НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, м. септември

09.1940г.


Разговор с Учителя през м. септември 1940 г.,

записан от Ана Шишкова

(няма точна дата)

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Мъчнотиите


Спомен на Ана Шишкова

 

78. Мъчнотиите


Друг разговор на Изгрева:

- Човек трябва да се възпитава. Вятърът пречиства въздуха. Мъчнотиите са низши същества, атакуват човека. Разни мисли атакуват човека. Гледай ми­сълта право в очите, да не те е страх. Лошите животни, като ги гледат, не нападат.

Щом търсите щастие на Земята, мислите се нахвърлят връз тебе. Ясно­видецът ги вижда черни, зад гърба ти. Те разбират законите, дебнат като във военно време.


На обед, септември 1940 г.


В човешката мисъл има нещо криво. Като се изправи мисълта, и животът ще се изправи.


Които си шетат сами, са по-здрави. Сега навсякъде е сянка, затова хора­та нагоре да вървят. Страхливи са, които нямат вяра.

 

Изгревът - Том 17

78. Мъчнотиите, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ