НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 28 март

28.03.1937г.


Разговор с Учителя на 28 март 1937 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Правилни действия


Спомен на Ана Шишкова

 

120. Правилни действия


28. III. 1937г., на обеда


Човек да знае да мисли, за да действува правилно. Както пчелата може да хвърка и бере мед. Човешката система трябва да се подчинява.


Река Йордан - значи без съприкосновение с външния свят.


Яйцата да се измътят вече. Нищо от този свят не може да мине за другия. Който дочака последния ден, всичко ще види. Докат дойде капитанинът, ще седите в парахода. Сега се строят частите на парахода, после ще се съберат и образуват парахода за пристанището. Всичко е даром, само хлябът - с пари. Вас ви питат: „С парите какво направихте?" Понеже сме в закона на парите, трябва да се търкалят.

 

Изгревът - Том 17

120. Правилни действия, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ