НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Кажи ми, светли Божи лъч" - гр.София

19.12.1923г.


Учителя дава песента "Кажи ми, светли Божи лъч" - гр.София

 

Песента е дадена на 19 декември 1923 г. , Общ окултен клас, III година, 10-а лекция ("Окултна музика в живота")
 
Бележка: Информацията за тази песен е взета от сайта на  "Издателство Бяло Братство"
 

Цитат от беседата:
 
"Кажи ми ти, светли Божи лъч,
благото на живота,
светлия прав път на чистите души (2),
души, души, чистите души,
измити във водите на Любовта (2),
във водите на Любовта (2),
живели в светлината на разумността,
в светлината на разумността,
хранени със Словото на живата Истина,
живата Истина, Истина, Истина.

Ниските тонове са такива, понеже се отдалечават, а за нас се представят, като че спадат. Ниските тонове обаче са най-изразителни. Ниските тонове са миналото, от което се отдалечаваме, а високите тонове са бъдещето, към което се приближаваме.

Вторият стадий на музиката е свободното пеене. При свободното пеене сегашната музика не може да върви, защото тактът трябва съвсем другояче да се мени, ударенията на думите пък имат особено съчетание. И ако човек не е въодушевен, той не може да пее. Щом дойде въодушевлението, всички могат да пеят.

Хайде сега да изпеем „Кажи ми ти, светли Божи лъч“. Туй упражнение засега може да го оставим незавършено.
"
 
Текст на песента:
(текстът, който е предоставен от сайта на ИББ  е същия като на песента "Кажи ми, светли Божи лъч ІІ", дадена от Учителя на Лиляна Табакова през 1943 г.)
 Кажи ми, светли Божи лъч ІІ

 

Господи, Ти живееш в мене,
Ти живееш в мене.
Кажи ми ти, светли Божи лъч,
кажи ми ти благото на Живота,
светлия прав път
на чистите души,
измити във водите на Любовта,
на чистата Любов.
Господи, Ти живееш в мене,
Ти живееш в мене.
Нека Твоят благ глас
и милостта Ти, о, Боже,
се изявят чрез мене!

 

 
Инструментално изпълнение на песента, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ