НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Планетни влияния

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Планетни влияния

Най-често използвани думи в беседата: човек, може, има, влияние, живот, днес, себе, сега, бъде, всички, вий, венера, ден, астрологията, свят, характер, известни, път ,

 Младежки окултен клас , София, 27 Март 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Размишление.

Чете се резюме на темата: „Причини на индивидуалните погрешки".

Зодиакът, който виждате на фиг. 1, представя пътя на физическото развитие на човека; кръгът, който изразява, е в постоянно движение и през всеки 25 000 години прави пълно обръщане - значи след 25 000 години ще го видите на същото място, на което е днес. В сегашната епоха равноденствената точка е в областта на съзвездието Водолей.

Като ученици, вие трябва да се занимавате с външния свят, да изучавате и Земята, и небето. Изучаването на небето помага за развиването на човешкия ум. Изобщо, външният свят оказва влияние върху подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието на човека. Някои считат, че астрологията е отвлечена наука, вследствие на което изучаването и няма никакво практическо приложение. От астрологическо гледище какво влияние имат звездите върху човека? Влиянието на неподвижните звезди не е конкретизирано, сегашните астролози изучават влиянието само на ония неподвижни звезди, които са близо до зодиака.

Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове, и всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие; следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом. В който дом влиза човек, под негово влияние се намира. За да разберете влиянието на звездите, вие трябва да изучавате тяхното естество. Например какво е влиянието на Овен? Овенът оказва влияние върху главата, мозъка, лицето; в умствено отношение дава активна мисъл; той дава холеричен темперамент, който е активен, деятелен.

Задачата на човека се заключава в хармонизиране на силите на неговия организъм и в създаване на правилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите на Космоса, вследствие на което на известни места в организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други места - по-малко; това неправилно разпределяне на енергиите създава нещастия и страдания, то е причина и за недоволството в човека. Виждате, че някой има на разположение всичко, каквото пожелае, но въпреки това е недоволен; за да се освободи от недоволството си, човек трябва да разпредели правилно енергиите на организма си - и най-възвишените енергии създават тягостно състояние на човека, щом са натрупани на едно място. Природата не търпи никакъв излишък.

Вие трябва да изучавате астрологията, за да се ползвате от нея още в този живот. Според астрологическите показания можете да определите кога да започнете известно предприятие - например ако искате да успявате в науката, кое ще бъде първото стъпало в зодиака? Астролозите считат за научни, или интелектуални, знаци въздушните: Близнаци, Везни и Водолей. Днес 75% от учените, художниците и философите се раждат под един от петте знака: Близнаци, Везни, Овен, Скорпион и Дева. Сегашните времена изискват учени хора, които познават добре астрологията, за да показват пътя на ония, които са го изгубили. Мнозина не успяват в живота си именно по тази причина - изгубили са пътя си.

Като изучавате астрологията, вие ще си обясните защо хората обичат известни плодове или цветя повече от другите. Някои обичат черешите - под чие влияние се намира черешата? Под влиянието на Венера. Затова тя има кръгла форма и червен или розов цвят. Под чие влияние се намира ябълката? Под влиянието на Венера и на Скорпион. Изобщо растенията и плодовете съдържат такъв род енергии, в зависимост от планетите, с които са свързани; планетите пък са свързани със звездите от зодиака. Искате ли да въздействате по някакъв начин върху характера си, вие трябва да употребявате такава храна, която да ви даде съответните енергии; особено силно въздействие оказват плодовете. Също така върху характера на човека влияят и книгите - например ако четете книгите на Виктор Юго, вие се свързвате със Слънцето и Юпитер. При това за всяка възраст човек трябва да чете съответни книги. В бъдеще човек ще употребява храна, съответна на възрастта и на развитието му; всеки ден човек ще употребява храна и според планетите, които действат този ден: в понеделник - една храна, във вторник - друга и т. н. И днес човек се стреми към разнообразие в храната, но между храната, която употребява, и планетата, която в дадения момент действа, няма съответствие. Като изучава живота си и проявите на своя характер, човек дохожда до убеждението, че се намира под влиянието на планетите не само външно, физически, но и вътрешно, т. е. духовно; оттам казваме, че който е страхлив, той се намира под влиянието на Сатурн; който мрази - под влиянието на Марс; който се влюбва лесно - под влиянието на Венера.

Като говорим за влюбването, ние имаме предвид онази любов, която се явява и се губи като снега - тя се топи като снега и захарта, затова я наричаме снежна или захарна любов. Влюбването е преходно състояние; да се влюбиш, това значи да се облечеш с най-новата си дреха, както се обличаш за велик празник - порадваш се един ден или няколко часа на новата, но след това обличаш пак старата работническа дреха. Не съжалявайте, че сте изгубили едно преходно състояние - то е детинско състояние, през което човек минава, за да влезе в нещо постоянно. Всяка загуба, която човек претърпява, не е нищо друго, освен вътрешна промяна, през която неизбежно трябва да мине; вътрешните промени, които стават с човека, водят към придобиване на истински качества - към тях човек трябва да се стреми. Всеки човек иска да изработи своя характер.

Често слушате да казват за някого: „Характер има този човек!". Кое качество в човека показва, че има характер - характерният човек всякога устоява на думата си и никога не обещава неща, които не може да изпълни. Обещае ли нещо, непременно ще го изпълни; той първо мисли, после обещава. Характерният човек бързо изправя погрешките си; като направи някаква погрешка, той не търси виновника вън от себе си, но веднага се заема с изправяне и. Колкото и голяма да е погрешката му, не съжалява, че я направил; той се учи от нея и я изправя. Като живее на Земята, всеки човек има възможност да сгреши, да направи някакво опущение, но щом има характер, щом има добри заложби в себе си, той е готов да го изправи и да прояви доброто, което е вложено в него. Всеки недъг в човека, който става причина за грешки, не е нищо друго, освен остатък от желанията на някое пред- потопно животно; и да иска да задоволи тия желания в себе си, човек се намира в невъзможност - няма съответна храна за тях; като не може да ги задоволи, те го измъчват. Има ненаситни желания в човека, които живеят заедно с него, но той не може нито да ги задоволи, нито да се освободи от тях и така заминава за другия свят; за да се справи с едно такова желание, човек трябва да намери в себе си друго някое, съответно на първото, в което да влее неговата енергия.

Следователно всяко ненаситно желание за слава, за богатство, за знание не е нищо друго, освен остатък от желанията на предпотопните животни (динозаври, полиозаври и т. н.). Фактът, че тия животни са изчезнали от лицето на Земята, показва, че днес няма условия за тяхното съществуване; и желанията им днес са нереализуеми. Невъзможно е днес човек да се прослави пред целия свят; и най-видните богове, и най-видните учени, писатели, философи, музиканти не са известни на целия свят - какво знаят хотентотите22 например за Бетовен23, за Виктор Юго24 или за друг учен или писател? Само културните хора се интересуват от великите личности в света и даже и те нямат еднакво мнение за тях - например някои боготворят Бетовен, но те са малко на брой, не е целият свят. Има музикални гении, които още не са дали мнението си за Бетовен - ония, които са се проявили чрез Бетовен, мълчат, не дават мнението си за него; един ден те пак ще се проявят и ще дадат на света нещо по-хубаво от това, което досега са дали. Днес още няма условия за проявяване на възвишената музика. Не е лесно да се създаде истински гений; за да се роди такъв човек, преди всичко той трябва да има идеално организирано тяло, да издържа на голямото напрежение на силите, които ще се проявят чрез него.

Сега, като казвам да изучавате небето и звездите по него, имам предвид да се свързвате с Разумните сили, които действат в тях, за да се облагородите. Нека всяка звезда, която ви прави впечатление, бъде ваша възлюбена; колкото по-далечна и недостъпна е за вас, толкова и Любовта ви ще бъде по-голяма. Любовта е онази възвишена мощна сила, която повдига човека; тя е реална сила, но не прозаична. За да познае Любовта, човек трябва да разбере проявения свят, да познава душите - само при това положение може да говори за Любовта като за нещо разбрано и реално. Колко души познавате вие днес? Можете ли да кажете, че познавате даден човек? Ако днес казвате, че го познавате, утре ще видите, че не сте го познавали; днес казвате за някого, че е талантлив, на другия ден се съмнявате в таланта му - това не е познаване.

Съвременният човек се нуждае от сила - физическа и духовна. Ако някой е силен само физически, в духовно отношение е слаб - той страда от духовна слабост, от духовна анемия; тази анемия се дължи на непостигнати желания. Човек трябва да знае как да трансформира желанията си. Ако почвата на неговата градина не благоприятства за тропически растения, той трябва да сее такива, които виреят в умерения пояс. Някой страда от това, че в градината му не могат да виреят лимони, портокали, мандарини, фурми и други - щом тези плодове не виреят, нека посади ябълки, круши, сливи, които ще му дадат изобилно плодове и ще го радват; не е добре човек да сее в градината си цветя и плодове, които не могат да виреят. Тази мисъл, преведена на обикновен език, означава: поддържайте в себе си такива желания, които не увяхват, но устояват на всички бури и изпитания в живота. За това се изисква характер. Имаш ли приятел, не се съмнявай в него; усъмниш ли се в него, и той ще се усъмни в тебе - по този начин ще се разрушите един друг, съмнението разрушава човека. Като видите, че не сте имали основание да се съмнявате, вие се смеете на себе си, че сте изпаднали в такова положение, и казвате: „Като дете правех големи глупости, но като възрастен мислех, че ще ги избегна". Който е правил глупости в детството си, той прави глупости и в старини - глупавият в младини е глупав и в старини, а разумният в младини е разумен и в старини.

Като казвам, че детето върши глупости, нямам предвид красивите детски прояви, детските прояви не са глупави. Виждате, че някое дете е наредило куклите, кончето и ги управлява, учи ги - в това няма нищо глупаво. Красиво и приятно е да гледате как детето застава сериозно пред своите играчки и си въобразява, че са негови ученици: то ги учи да пеят, да играят и се радва, че има ученици; има желание да ги съживи, да станат живи и да разговаря с тях. Красиво нещо е детството. И като възрастен, и като стар човек трябва да запази детинското в себе си - то представлява онази чистота, която е необходима за здравето на човека.

Като ученици, вие трябва да държите съзнанието си будно, да запазите спомен за всички свои преживявания от най-ранна възраст до най-дълбока старост - на ученика не се позволява никакво прекъсване на съзнанието. Нека всеки от вас си даде отчет коя е най-ранната възраст, от която носи спомени. Толстой разправя за един свой спомен още от най-ранната си възраст, от пеленаче: един ден той усетил, че нещо силно го стяга, вследствие на което изпитал крайно възмущение; той преживял това чувство само за момент и повече не се повторило - изпаднал в забрава. Духът му се примирил с положението, в което се намирал, с надежда, че скоро ще израсне и ще се освободи от оковите на пелените. Не изпитва ли човек и в Умствения свят същото стягане? Той мисли, иска да изнесе някаква идея, но веднага окръжаващата среда - майка, баща, учители, цялото общество, започва да го стяга, слага му пелени, повои и човекът се принуждава да отстъпи. Докога отстъпва - докато порасне; щом порасне, щом сам се убеди и засили в идеята си, той скъсва повоя и излиза от ограничителните условия.

Сега и на вас казвам: докато сте деца, занимавайте се със своите кукли и играчки; докато сте деца във Великия живот, занимавайте се с малки работи. Ще кажете, че сте възрастни вече или че сте остарели - кой човек е стар? Според мен стар човек е онзи, който през целия си живот може да обърне един път Колелото на живота; може ли един път да обърне това Колело, той е обиколил цялата Вселена. Това Колело не се обръща в един ден, нито в една година, нито в десет години - при сегашните условия се изискват 120 години. Колелото на живота се движи бавно, но сигурно; като знаете това, не правете усилия да го завъртите изведнъж, защото ще се натъкнете на обратни реакции, които са крайно опасни. Ето защо, за да дойдете до положителни знания за живота, вие трябва да разбирате под влиянието на кои планети се намирате - всяка планета носи известни възможности за човека и в това отношение човек трябва да се познава. За да се развива, човек се нуждае от влиянието на планетите: чрез влиянието на Сатурн развива предпазливост, съвестност; чрез Меркурий - разсъдливост, чрез Венера - мекота, чрез Слънцето - стремеж към красота, към радост и веселие, към музика и наука.

За да придобие добрите влияния на планети, които не му влияят, човек трябва да дружи с такива хора, които имат тъкмо тия черти в себе си; затова като ученици вие трябва да си образувате малки групи от по 12 души, които се намират под влиянието на 12-те зодии - по този начин взаимно ще си въздействате. Като изучавате астрологията, вие ще придобиете повече светлина в живота си и по-добре ще разбирате себе си и своите ближни. При съзнателна работа върху себе си вие минавате от духовното си детство в духовна възмъ- жалост, която ще ви даде по-голяма свобода, по-големи възможности, по-големи средства от тия, с които днес разполагате. За да се справите разумно с днешните възможности и средства, вие трябва да се познавате, да не правите грешки, които ще ви струват скъпо.

Съвременните хора се поддават на недоволството, поради което страдат, усложняват живота си. На ученика е позволено да бъде недоволен само при един случай - когато не е приложил добродетелите си. Всяка вечер, преди да си легне, човек трябва да си зададе въпроса: „Приложил ли съм днес своите добродетели?" и ако се окаже, че е изпуснал момента да ги приложи, той има право да бъде недоволен - от кого? От себе си. Следователно недоволството се оправдава само в случай че може да послужи като подтик за прилагане на известни добродетели. Добродетелите пък са необходимо качество за развиване на човека - те са тясно свързани с човешкия живот, от тях зависи бъдещето на човека. Тъй щото като ученици позволява ви се да бъдете недоволни само в споменатия случай, а във всички останали случаи на живота си трябва да бъдете доволни. Ако някои от вас са недоволни от положението си в живота, питам: биха ли разменили своето положение с това на някой африкански главатар? Биха ли разменили положението си с това на една царица на кошера? Виждате с каква преданост, усърдие и послушание работи царицата в кошера; вземете пример от нея и работете като нея. Човек трябва да се насърчава от всичко: от пчелите, от мравките, от дърветата и растенията, от камъните и т. н.

Задавали ли сте си въпрос коя е причината за малокръвието на човека от гледището на астрологията? Когато разглеждат жизнения проблем, астролозите казват, че физическата сила на мъжа е в зависимост от Слънцето; ако Слънцето получава лош аспект от Сатурн, жизнената сила на мъжа е слаба, вследствие на което може да бъде малокръвен. Физическата сила на жената пък е в зависимост от Луната - ако Луната се намира в дисхармоничен аспект с Марс или Сатурн, жената може да бъде анемична. Луната е свързана с религията, с религиозните форми в човешкия живот - в този смисъл жената е силна, когато е религиозна. Мъжът е силен, когато е духовен и справедлив.

Човек може да се лекува чрез различни плодове и храни. Различаваме три вида храни: сладки, кисели и лютиви; сладките храни се отнасят към Венера, киселите - към Меркурий, а лютивите - към Марс. Понеже българинът е сатурнов тип, той обича повече лютиви храни; англичанинът, като марсианец, обича повече кисели храни, но яде и сладки. Изобщо, всяка възраст изисква специална храна - това е въпрос, който в бъдеще ще се изучава.

За следния път направете една таблица на плодовете в България и вижте всеки плод към влиянието на коя планета се отнася.Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Планетни влияния

Най-често използвани думи в беседата: човек, може, има, влияние, живот, днес, себе, сега, бъде, всички, вий, венера, ден, астрологията, свят, характер, известни, път ,

 Младежки окултен клас , София, 27 Март 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Година VI (1926-1927)
26-а лекция на Младежкия окултен клас,
държана от Учителя в София на 27.III.1927г.

(*) САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.

(Разлшшление.)

(Чете се резюме на темата: «Причини на индивидуалните погрешки».)Зодиакът, който виждате на фиг. 1, представя пътя на физическото развитие на човека. Кръгът, който изразява зодиака, е в постоянно движение. През всеки 25 000 години кръгът прави пълно обръщане. Значи, след 25 000 години ще го видите на същото място, на което е днес. В сегашната епоха равноденствената точка е в областта на съзвездието Водолей.

Като ученици, вие трябва да се занимавате с външния свят, да изучавате и Земята, и небето. Изучаването на небето помага за развиването на човешкия ум. Изобщо, външният свят оказва влияние върху подсъзнанието, съзнанието, самосъзнането и свръхсъзнанието на човека. Някои считат, че астрологията е отвлечена наука, вследствие на което изучаването ù няма никакво практическо приложение. От астрологическо гледище, какво влияние имат звездите върху човека? (- Влиянието на неподвижните звезди не е конкретизирано.) Сегашните астролози изучават влиянието само на ония неподвижни звезди, които са близо до зодиака.

Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове. Всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие. Следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива, ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом. В който дом влиза човек, под негово влияние се намира. За да разберете влиянието на звездите, вие трябва да изучавате тяхното естество. За пример какво е влиянието на Овена? Овенът оказва влияние върху главата, мозъка, лицето. В умствено отношение дава активна мисъл. Той дава холеричен темперамент, който е активен, деятелен. (*)

Задачата на човека се заключава в [това да се] хармонизира, да влезне в правилно отношение с всички звезди. Човек не възприема правилно енергията на видимия козмос. Сега енергиите, които човек възприема, са струпани само в известни области. Вследствие на това туй натрупване причинява сегашното неспокойствие на човешкия дух. Някой път всичко има и пак е недоволен. От какво произтича недоволството – натрупване има на излишни енергии. Всякога, даже най-прекрасните енергии, ако се натрупат, ще причинят едно тягостно състояние.

Астрологията е една наука, която ще ви покаже кога да започвате известно предприятие. За пример искате да прогресирате в науката – кое ще бъде първото стъпало в зодиака? (- Астролозите смятат за научни или индивидуални знакове въздушните: Близнаци, Везни и Водолей. Учени, художници, философи, 75% се раждат или под Близнаци, или Везни, или Овен и същевременно Скорпион и Дева – тези 5 знака са най-вече застъпени. Три знака са въздушните, [три – водни,] три – земни, три – огнени.) Огнените към кои спадат? (- Това са хора активни, волеви натури.)

Трябва да има вещи хора по астрологията, които да показват пътя на онези, които са изгубили пътя си. Много хора в света не може да успеят, понеже са изгубили пътя си. Нали сте изучавали разните плодове – някои хора имат обич към известни плодове, понеже растенията спадат под влиянието на планетите. Черешата към коя категория спада, какво влияние? (- Венера.) По какво се отличават формите, на които Венера влияе? (- Розов цвят или червен, форма – кръгла.) Ябълките? (- Също спадат под влиянието на Скорпион и Венера.) Всички растения съдържат разни енергии, на които планетите са носители. А планетите са свързани със звездите извън зодиака. Когато искате да измените във философско отношение вашия характер, трябва да употребявате известна храна – или череши, или сливи, или портокали, или лимони. Чрез плодовете човек може да си въздейства. При това – чрез четене на някои писатели. Трябва да разделите и писателите. За пример романите на Жул Верн [към] кои спадат? Виктор Юго, Сент-Ив, Кант, Лаплас, Толстой? (- В Юго – Слънцето и Юпитер.) При едно четене трябва да систематизирате всички списатели съобразно с астрологията и в разните възрасти човек да избира.

За бъдеще храната ще бъде съобразно с развитието – всеки ден ще имаш определена храна. Днес ти е определена храна от Венера, утре – от Меркурий, всеки ден ще гледаш. На втория ден пак ще започнеш. Ще избираш авторите по същия начин. В понеделник, във вторник, в сряда, в четвъртък. Ще изберем няколко автори и ще направим един малък опит. После, ако дойдем до духовната наука (...) астрологическите закони. За пример за страха коя планета влияе? (-Сатурн.) Зависи. (- Луната, Меркурий.) А омразата? (- Марс.) Влюбването? (- Венера.)

Сега, аз не говоря за любовта. Влюбването аз наричам «любов от захар». Захарна любов я наричам, която се разтопява. Чувствата, влюбването не е едно качество на душата. Влюбването, това е една красива дреха, тъй, за Великден. Дрехата я облечеш, после пак я съблечеш. Не е едно постоянно качество. Преходно състояние. Когато едно преходно състояние у вас изчезне, не съжалявайте, то е едно детинско състояние. Загубата считаме ние като една вътрешна промяна, за да дойдат онези истински качества у човека.

Кое считате вий едно съществено качество? Дето казват, човек да има характер. По какво се определя човешкият характер? Първо: характерът се определя, да устояваш на думата си. И никога [човек] да не обещава онова, което не може да направи. Обещавайте, което можете да направите. Преди да обещаете, обмислете хубаво. После, човек с характер, каквато и погрешка да направи, той я изправя, той никога не оставя. Каквато да е погрешка, той я изправя. Може да му вземе цял живот – но ще я изправи. Не съжалява, но я изправя. Па и доброто, което има в себе си, характерният човек го проявява. Той може да направи опущения, всеки един човек може да направи опущения, но ги изправя. Съвършеният човек, и той ще направи опущения.

Питам ви сега: Ако срещнете една отровна змия, какво бихте направили? (- Трябва да я убиете или да ù извадите зъбите.) Всякога един недъг, който се явява в нас, това е образът на едно предипотопно животно. Недъзите, това са предипотопни същества, които се проявяват в характера. Мяркат се някакви образи. Животински състояния, които се проявяват и не можем да ги задоволим. Има предипотопни желания, които сега се проявяват, но такава храна за тях няма – условия няма. Не може да ги храним. И се проявява – докато умре, то те измъчва. На туй желание трябва да намериш съответстващо желание при сегашните условия, да пренесеш неговата енергия. За пример вземете мравата – на какво от предипотопни животни прилича? Гущерът – на какво?

Следователно, ако имате едно желание ненаситно, да имате всичко, то е едно от тези предипотопни животни (динозауруси, ихтиозауруси, игуанодони и др.) – не може да живее сега. За пример желание имате да се прославите, че всички за вас да говорят. То е невъзможно. Даже и боговете, и те не могат. Вие имате едно желание цял свят да говори за вас. То е допустимо, но не може да се реализира. Най-виднитс писатели, Виктор Юго – хотентотите какво знаят за него? Бетовен – че какво знаят за него? Знаят културните хора. Тези културни хора, те важат за нас. Но тези културни хора, и те нямат еднакво мнение за Бетовен. Онези, които боготворят Бетовена, те са 1000-2000, не са повече. А онези музикални гении, те не са се изявили. Които са писали чрез Бетовена, тези гении, цели общества са те, не са казали последната си дума. Те ще дойдат пак. Днес празнуват празника на Бетовена – компанията Бетовен. Те не знаят кой е председател на тези гении. Според този закон, те ще дойдат, ще се проявят и ще създадат нещо по-хубаво, по-гениално. Няма условия още Бетовен. Той съществува сега, но той е обикновен музикант. И той не се съзнава, композира такива, малки работи. Малко знае да свири. (Преродил се е той.)

Вас ви се вижда, че е чудно. Вземете един философ, като дете на 1-2 години не може да бъде гениален, няма възможност да бъде гениален. В него геният спи. Трябва да има разумност. Организмът не е в състояние да издържи туй напрежение. Гениалност разбирам, когато нервната система е готова, силите са готови. Всички сили трябва да се приготвят от по-рано...

Вие сте изучавали хиляди години небето. Всеки ден може да си избирате по една звезда и да се влюбвате в звездите. Някои от вас се влюбват и се разлюбват. И когато говорят и пишат писма на една звезда, тя ще ви погледне, ще ви се усмихне. А някой път няма да ви приеме. Ще си тури воал. Някой ден небето е облачно. Тя е като онази мома, която не си показва лицето на влюбения. Когато звездите ви се показват, достатъчно е, в туй се облагородява душата на човека. Аз не искам да направя Любовта като нещо прозаично. Любовта е най-възвишената. Това е човекът и единственото, благородното, което повдига човека. Човек е Любов.

А за да разбереш Любовта, трябва да разбереш проявения свят. За да разбереш Любовта, трябва да разбереш най-първо качествата на всички души. Всичките да ги знаеш по име. Тогава може да говориш за Любовта. Колко такива дути вий познавате? Също и вас познават ли? Някой път ви считат гениални, някой път – не. Някой път казват: «Аз мисля, че този момък е талантлив», а след време – обратното.

На всички ви трябва сила. Някои от вас сте в духовно отношение анемични. Вашата анемия произтича от непостигнати желания. Щом във вашата градина не могат да виреят тропически растения, сейте такива, които виреят в умерения пояс. Вас ви е мъчно, че нямате портокали. Сейте ябълки, карамфили, не сейте тропически растения. Не е хубаво да сееш цветя и да увяхват.

Сега, ще преведете: Имайте желания, които да устояват – не да увяхват. Имайте едно желание, което може да устои на всички изпитания в живота. Да допуснем сега: характерът ви по какво се отличава – като имаш един приятел, да се не съмняваш в него. Нищо повече. То е характер. Съблазниш ли него, и себе си ще съблазниш. Щом се съмняваш в него, и той ще се усъмни в теб. Следователно вий един други се разрушавате. Вий някой път се смеете на себе си, казвате: «Едно време, като бях малко детенце, правил съм много глупави работи.» Глупавият в младини е глупав и в старини.

Ако детето е глупаво в началото, и в най-цветуща възраст е все глупаво. Умното дете отначало е умно. Наблюдавайте малките деца. Може да правят детински работи, но те са красиви неща. Детето прави известни постъпки, например някой път нареди камъчета, кукли, стане учителка, почне да ги учи. Ще кажете: «Колко глупаво!» Не е, идеално е. Учи ги, тези кукли, поред ги туря, наказва ги. Какво лошо има в туй? Къде е глупавото? Ами когато един търговец събере сто свине и почне да ги възпитава? Кой по-високо седи: туй дете или онзи свинар? Онзи ще продаде свинете – кой от двамата по характер седи по-високо? Детето. Вий ще кажете: «Те са глупави, детински работи, с кукли се занимава.» Не е. Във всяка една кукла има известна идея. Туй дете не е тъй глупаво. То е представено тъй, то иска да бъдат куклите живи. То казва тъй: «Ако аз съм едно божество, ще направя тези кукли живи.» То знае, че не може да ги направи, понеже не е могло да ги направи. Да не мислите, че детето е било глупаво – то предполага, че са живи куклите.

Толстой разправя за една своя опитност. Когато се пробудило неговото съзнание, когато го повивали като дете, усетил се, че го стегнали с такъв въркозун, и той се възмутил: как да го свържат, че да не си маха свободно ръцете! И след това казва, че туй чувство изчезнало, но все помни туй чувство на възмущение като дете, че са го свързали. И после човек се примири, казва: «Ще търпя, докато израсна, да ми снемат този повой, да бъда свободен.» Туй е хубаво.

Много пъти вашите идеи, окръжающата среда, вашите приятели, бащи, майки свържат ви с повой. С негодувание приемате. Но понеже растете, след време ще ви освободят. Вий ще чакате времето, докато ви освободят, и тогаз ще се проявите. Ще чакате благоприятното време и в дадения случай ще работите най-малките работи. С кукли ако си играете, по всички правила как трябва да си играете. И може да се нареди за всяка година с какво да се занимава детето. Цяла програма може да има за вас – кой на колкото години е, да му кажем с какво трябва да се занимава. Вий турите четене. Казвате: «Остаряхме, станахме възрастни.» Кой е възрастен? Възрастен човек е този, който може да хване колелото на живота, да го завърти еднаж. Туй колело е толкова голямо – като го завъртите, цялото колело, вий ще обиколите вселената еднаж. Туй, голямото колело, за един ден не се завърта и за една година, и за 10 години, но трябват ви най-малко 120 години, за да го завъртите еднаж при сегашните условия. Колелото на живота се движи медленно* и не се старайте да усилите движението на това колело, понеже обратните резултати на туй движение са лоши.

Сега, в туй отношение ще изучавате астрологията, ще видите кой кога е роден, кои планети имат влияние. Не че абсолютно, но оказват влияние. Влиянията, това са възможности. Вий не считайте влиянията в лош смисъл, това са възможности, чрез които можете да черпите известни енергии. Да кажем, страхлив сте – потребно е влиянието на Марса. Разсъдливост – потребно е влиянието на Меркурий. Мекота – Венера. Трябва ви въображение – Месечината. Тези елементи, с които трябва да смекчавате условията на живота. После, трябва ви живот, енергия, радост, веселие – ще внесете енергията на Слънцето. Ще се събирате, ще се групирате. Класът може да състави цяла една система. Няколко системи може да се образуват, в зодии ще се групирате, и после ще се групирате кой към коя планета спада: Марсианци, Венерини типове, типове на Слънцето – тогава всички ще оказвате влияние. Тя е една наука, която ще внесе малко светлинка в живота ви. След като преминете тази фаза на вашето духовно детинство, вий ще дойдете в друга област на духовния живот. Ще ви се дадат по-големи възможности, по-голяма свобода, отколкото може да имате сега. Повече средства ще ви се дадат. Но при сегашните средства, които има те, трябва да постъпвате разумно. Смехът към коя планета спада? (- Венера.)

У себе си човек има право да запази само едно недоволство. Знаете ли кое е? Недоволството, че не сте можали да приложите известни добродетели в дадения случай. Всякога да сте недоволни, че през деня не сте приложили известни добродетели. Недоволството да бъде само подтик за прилагане на известни добродетели. Добродетелите – качества за вашето развитие, тясно са свързани с живота ви, от тях зависи вашето бъдеще. А от другите неща бъдете всякога доволни. За всичко да бъдете доволни, само едно недоволство е достатъчно. А нека да има хиляди доволства. Трябва да сте доволни от всичко. Мнозина от вас са недоволни от положението си в живота – бихте ли желали вий сега с някой африкански главатар да си размените положението? Може да ви пратим в Африка. Питам ви сега: Бихте ли си разменили вий положението с положението на една царица в някой кошер? С каква абсолютна преданост и послушание и с какво усърдие работи! Хубава, красива черта – тя не мисли за външните несгоди на света. Вий работете, като че всичко имате в света. И тъй, нека пчелите ви бъдат едно насърчение. Мравите, дърветата, всичко да ви бъде насърчение.

Според астрологията откъде произлиза анемията, кои планети влияят? (- Като разглеждат жизнения проблем, смятат за мъжа, че физичната сила се предава от Слънцето. Ако Слънцето получава лош аспект от Сатурна, жизнената сила е по-слаба и човек може да страда от малокръвие. А за жените е Луната – ако се намира в дисхармоничен аспект с Марса или Сатурна.) Луната е свързана с религията, с формите на живота. Под думата «Луна» ще разбирате религията. Всяка една жена е силна, докато е религиозна, а човек е силен, докато той е духовен, справедлив. Жената трябва да бъде религиозна, а мъжът – духовен. То е само един аспект. Това е едно временно състояние. За анемичните от вас, който е обезсърчен, какво разбрахте, как ще се лекувате? Кажи, Олга!

Сладките плодове, киселите, лютите – кои към кои спадат? Сладките – към Венера. Киселите – към Меркурий. Лютите – към Марс. На три категории може да разделим планетите. Сладките и киселите, те произвеждат изобщо реакция, а другите действат лечебно. Понеже българинът е Сатурнов тип, много пиперки обича. Англичанинът – Марсианец, сладки и кисели обича. Българинът обича кисело и люто, а сладко не обича. Всяка една възраст си има своите храни. Въпрос, който тепърва трябва да проучвате. За следния път направете една таблица на плодовете в България и вижте всеки плод към влиянието на коя планета се отнася.

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.

-----------------------------------------------------------
* медленно (от рус.) – книж. остар. бавно.

НАГОРЕ