НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Новогодишна беседа (Беседа, държана от Учителя на 31.12.1929 г. и на 1.01.1930 г.)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Новогодишна беседа

Най-често използвани думи в беседата: човек, личността, стане, условия, живее, воля, година, божие, изпълнява, бог, свободен, ум, добри, сърце, любов, лош, всички, температура, измени ,

Извънредни беседи , София, 31 Декември 1930г., (Сряда) 20:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


В 8 часа вечерта.

Силата на човека не седи във външните условия на живота, но в неговата душа.

В човека има личност, съзнание, аз, Божествена монада, Божествена душа, Божествен Дух.

Личността е най-горното в животинското царство. Личността в човека е това, което се сърди, което се обижда, завижда, мрази и пр. - но това не е човекът. Личността трябва да е слуга на Божествената душа. Тази година вие вижте де сте: дали в аза си или в личността и пр. Ние живеем, защото Бог живее. Когато ние не живеем, както Бог живее, ние умираме, а когато живеем, както Бог живее, ние оживяваме.

Нещата трябва да се кажат, за да се изпълнят. Каквото кажем, ще стане.

Сега личността е господарка. Когато човек престане да се обижда, той е над личността.

Ако ние се освободим от личността, то ще се освободим от много несгоди и тревоги в живота.

Онзи, който знае повече, трябва да изпълнява повече, а онзи, който знае по-малко, по-малко трябва да вложи.

След вечерята. От 12 часа:

Там, дето свещеникът живее, пророкът умира, а там, дето пророкът живее, свещеникът умира.

Силният извор и от най-големия дъжд не се размътва.

Що са добрите условия? Добрите условия - това е любовта на висшите същества. Щом направим нещо лошо, и лошите условия идат. Омразата, злобата, които съществуват в личността, те в душата не съществуват.

Душата е, която може да даде сили на човешкото тяло да издържа.

За Бога добър човек е този, който изпълнява волята Му. Без любовта ти не можеш да направиш никакво добро.

Правило: Всеки ден вие трябва да посаждате по едно добро желание и една добра мисъл у вас. Най-напред вие трябва да се самообладавате. Не волево самообладание, но да бъдете тихи и спокойни при всички условия на живота.

13 година (тази, 1930) е една фатална година, каквото лошо сте намислили тази година, нищо няма да стане.

Каквото добро сте намислили, всичко ще стане.

Всеки, който мисли само за себе си, той има опашка (животинското начало). Човек без опашка е този, който мисли и за другите. Онзи, който не изпълнява волята на Бога, общият промисъл не го засяга. Първото нещо е: трябва да имате установен поглед. Когато срещнете един човек, ти си проводник на една Божествена енергия; остави я да излезе от тебе ида премине в него ида го озари и след това приказвай, каквото искаш вече. Значи в първия момент ти озари този човек с Божествената светлина, която минава през тебе и след това си говорете.

Светът е разумен. И затова всяка лоша постъпка е неразумна и няма отглас вътре в природата; и затова всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство скъсява човешкия живот и го отравя.

Всички ученици във всички времена са започвали с едно вътрешно очистване. Много малко има у вас със самообладание. Не се стремете да махнете злото, а да увеличите доброто в света.

Ако вие нямате стремеж с вашия ум да отивате на най-високите върхове и ако нямате стремеж на вашето сърце да отивате на най-ниските места, нищо не можете да направите.

Правило: Искате да отидете някъде или да направите нещо. Ако температурата на вашия ум и сърце не се измени, идете. Ако температурата на вашия ум се измени, а на вашето сърце не се измени, да отложите за известно време. Ако пък се промени температурата на ума и сърцето, то оставете я.

Две положения:

1. Вие сте призвани като човек да изпълните на земята волята Божия.

2. Вие сте дошли на земята да изпълните Волята Божия и да обичате Бога.

Не се съмнявайте в това, което дава живот, което оживява, което осмисля, то е Великото, то е Божественото.

Когато някой от вашите другари се обезсърчи, то съберете се двама-трима и помолете се за него. А после и цялата школа, и се помолете за него. Също и когато някой заболее.

Трябва да бъдете проводник на Божественото.

Свободен човек е онзи, който върши волята Божия от любов. Силният човек е всякога свободен. Човек трябва да стане силен. Как? Чрез любовта. Онзи, който обича, той е свободен.

Бъдещите няколко години носят добри неща за добрите.

Каквито планове са мислили против вас, всичко това ще стане на каша. За да станете маг, трябва 2,500 години усилена работа; по 12 часа на ден да работиш. Който е работил, може да стане маг.

В 1930 г, 31 ., 32 г, 33, 34, 35, 36, 37 учениците ще имат добри условия. В духовно отношение тази година е добра, не е страшна.

Най-често използвани думи в беседата: човек, личността, стане, условия, живее, воля, година, божие, изпълнява, бог, свободен, ум, добри, сърце, любов, лош, всички, температура, измени ,

Извънредни беседи , София, 31 Декември 1930г., (Сряда) 20:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ