НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Не ли думах" - София, Изгрева.

27.10.1943г.


Учителя дава песента "Не ли думах" - София, Изгрева

 

Песента е дадена на 27 октомври 1943 г., София, Изгрева.
 
Текст на песента:

 

Не ли думах
 
Не ли думах, мила мамо, не ли казвах
да не седи наша Донка край огнище,
вкъщи само да се гуши,
а да иде, мамо, вече на школото,
да започне да се учи.
Наша Донка, мила мамо, е родена
мома умна, даровита,
та е време от школото за живота
нещо добро да научи.

Да не ходи вечер, мамо, на чешмата
на момците пълни стомни да поднася,
росни китки да им обещава,
а на болни вечер из селото
нека тя вода разнася.
Наша Донка, мила мамо,
по душа е блага, кротка, милостива,
но сърце си трябва да научи, мамо,
момците да не посмива.

Сутрин рано на чешмата да отива,
в бели менци, мамо, вода да налива,
бодра, весела, засмяна,
с чиста бяла риза, с хубава премяна,
та за пример тя да стане.
Кой я види как работи из селото,
как на всекиго помага,
да обикне и да прояви Доброто
като тая душа блага.

 
 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ