НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)

10.07.1900г.


(отворена карта)

Нови пазар, 10 юлий 1900 г.

Л Б. К.,

Моля, съобщете ми срещахте ли человека, за когото бяхте ми писали в прежното си писмо, и ако сте го видели, говори ли Ви нещо относи­телно работата.

Надявам се да сте добре всички и да успя­вате добре. Как стоят последните съобщения? Имам нещо да ви съобщя, но ще чакам вашия отговор. Дано Бог да изправи всичко най-после. Няма защо да се съмняваме. Неговата Сила, Неговата Правда, Неговата Истина ще възтър­жествуват. Но изпитът [в]се ще трябва да се мине — без него човек на никаква работа не може да се хване.

Има много неща, на които не съм ви отгово­рил, но те всички чакат своето време. Времето ще направи работите по-ясни. Един ден всичко, което вътрешността на душата ни желае, ще се изпълни. Бог забавя, но не забравя. Макар и да дълготърпи, [в]се ще отдаде правото на своите избраници. Днешната тъмнина ще се обърне на бъдеща виделина. Днешните и временни страда­ния ще изработят по-голяма слава.

Всичко, което съм ви писал досега, надявам се, че разбирате духа на писаното. 3ащото не е буквата, както казва Христос, но Духът, Който дава живот. [II Кор. 3:6]

Твоето желание, което имате, аз го разби­рам и един ден и то ще се изпълни, малко търпе­ние още.

Поздрави всички.

Ваш верен: П. К. ДъновИзточник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)gallery_1_14_121971.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ