НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя от Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас

30.12.1911г.


Бургас, 30. ХII. 1911 г.


Ч. Н. Г. 1912 г.

Когато сърцето е чисто, душата светла, умът възвишен, пътят на живота е ясен.

П.К.Дънов


В края на 1911 г. чрез писмо Учителя нарежда на Костадин Иларионов, който е станал касиер на Братството, да закупи къща и дворно място в с. Арбанаси, като къщата да бъде на името на Костадин, а мястото - на името на Драган Попов.
Източник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ