НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

8.02.1919г.


София, 8.II.1919 г.


Любезни Ватев,


Редът за 9 и 10 март 1919 г. е следният:


Ставане в 5 часа, започване в 5 и 40 минути.

Добрата молитва. Малка пауза. Четене от Лука 2 гл. от 8 до 14 стих, размишление върху думите ангелски. Четене от Матея 4 гл. от 11 до 12 ст., размишление, призоваване Господа на помощ. Четене от Деянията 8 гл. от 26 до 40 ст., размишление, да слушаме кога ангела говори. Четене от Деяния 9 гл. от 3 до 7 ст., размишление, да спираме лошите си намерения. Четене от Деяния 10 гл. от 3 до 6 ст., размишление, да изпълняваме катоКорнелия. Четене от Деяния 10 гл, от 34 до 43 ст., размишление, да говорим, което Господ иска. Свободна молитва на душата. Отче наш.

Заключение: Да се изпълни от по двама души мъже и по две жени в отделни групи. Мъже от жени отделно. Ако остане някой да се присъедини към някоя двойка.

Съберете се на братска вечеря на 9 вечерта. Редът дайте на всички, които могат по дух и да го изпълнят. Бог е Любов. Бог е Любов вечна. Бог е Бог на Любов вечна и постоянна. Господ на всичката пълнота ще въздигне всичко в живот и Истина. Светла вяра да пълни сърцата ви. Верни винаги, защото Господ се нарича Верен и Истинен.

(Свещеният подпис)


Трите закона на веригата

Люби Господа Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш твоето здравие. Твоето щастие, твоето блаженство. Люби ближния си както себе си. В Него ще намериш основите на твоето повдигане. Бъди съвършен както е Отец Твой съвършен. В Него ще намериш връзките на вечния живот, извора на всички блага.

Все що попросите в Мое Име Аз ще го сторя. Не бой се мало стадо Отец ваш е благоволил да ви даде царство.

(Свещеният подпис)


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 6, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ