НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Едно писмо

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Едно писмо

Най-често използвани думи в беседата: носи, разумност, доброта, сила, свят, възможности, има, живот, всички, напише, води, отслабва, постига, въздига, направлява, пази, потъмнява, божествен, духовния ,

Общ Окултен клас , София, 10 Януари 1934г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


6.30 часа сутринта

(Учителят не дойде. Изпрати едно писмо.)

15 минути размишление

Да се напише:

Три неща са потребни на ученика: Разумност, Сила, Доброта.

Разумността има предвид правия път на Живота; Силата има пред вид Свободата – Истината на Живота; Добротата има предвид постижението на Живота – Любовта.

Разумността носи Виделина, що не гасне, ни потъмнява!

Силата носи това, що побеждава, то не отслабва;

Добротата носи това, що постига;

Разумността води, направлява;

Силата пази;

Добротата въздига.

Разумността носи всичките възможности на Божествения свят.

Силата носи всички възможности на Духовния свят.

Добротата носи всички възможности на човешкия свят.


Блажен онзи, що от тях се води, пази и крепи. Той е там, в Светлият Път, в Светлата Истина, в Светлия Живот. Там е мирът, радостта и веселието.


Моят поздрав на добрите ученици

10 януарий 1934 година

Изгрев, София

16 лекция на Общия Окултен Клас
10 януарий 1934 година
София, Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: носи, разумност, доброта, сила, свят, възможности, има, живот, всички, напише, води, отслабва, постига, въздига, направлява, пази, потъмнява, божествен, духовния ,

Общ Окултен клас , София, 10 Януари 1934г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ