НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Наряд за 1924–1925 г.

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Наряд за 1924–1925 г.

Най-често използвани думи в беседата: размишления, седмица, молитва, божие, бог, дух, истина, всички, живот, отче, наш, добра, любов, път, христов, чистота, седма, сила, следват ,

Съборни беседи , София, 22 Август 1924г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА• Размишления:
Само разумният и добър ученик напълно изпълнява Волята Божия

Първа седмица
• Размишления върху Любовта
• Добрата молитва

Втора седмица
• Размишления върху Мъдростта
• Отче наш

Трета седмица
• Размишления върху Истината.
• Добрата молитва
• Отче наш

Четвърта седмица
• Размишления върху Правдата и Божия Промисъл
• Молитва на Триединния Бог

Пета седмица
• Размишления върху Добродетелта и Божията Благост
• Молитва на Царството

Шеста седмица
• Размишления върху жертвата на Любовта и Божията Милост
• Молитва Пътят на живота

Седма седмица
• Размишления върху силата на Духа Божий, Божията Святост и Чистота
• Молитва за плодовете на Духа
• Вечният и необятен Бог е Пътят, Истината и Животът.
• Мир на всички, които ходят в пътя Христов!
• Бог е Любов и Той е единствената връзка на живота.
• Благословени са всички, които следват Неговия път.

Най-често използвани думи в беседата: размишления, седмица, молитва, божие, бог, дух, истина, всички, живот, отче, наш, добра, любов, път, христов, чистота, седма, сила, следват ,

Съборни беседи , София, 22 Август 1924г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ