НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 7 август

7.08.1935г.


Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа.

7 август 1935

 

След две години, летуване на Витоша, Учителя решава отново лятната духовна школа да се провежда пак на Рила - Езерата. Датата на тръгването за Рила не се знае засега. На 28 юли Учителя е имал лекция в София. Първата беседа на Рила е на 6 август. Така, че вероятно качването на езерата да е било някъде между тези две дати. Информация за някои от дните на планината и разговори с Учителя могат да се намерят в дневника на  Елена Хаджи Григорова, а също и в записките и писмата й, които е водела. Тези материали са поместени от д-р Вергилий Кръстев в 17-ти том от поредицата "Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее".

 

1. Спомен на Елена Хаджи Григорова:  Беседа от Учителя на 7.VIII.1935 г., сряда, на Рила


Спомен на Елена Хаджи Григорова

 

26. Беседа от Учителя на 7.VIII.1935 г., сряда7.VIII.1935 г., сряда. 4.30 ч сутр. Слънцето изгря 5.20 ч.


10 гл. Йоана, от 10 ст. до 21.


Съблюдавай 4 неща в живота си: Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства на сърцето си.


Гледай на добрите си постъпки като на скъпоценни камъни, които си при­добил в живота си, те са твоята награда.


Радвай се повече на пътя на светлината, в който ходиш, отколкото [на] изгубения път на тъмнината, който си напуснал.


Помни: Царският път на душата е добрата мисъл на духа.


Радвай се повече на малкото, което расте и се увеличава, отколкото на голямото, което се смалява и се изхабява.


Когато слънцето изгрява, светлината се възцарява; когато слънцето заляз­ва, тъмнината се въдворява.


Съблюдавай разумния порядък на Бож[ествената] душа, в който силата предшествува свободата, свободата предшествува светлата мисъл, светлата мисъл предшествува добрите чувства, добрите чувства предшествуват добрите постъпки. По този път се постига щастието, което ти търсиш.


Помни и не забравяй: Не си пратен на земята да глождиш изоставените кости на твоите предци.


Всяка разумна душа в света си има своето място. Бъди благодарен на това, което ти е дадено. Изплитай своето благоденствие тъй, както паякът из- плита своята мрежа. (Тя не е направена от гемиджийски въжета.)

 

 

Изгревът - Том 17

Беседа от Учителя на 7.VIII.1935 г., сряда, на Рила, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ