НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя е в София - събор, 1929 г. Първи ден - наряд

25.08.1929г.


Учителя е в София - събор, 1929 г.

Първи ден - наряд

 

 

1.Писмо до ръководителите от П.Епитропов 

 

 


НАРЯД ЗА 1929 година


До братята ръководители на обществото Всемирно Бяло Братство. Божията Любов носи пълния живот!


Любезни брат


По нареждане:


Тазгодишната братска среща ще стане в центровете на съответните кръжоци за членовете на обществото на Всемирното Бяло Братство за следните дни и по следния ред:


Първи ден, неделя, 25 август 1929 г.


В 5 ч. сутринта, събрани в салона на Братството, а започване точно в 5 ч. 30 мин. сутринта.

„Духът Божи". „Бог е Любов". „В начало бе Словото". Добрата молитва. Триединният Бог. Хвалата (Царят на всичките векове). Четене: 10-а беседа от първа серия: „Необходимостта да познаваме Бога". Отче наш. „Великото Славословие" (песента). Общ обед в салона на Братството. След пладне:

четене и размишление върху 3 гл. от Ев. на Йоана.


Втори ден, понеделник, 26 август 1929 год.


В 5 ч. с. събрани в салона на Братството и започване точно в 5 ч. 30 мин

„Духът Божий". „Бог е Любов". „В начало бе Словото". Отче наш. Триединният Бог. Хвалата. Четиво: 1-а беседа от втора серия: „Духът и плътта". Добрата молитва. „Великото славословие".

Общ обед в салона на Братството.


След пладне:

четене и размишление върху 4 гл. от Ев. на Лука.


Трети ден, вторник, 27 август 1929 год.


В 5 ч. с. събрани в салона на Братството и започване в 5 ч и 30 мин сутринта.

„Духът Божий". „Бог е любов". „В начало бе Словото". Добрата молитва. Триединният Бог. Хвалата. Четене: 2-а беседа от трета серия: „Виделината". Отче наш. „Великото славословие".

Общ обед в салона на Братството.


След пладне:

четене и размишление върху 5 гл. от Ев. на Матея.


Вечерта:

поднасяне Божествения годишен принос по установения досега ред.


Поздрав от любезния ни Учител на всички братя и сестри в Господа.

Божията Любов носи пълния живот.


Забележка: Умоляват се братята ръководители да съобщат за получаване настоящото в своите околии, както тук в София, че са получили туй нареждане.


С братски поздрав: /п/ П. Епитропов


14.VIII.1929 год. София

 

Наряди за 1929 г.

Изгревът - том 12, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ