НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Наряд - 22 - 29 август 1926 г.


СТАР ПРАВОПИС

Наряд - 22 - 29 август 1926 г. София - Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: размишление, молитва, добра, упражнения, концентрически, кръгове, август, отче, ден, наш, гимнастически, стар, бог, псалом, духт, благославяйй, божие, душе, кланят, живот ,

Съборни беседи , София, 22 Август 1926г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАПонеделник, 5 ч. с. 23 августЗа размишление през деня:
Вечната свобода, в която Бог живее, Духът царува.
Матея: 10 ст., 8 гл.:
„И когато чу Исус, почуди се и рече на ония, които идеха след Него:
Истина ви казвам, нито въ Израиля съм видел толкози вера.
1. Кратко размишление.
2. Бог е Любов
3. Добрата молитва.
4. Отче нашъ.
5. В. И. Ч. Б. В. Б!
Старите гимнастически упражнения.
Концентрически кръгове.

Вторник, 5. ч. с. 24 августЗа размишление през деня:
В красотата на вечната справедливост, в която мирът пребъдва, грехът и беззаконието изчезва тя.
1. Благославяй, душе моя, Господи
2. Добрата молитва.
3. 91 Псалом.
4. Духът Божий.
5. Отче наш.
6. В. И. Ч. Б. В Б!
Старите гимнастически упражнения.
Концентрически кръгове.

Сряда, 5 ч. с. 25 август.За размишление през деня:
В преддверието на Божията Мъдрост дето светлина цари.
1. В начало бе Словото.
2. Добрата молитва.
3. Fir - fur - fen
4. 91 Псалом.
5. Отче нашъ.
6. В. И. Ч. Б. В. Б!
Старите гимнастически упражнения.
Концентрически кръгове.

Четвъртък, 5. ч. с. 29 август.За размишление през деня:
Бог е Дух, и които Му се кланят, да Му се кланят с Дух и И с т и н а.
1.Благословен Господ Бог наш.
2.Добрата молитва.
3.91 Псаломъ.
4.Молитвата на Царството — нр Духа.
5.Отче наш.
6.В. И. Ч. Б. В. Б!
Старите гимнастически упражнения.
Концентрически кръгове.

Петъкъ, 5 ч. с. 27 августЗа размишление прeз деня:
Осветени чрез Истината, ние ще имаме мир с Бога.
1. Благославяй душе моя, Господа!
2. Добрата молитва.
3. Духът Божий.
4. 91 Псалом.
5. Отче наш.
6. В. И. Ч. Б. Й. Б!
Старите гимнастически упражнения,
Концентрически кръгове.

Събота, 5. ч. с. 28 август.За размишление през деня:
Милосърдието седи на първо място в живота.
1. Благославяй, Душе моя, Господа!
2. Добрата молитва.
3. 91 Псалом.
4. Отче наш.
5. В. И. Ч. Б, В. Б!
Старите упражнения.
Концентрически кръгове.

Неделя, 5 ч. с. 29 август.За размишление през деня
Любов безгранична, в която Бог живее.
1. Духът Божий.
2. Добрата молитва.
3. Пътят на живота.
4. Отче наш.
5. В. И. Ч. Б. В. Б!
Стариге гимнастически упражнения.
Концентрически кръгове.

Най-често използвани думи в беседата: размишление, молитва, добра, упражнения, концентрически, кръгове, август, отче, ден, наш, гимнастически, стар, бог, псалом, духт, благославяйй, божие, душе, кланят, живот ,

Съборни беседи , София, 22 Август 1926г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ