ще се боядиса. Мастилницата ще каже "Понеже учението е разделяй и владей, то и аз се разделих и там, докъдето е черно, е моя държава".

Христос казва "Всеки дом, разделен против себе си, няма да устои", т.е. никакъв разумен живот не може да прогресира за по-дълго време, щом се появи раздвояване. Домът е емблема на любовта, а щом и в любовта се яви раздвояване, тя няма да устои. Яви ли се неустоявание, ражда се злото, омразата, противоположностите, а всичко това не е нищо друго освен празнини. Първото впечатление от празнините е неловкостта. Ако настъпим в някоя мочурлива почва, гдето няма основа, потъваме. И тъй, разделението причинява празнини в живота, а те са място на злото.

25 ноември 1913 г.

Най-често използвани думи в беседата: казва, време, разделяй, устои, карат, владей, може, всички, днес, христос, зло, хора, дий, домът, царство, живот, дом, всяка, празнини, място ,

Извънредни беседи , , 8 Декември 1913г., (Понеделник) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ