НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 23 юли

23.07.1932г.


Учителя провежда на Рила (Езерата)

лятна духовна школа

23 юли

 

За този ден Елена Хаджи Григорова е записала два разговор с Учителя:

 

1. Разговор с Учителя на 23.VII.1932 г. при огъня, в 7.30 ч сутринта

 

2. Извор Махабур, 23.VII.1932 г., 9 ч сутринта Разговор с Учителя


Спомен на Елена Хаджи Григорова

 

5. Разговор с Учителя на 23.VII.1932 г.


при огъня, в 7.30 ч сутринта


В природата има един велик закон: закон на контрастите. В тези контрасти човек трябва да избира времето. Времето е всякога хубаво, но ако не тръгнеш навреме - там е лошото. Не е лошо времето, но ако не ядеш навреме, няма да има хубав резултат.


Благодари за днешния момент. Какъв ще бъде следующият момент - той ще се погрижи за себе си. Какво ще бъде утре? Утрешният ден ще се погрижи за себе си. Благодари за сегашния момент.


Ти казваш: „Когато отида горе, какво ще стане?" Ти не мисли за горе. Мисли за този момент. Като се качиш горе, тогаз мисли за горе. Ако Бог е с тебе тук, то Той и горе ще бъде с тебе. Но ако не е с тебе тук, то и горе ще бъде лошо.


Топла вода да пиете само. Обливайте се с топла вода. По три пъти на ден си измивайте краката с топла вода. На огъня стоплювайте водата. И лицето си мийте тук с топла вода. Те са хигиенични правила, които трябва да бъдат настол­ни.


Силния огън дъждът мъчно го изгасва, но слабия огън лесно го изгасва. Ако си слаб огън, не се сравнявай със силния огън. В топло време денем краста­вици яжте, но в студено време, вечерно време, не яжте.


Едно от правилата за тук: всички ще ядете тук преди да е залязло Слън­цето. След като залезе, да не ядете; вода може да пиете. След залез - никакво ядене. Стойте гладни. Нищо. То е за предпочитане.


Съзнанието да бъде будно. Дето е будна мисълта, не е опасно. Някой път страхът спасява хората, но при пиенето на студена вода страхът не ползува. Студената вода никак не утолява жаждата. А топлата вода я утолява.


Може да се къпе човек в езерото или в течуща вода само когато е много горещо. И може да се къпе само този, който има будно съзнание. Но изобщо в планините, особено на тая височина, да се прави обливане и то с топла вода, понеже от студената вода капилярите се свиват и се явяват неприятни послед­ствия.


Планината във всеки момент е различна. Колкото и малко да бъде разли­чието, което се чувствува. И различието се причинява от начина, по който плани­ната възприема и отразява слънчевата енергия. Значи вибрациите, които плани­ната отлъчва, като отражение на слънчевите енергии, са всеки път различни.


Вие гледате само формите, но всъщност това разнообразие, което е в планината - то е най-важното. Но ние не можем да го схванем, понеже нямаме достатъчно светлина в съзнанието.


Планината е много разнообразна, понеже зад формите, които ние вижда­ме, е тая разумност - проява на Бога. Трябва погледът ни да прониква зад формите в тая разумност. И затуй е това разнообразие! което трябва да виж­даме. А някой казва: „Какво ще виждам? Харамия и т. н. Но трябва да виждаме зад формите.

 

Изгревът - Том 17

Глава: 5. Разговор с Учителя на 23.VII.1932 г. при огъня, в 7.30 ч сутринта


Спомен на Елена Хаджи Григорова

 

 

6. Извор Махабур, 23.VII.1932 г., 9 ч сутринта Разговор с Учителя


Върха Харамия ще го наречем с името „Харно ми е". Но този израз има две значения. Първото значение е: „Добре ми е". А второто значение: „Добре измива" („Харно мие").


Втората чешма ще я наричаме Извор Махабур. „Маха" значи голям, „бур" значи силен. „Махабур" значи голям и силен (5-то езеро).


Бивакът на Витоша се нарича Ел-Шадай. „Ел" значи силният, значи Бог. „Ел-Шадай" значи място на Бога.


Второто езеро се нарича Ел-Бур. „Ел" значи Бог, „Бур" значи силният, следователно Ел-Бур означава „Бог е силният". При Ел-Бур всичко е силно. Вятърът там отдухва всичко. Когато някой ни пита, ние ще му кажем: „Вие били ли сте на Елбур? Там духал ли ви е вятърът?" Или, на български, това езеро е Езеро на изпитанията. И под Елбур има водопад, който най-силно тече. Елбур е най-силното езеро. Другите езера са закътани.


Първото езеро да го наречем Махар-Зи. Това значи „Голямата почивка". Там ще си починеш, като слизаш от горе.

Когато човек споменава думата „Ел", споменава името Божие, без да иска.

На четвъртото езеро оставете му названието Близнаци, а на шестото - названието Сърце. Те са хубави названия.


Седмото езеро се нарича Шемхаа (Главата). Третото езеро се нарича Балдер-Дару, което се превежда така: „Това, което дава благото".

 

Изгревът - Том 17

Глава: 6. Извор Махабур, 23.VII.1932 г., 9 ч сутринта Разговор с Учителя, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ