НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимка на Учителя при извора „Махабур" с група от Братството, 14 август

14.08.1931г.


Снимка на Учителя при извора „Махабур"

с група от Братството

14 август 1931 г.


170640.jpg

Снимка № 39: С Учителя при извора Махабур, 14.VIII.1931 г. Изпра­щане на Учителя заедно с братя и сестри за София.

Първи ред отляво надясно: 1. Михаил Краев от Оряхово. 2. Иван Кисьов. 3. Тодор Абаджиев. 4. Васил Константинов. 5. Никола Нанков. 6. Учителят. 7. Катя Зяпкова. 8.... 9. Елена Хаджи Григорова. 10.... 11.... Втори ред: 12. Между Иван Кисьов и Тодор Абаджиев, зад тях, е Михаил Иванов. 13. Между Васил Константинов и Никола Нанков е Георги Радев. 14. До Учителя вляво на същия ред е Димитър Сотиров. 15. Между двамата е Георги Константинов в бяло. 16. До него е Георги Тахчиев от Ямбол. 17. До него е Михаил Стоицев. 18. До него е Ганка Парлапанова. 19. Мария Златева. 20. Най-отдясно, препасана с колан, е Олга Славчева. 21. Над нея, дребният и гърбавият е Петко Русев. 22. Горе, раз­крачен, с елече, е Пеню Ганев.

170641.jpg

Снимка № 40: С Учителя при извора Махабур, 14.VIII.1931 г. Подреждането на лицата е същото, както в снимка N° 39, като над Учителя е главата на Писинова., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ