НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Добър ден

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Добър ден

Най-често използвани думи в беседата: има, може, човек, ден, път, бъде, добър, сега, градуса, животни, глава, котка, казва, приятно, мишката, пример, всички, искате, крака ,

 Младежки окултен клас , София, 6 Ноември 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Отче наш

Изпейте една песен, която най-добре знаете.

Духът Божий изпяхме.

Имате ли някаква тема зададена? – Нямаме.

Пишете върху влиянието на белите и черните дрехи. Отвън хората носят черни дрехи, но отвътре се бели носят. Вие виждали ли сте ризата на някой да е черна?

Представете си, че искате да коригирате едно животно. Каква обнова ще внесете в едно млекопитаещо? Каква е първата обнова, която може да внесете? Коя е първата обнова, която внасяте в един човек? Какво не достига на животните при сегашните условия? На млекопитаещите какво не достига? Какво бихте пожелали сега на животните при сегашните условия? Сега забележете, че аз говоря за един живот, който е свързан с вас. Във всеки един от вас има едно животно, с което вие живеете. Едно млекопитаещо животно живее във вас и накъдето тръгнете, ходи с вас. Някой път несретите в живота зависят от това животно. Вие не искате животните, понеже те развалят работите, и те без да искат развалят работата. Представете си, че човек има едно млекопитаещо като лисицата, и то живее с човека наедно. Или представете си едно млекопитаещо като мечката и че то живее с човека. За пример някой път вас ви се прииска да ядете мед. Вие не сте първи, които искате това. Мечката от по-рано се е научила да яде мед. Вие дето сте се научили да ядете мед, мечката ви е научила. Или някой път обичате да ядете кокошки. Лисицата ви е научила, тя много по-рано от вас е яла кокошки. Има една лисица, която ви учи сега. Не само по едно млекопитаещо има във вас, но има и други животни; във вас има и по една птица, гарга, някой път щъркел. За пример вие сте щестлавни. Щестлавието щъркелът много преди вас го знаеше. Дигне клюна, трака, трака, понеже не може да говори, иска да покаже нещо. Понеже вие може да говорите, описвате как щрака щъркелът с клюна. Щъркелът например може да ви разправи как хванал жабата, как я изнесъл във въздуха, как жабата се е чувствала щастлива, че може да я носят с аероплан. Щъркелът във вас ще започне да описва как изнесъл жабата нагоре във въздуха. За пример вие вземате една бяла книга и ако сте български поет, с 30 букви начерните книгата, с около 700, 800 думи начерните книгата със слогове, с думи, казвате, че това било поезия. За пример, каква поезия има в "Планини високи, долини дълбоки.?" Ако един поет пише: "Цвете мило и ядене хубаво", де е погрешката на поета? Или ако турите "цвете красно и ядене хубаво"? Или имате "лице гладко и лице брадато"? Откъде е дошло на ума на този поет да тури "лице гладко"? Един волски поет никога не може да каже, ако пише за говедата "лице гладко" – "лице брадато" може да пише. Или имате "Седнал Стоян на хубава трапеза с чаша пълна бистра вода и с ядене мазно рибешко". Каква поезия има в това? Какво би разбрала една лисица, ако каже: "Седнал Стоян в българския театър на четири крака"? вие се смеете на големия контраст. Лисицата никога не може да си представи туй голямо чудо, че Стоян седи в театъра на четири крака. "На четири крака" туй животно ще разбере, понеже е на четири крака. Но човек, ако пише тази поезия, какво ще разбере, че е седнал "на четири крака"? Може да разбере в преносен смисъл, че е седнал на стол с четири крака.

Сега, ако вас ви попитат, какво бихте поискали за себе си – кое е най-същественото, което ще поискате, не нещо идейно, но необходимо за живота, належащо? За пример, ако бихте поискали една хубава стая, в която да живеете, колко прозорци бихте искали да се направят на стаята, каква ще искате височината на прозорците, широчината – какви да бъдат? Каква стая бихте избрали? Да не е разточителна, но и същевременно да не е скържава, да е удобна, да не е луксозна. Или бихте поискали прозорци като нашите. Природата е турила малки прозорци на нашето тяло. Колко сантиметра са широки очите? Много малка височина, по-голяма широчина. Интересно е, че в такова малко нещо турила такова голямо същество, че е доволно от главата. Ако главата е много голяма, не е доволно.

Сега аз бих ви запитал, какво разбирате под думата "страх"? Как определяте страха? Защо човек се страхува. Да кажем, срамът е един малък страх. Най-малкият страх кой е? Миналата нощ два пъти реваха сирените от страх. Единият път близо два часа трая тревогата. Ако дойде един аероплан, страхът е много малък, ако са два аероплана, страхът е по-голям, ако са три, още по-голям, ако са 4, 5, 10, 20, 30 да забръмчат. Каква е ползата от страха? Каква полза допринася страхът в света? всички страхливи същества са допринесли нещо и страхът е допринесъл. Да се роди съзнанието на справедливостта, основата е страхът. Казват: "Начало на Мъдростта е страх Божи".Имате един човек (1), справедливостта е слабо развита. В този (2) справедливостта е развита. В първия страхът е много малко развит, но и съзнанието за справедливост е малко. Ако измерите главата на лисицата, главата на вълка и главата на овцата, ще видите, че овцата има повече справедливост от лисицата и вълка, но има и повече страх. Ако прекарате една права линия над ушите, дето главата е най-широка, тази линия ще ви покаже колко човек е смел. Колкото главата е по-широка, човек е по-смел.Имате линиите 1, 2, 3, линията 1 е най-смел, 2 е по-малко смел. Кое ядене прави човека смел? Вземете едно животно, след като му дадете една хубава храна, става смело. Котката като хване мишката, стане смела. Ако й дадете хляб, оставя хляба, не взема. Като хване мишката, с нея заедно бяга. Ако й дадете хляб и се уплаши, оставя хляба и без хляба бяга. Защо не оставя мишката, а оставя хляба? Котката обича мишките повече. Котката е много смела, пък мишката е много страхлива. Приятно й е да има едно същество, на което сърцето да трепери от страх. Доста срамежлива е мишката. Тя като се представи пред котката, започва да си мърда муцуната, по-интелигентна е, извинява се пред котката. Казва: Извинете, като бях в дупката, не ви отдадох нужното почитание и уважение. Котката й дава педагогически урок как сама да не излиза из дупката. Казва: Ти защо, като се явих при дупката, не излезе, а трябваше да чакам, да те викам да излезеш? Тя се извинява, казва: От голям срам, как да изляза при учената котка, като съм толкова невежа. Тия работи са за вас. Тогава гледаш, като каже тъй мишката на котката, тя легне на гърба си, приятно й е и започне да си играе с мишката. Казва: Какво мило същество, от срам не излиза, разбира се. Котката пак стане и каже: Ами ако ме лъжеш? Тогава изяде мишката. Когато котката се убеди, че мишката не я лъже, тогава не я яде, казва: Ха върви и втори път като дойда, веднага да излизаш от дупката, да не те чакам дълго време. Аз съм срещал само една котка в България, тя живееше в Търново – това е действителен пример – котката беше на Иларионови, като хване една мишка от къщи, изнесе я вън на поляната, бутне я, казва: Върви и не идвай. Като хване мишка отвън, внесе я вътре вкъщи. От къщи изнася мишките навън да ги пуща, отвън ги внася, вкъщи ги пуща.

Даде ви се да бъдете търпеливи. Как бихте придобили търпението? Ако прекарате една линия малко по-горе от отвърстията на ушите към слепите очи, тази линия някой път ще бъде 14 сантиметра, 15 сантиметра. Дето човек е алчен, всичката алчност и хитрина на хората произтича от слепите очи. Това са полуинтелигентни способности. Животните живеят в слепите очи на човека. Лисицата, мечки, вълци, паяци – в слепите очи живеят. Всичката тяхна интелигентност събрана е там. Вземете нишката, която паякът прави, човек още не може да направи такава тънка нишка. После, в изкуството за боядисване каквито хас бои има, човек още не може да направи такива бои. Биволът има черен цвят, не избелява. Бялата лисица има бял цвят, хич не почернява. Човек тепърва ще се учи от тях. Та казвам: Всички тия животни са изостанали назад в много работи, но те са били в разни училища. Считайте, че във всичките животни живеят човешки души, които са на разни степени на развитие. Формата на коня е училище, в което се учат ученици, конско училище. Сега вие се отвращавате от животните, понеже не са красиви телата им. Тялото на някои животни е красиво, главата не е красива. Конят има доста красиво тяло, главата не е красива. Ако един човек живее в една колиба, колибата ли е човекът? Ако един човек хвърка с аероплан, човека аероплан ли е? Една птица хвърка, птица ли е? Вие смесвате. Птицата и аероплана се разхождат навсякъде. Добиват храната си с аероплан, слизат, качват се с аероплан. Не смесвайте птицата с аероплана. То е превозно средство. Тялото на един кон, на един вол е превозно средство, формата на човека, която сега имаме, тя е превозно средство. Човек е велосипед с две колела, двата крака са колелата. Много неустойчиво е човешкото тяло. Милиони години е взело, докато човек се научи да ходи на двата крака, да язди това колело. Човешкият велосипед е много хубаво приспособен, но велосипедът се криви. Често ако яздите на този велосипед, ако срещнете някое препятствие, може да отхвръкнете. Като върви, човек е много практичен, после с този велосипед и по планината може да се качваш, може да слизаш, много приспособления има, и по най-стръмните места може да слизаш. С другия велосипед не може да слизаш, с него само по един добре направен път може да вървиш.

По някой път вие искате да бъдете обичани. Кое е онова, което ви привлича? Кое е онова качество, което се изисква от вас, за да ви обичат? За да обичам една череша, кое е необходимо? Необходима е формата на черешата, пък и съдържание да има. Ципата на тази череша ще трябва да бъде много тънка, много пластична, сокът трябва да бъде приятен, за да бъде обичана. Някои ябълки не ги обичате. Но има ябълки, не много кисели, те имат тънки кори, съдържанието е много приятно, като ядеш, се топи в устата. Имате дини, някои са дървесинести вътре, има дини, които са водни и сладки.

Сега при новото възпитание как ще постъпите? Един учител може да привлече вниманието на учениците. Един учител за да ви бъде обичен, какво искате от него? Какво е потребно на учениците? Като влезете в някоя къща, някоя къща ви харесва, някоя не ви харесва. Кое е онова, което харесвате в къщата? Поставена е хубаво, симпатично, прозорците са направени хубаво, светлината е достатъчна, къщата е измазана. Привлича ви тази къща. Учениците, щом дойде един учител, те го оценяват, те са критици професори, веднага го оценяват. Колко е умен, колко е добър и каква му е силата, веднага знаят. Дотогава, докато те мислят, че той е способен, готови са да възприемат. Щом мярката, която имат заради него, не издържа, той губи. Учителят като влезе в клас, като погледне учениците, той схваща – ако отговарят на неговото схващане, добре, ако не отговарят, те губят. Някой път станеш сутрин, че ти сам не се харесваш. Кое е онова във вас, което не харесвате? Някой път станеш сутрин, харесваш се, като вървиш много, ти е приятно. Някой път не ти е приятно, като вървиш, не се харесваш. Един учител като види учениците си, приятно му е. Някой път го вижда в себе си. Неговите мисли, неговите желания, неговите сили не ги харесва. Като погледне, главата не си харесва, ръката не си харесва, движенията. Има нещо, което не харесва. Какво трябва да прави тогава? вземете един човек, който кара кола. Българинът си има един катранник, вземе, че намаже осите да не скърцат, да не дигат шум. Ще намаже отпред, отвътре. По някой път ще намаже ремъците със свинска мас да са меки. Вземете, че имате някое плачливо дете, сутрин като стане, плаче, не знаете как да го утешите. Дайте на това дете една хубава ябълка, да е пъстра, формата да привлича вниманието му. Като вземе ябълката, има с какво да се занимава. Децата са големи художници. Другояче ще плаче с часове.

Аз съм превеждал този пример: Бащата завежда едно дете на воденицата, понеже било музикално, то слушало тракането на воденицата, свикнало. След 5-6 месеца се връща вкъщи, няма воденицата да трака, то започнало да плаче. Плаче, плаче, не може да не плаче. Няма шума на воденицата, не може да заспи. Майката била умна, казва си: Това дете свикнало с шума на воденицата. Взема една тенекия и започва да трака по тенекията. Детето заспало. За пример аз съм правил наблюдения. Често хора, които в един дом се карат, че им стане приятна караницата, свикнат с караницата. Като идат на друго място, че не се карат, на тях им става мъчно. Без караница не може. Караницата подразбира воденицата. Воденицата като свири, извършва известна работа. Това е караница. Казвам: Да дойдем до една мярка, до каква степен. Ще забележите, че с някои вие искате много меко да се обхождате. Ако много меко се обхождате, ще станете недоволни; ако е много грубо, пак ще станете недоволни. За крайната грубост и за крайната мекота има една линия, която е приятна на хората.Сега произнесете думите "добре дошъл". Като кажете, някой може да се обиди от поздрава. Как трябва да го поздравите, за да остане гостът доволен? Как трябва да го кажете? Той си замине и казва: Това не е поздрав, студен е, груб е. Сега всички ще ви накарам да кажете. Кой от вас ще каже "добър ден"? На гости отиваш и казваш "добър ден"! На гости сте ми дошли, искам да ми кажете "добър ден'". (Учителят се обърна към една сестра да каже). На мене ще кажеш "добър ден", не гледай тези. На пътя ме срещаш и ми казваш "добър ден"! Ти не можеш да водиш хорото. (Всички по ред Учителят посочва всекиго и всеки му казва: "добър ден"! Някой започва със слабо и свършва със силно време; някой започва със силно време и завършва със слабо време; някой казва "добър ден" бързо; някой – по-спокойно; някой проточено. ) Представете си, че има една премия от десет хиляди лева за този, който каже най-добре "добър ден". Понеже всички казахте "добър ден", я го изпейте музикално. Имаме песен "Добър ден", тя почва от "ла", имате узрял плод. (Учителят пее ''Добър ден", всички пеем заедно.) Как бихте изпели тази песен другояче? Туй е статическо положение. (Всички пеем няколко пъти "Добър ден".) На тази песен липсва нещо. "Добър ден е светлият топъл ден. При "светлия" липсва още нещо. "Всичко озарява, на всичко живот дава". Трябва да се намери терца. Терцата трябва да се тури по-меко. Помнете, че трептенията на тоновете може да се разширяват и добиват известна мекота. Когато се сгъстяват трептенията на един тон, става твърд; когато се разширяват трептенията, става мек. Законът на разширението върви по четните числа, мекотата върви по нечетните числа. Коравината върви по четните.Имате триъгълника АВС – то е нечетно число. Този триъгълник не е симетричен, понеже основата е по-малка. Равностранен трябва да бъде. Колко прави ъгъла имате в един триъгълник? – Два. (Два прави ъгъла са само ако спуснем височина към основата). Значи всеки ъгъл е по 60 градуса. Срещу равните страни лежат равни ъгли Когато двама ученици имат еднакви способности; се оценяват, имат много добри отношения. Когато единият не е толкоз способен, колкото другият, и двамата си помагат. Когато са способни, еднакво работят. Единият върши, другият само въздейства в по-висша степен. Хората, за да се приложи един закон, и в добродетелите трябва да бъдат еднакви, за да прогресират. Добродетелта може да бъде от десет градуса, може да бъде от 20 градуса, може да бъде от 30 градуса, от 60 градуса. Значи, хармонично е.Добродетелта може да изразим чрез перпендикуляра в триъгълника. Колкото се увеличават ъглите при основата на триъгълника, толкова добродетелта у хората се намалява. Когато перпендикулярът се повдига нагоре до известно време, стане равностранен триъгълник, тогава добродетелта в човека, неговият ум и неговото сърце правилно се развиват. Затуй трябва да имаме равностранен триъгълник, тогава умът, сърцето и волята на човека са хармонично развити. Всички ъгли имат по 60 градуса. Имате числото 6, в шестия ден човек е създаден, в седмия иде почивката. Нещата не са произволни в света. Ако обозначим страните в един триъгълник с 1, 2, 3, развитието на страните 2 и 3 зависи от техния перпендикуляр. Ако перпендикулярът се повдига, основата се намалява, губи се пак равновесието. Добродетелта не върви до безконечност в своята форма. За пример формата на ангелите е другояче, отколкото формата на човешкото тяло. И формата на животните е другояче построена. Ако вземете, ъгълът на интелигентността в животните е много малък. Човек има 85 градуса; за бъдеще ще дойде 90 градуса. Каква ще бъде формата? То вече от съвсем друга област на живота ще бъде. Сега ние не вървим по правилата на перпендикуляра. Този перпендикуляр е с 23 градуса отклонен от оста. Земята е отклонена от своята орбита с 23 градуса, ако се изправи тя, ще се изправи и нашата ос. Когато се изправи оста на главата, когато се изправи перпендикулярът, челюстите ще се оттеглят навътре, ще имаме перпендикуляр, ще се махне издадеността на челюстите. Когато животните са създадени, оста е била много по-наклонена. Някои предполагат, че когато оста на земята е била перпендикулярна на нейната орбита, тогава са създадени растенията. Те са философски работи.В природата всякога гръбначният стълб трябва да бъде успореден на лицето на човека. Сега не е успореден. Интелигентността се измерва с Камперовия ъгъл, който се образува от линията, която съединява основата на носа с долния край на отвърстието на ухото и перпендикулярът, издигнат от основата на носа към челото. Отклонението от перпендикуляра може да бъде навън или навътре. Челото е наклонено или изпъкнало. Колкото челото се отклонява и поляга, толкова челюстите излизат навън. Това показва какви са били човешките мисли, какви са били човешките желания, каква е била човешката воля. От тях ако построите един триъгълник, той ще бъде неправилен. Сега разглеждате нещата в статическо положение, много мъчно се разбират органическите прояви: Как един ъгъл да означава човешката интелигентност? Този ъгъл е в движение, този ъгъл постоянно се мени. Когато някой човек е пасивен, статическа добрина има. Един извади от джоба си, даде без да превие гръбнака си, протяга само ръката си, друг извади от джоба си, наведе се, поклони се и с ръката прави една крива линия приятна. Каква е разликата? Кой от двамата искате да ви даде – този, който дава по първия начин, или който дава по втория начин? Защо по втория начин, който дава, ви е по-приятно? Самата поза на първия показва достойнство. То не е красиво, то е статическо положение. Той е на физическото поле като някой камък. Който дава по втория начин, има нещо друго. Той като се наведе, има нещо приятно. Който дава по първия начин, изпъчи се, не е учил геометрия. Животните, и те разбират геометрия. Като дойдат, и те се поздравяват. Как се поздравяват животните, забелязали ли сте? Имат много хубаво поздравление. Някои мислят, че животните не се поздравяват. Много хубаво се поздравяват. Изтъпанчи се.

Аз ви насочвам да изучавате ония прояви на природата. Всяко движение в природата има смисъл. Забелязал съм, когато иде буря, когато е тихо, колко голяма разумност има. Някой път съм измервал какъв ъгъл прави природата. Има един ъгъл, когато духа вятърът, който е приятен. Щом надвиши този ъгъл, ни е неприятно духането. Когато е 60 градуса, е по-приятно. Органическо движение е туй, разумно движение е. Този, който духа, като че е разумно същество. Туй лъхане на вятъра е приятно. Разклаща растенията. При някои силни бури ъглите са неправилни, много големи са.

Ако разгледаме движението в светлината, и там има ъгли. Някой път ни е приятен ъгълът на светлината, кривините са много хубави. Зависи от гъстотата на материята, в която светлината минава, с която нашата земя е увита. Пречупването, което става в атмосферата, когато атмосферата е хармонична, кривините са правилни, него ден ни е много приятно. И ние със своите мисли, със своите желания и със своите волеви действия образуваме една атмосфера, в която се изразява Божествената светлина, ние сме сами доволни от себе си.

Тази лекция аз я наричам "Грозота и красота". Започваме с грозотата и свършваме с красотата.

Само светлият път на Мъдростта, води към Истината. В Истината е скрит животът.

6. Лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 6.Х1.1942 г. Петък – 5 ч. с.

София – Изгрев

На 30.Х.1942 г. Учителя не дойде.

Най-често използвани думи в беседата: има, може, човек, ден, път, бъде, добър, сега, градуса, животни, глава, котка, казва, приятно, мишката, пример, всички, искате, крака ,

 Младежки окултен клас , София, 6 Ноември 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ