НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя №26
23.11.1899г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№26 (отворено писмо)

гр. Бургас, 23 ноемврий [18]99 г.


До Г-на П. К. Дънов в гр. Новий пазар

Г-н Дънов,

Писмото Ви получих, благодаря Богу, че вярно ми отговорихте.

Сега моля, яви ми кога приблизително да дойда и къде да се срещнем. Във всичко съм строго уверен. То всичко ми се даде. Аз истина, че много време го разисквах с приятелите, но не можех да го приема с всичката си сила, но от милост ми се даде. И така че сега не мога по никой начин да признавам старото и се чудя — толкова време аз защо съм бил в такъв летаргически сън и при това че много пъти сме разисквали върху тази истина.

Животът ни е стремление върху [към] Исти­ната. Моля се дано и другият ни брат104 се обърне и да изхвърли страха. Ний тук тримата105 вече дохождаме до една хармония на едно вярвание.

Приеми поздравление от всички ни, а особено от приятеля Николай Велчев.


Твой верен: П. Киров

гр. Бургас, 23. XI. [18]99 г.


....................
104.    Вероятно става дума за Мелкон Партомиян. (П.К., № 26, 23.11.1899 г.)

105.    П. Киров, Т. Стоименов и вероятно Н. Велчев. (П.К., № 26, 23.11.1899 г.)

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ