НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Пеню Киров, София

11.10.1904г.


София, 11. X. 1904 г.


Люб. бр. Киров,
  Писмото ви от 24 м[иналия месец] получих. Стойте близо до Господа и не се съмнявайте в нищо. Вашият сън показва, че сте извършили една победа над лукавия. А това е радостно. Вашите мисли, които ми съобщавате, са добри. И те рано или късно ще се осъществят по един особен път, който Господ ще отвори. Засега ще трябва да почакате, понеже има някои неща да се изяснят. Гледайте да се ориентирате добре в работите си и да уякнете. Аз ще ви укажа подходния път. Вслушвайте се в себе си. Бъдете тихи и спокойни, понеже само тогава може Духът да работи.

  Поздрави Милкана нарочно от мен. Кажи му: аз ще му пиша по-нататък и ще му разправя за някои неща нему потребни. Можеш да ми пишеш чрез г-н Бъчваров или г-н Голов. Приеми моя искрен поздрав.

  Ваш верен П. К. Дънов


Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

-----------------------------------
gallery_1_14_72525.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ