НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен

19.04.1907г.


Ч[естито] Възкресение.220

Мир и радост на душата ви Господ донася.221Сливен, 19 април 1907 г.

П. К. ДъновИзточник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

--------------------------------------------------------------------------------------
220 Това писмо се публикува за първи път.

221 На лицевата страна на това благопожелание липсват датата и местонахождението на П. Дънов. Градът, датата и подписът "П.К.Дънов" фигурират на обратната му страна. През 1907 г. 19 април е бил Велики четвъртък, а Великден е на 22.4.1907 г.gallery_1_14_17579.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ