НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №99
01.03.1907г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№99

 

 

гр. Плевен, 1 март 1907 г.

[до] гр. Варна

Любезни брате Петре,

 

Днес тръгнах от София и както разбираш, тук съм, в Плевен, та[ка] че лека-полека ще пристигна във Варна, откъдето ще си отида в Бургас.

 

Ако би, че трябвам за нещо, то пиши ми в Търново чрез сестрата219. С искрен поздрав.

 

Твой верен всякога Господу: П. Киров

 

_________________________

Обяснителни бележки:

 

219 В писмо до Мария Казакова от 8.03.1907* г. П. Дънов пише: „П.Киров ми писа от Плевен и съобщи, че ще бъде наскоро в Търново. Поздравете го нарочно от мен. По неговата работа ще говорим, кога се видим“.

 

Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

 

 

 

 

(*Бележка: В книгата - стр. 285 е написано 8.08.1907.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ