НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Ценни мисли из книгата на Великия живот (III)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Ценни мисли из книгата на Великия живот (III)

Най-често използвани думи в беседата: търси, забравя, носи, живот, губи, хляб, размишление, любов, спираш, гърба, страха, помни, бягаш, храна, глад, преходно, вярно, съграждай, сърце, падналия ,

Съборни беседиРилски беседи , 7-те езера, 26 Юли 1932г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАРазмишление върху трите извора на живота, които никога не се разместват. Те са: живот без страдание, мисъл без съмнение и свобода без ограничение.
Посрещай този, който слиза.
Изпращай този, който възлиза.
Търси това, което не губи сладчината си.
Търси това, което не губи светлината си.
Не уповавай на безсилието.
Търси общението на разумното.
Приемай този, който никога не е канен.
Нахрани този, който никога не е нахранван.
На гнило дърво не се качвай.
Търси нива, която е орана, градина, която е копана, и лозе, което е брано.
На път врата не поставяй.
На лед къща не съграждай.
Туй, което не се забравя, е вярно.
Туй, което се забравя, е преходно.
Гладът без хляб се помни, с хляб се забравя.
Когато бягаш, носи страха на гърба си; когато се спираш, носи любовта в сърцето си.
Храни обезсърчения, повдигай падналия.
Обичай житните зърна и всякога ще бъдеш доволен.
Три неща в живота си не избягвай: вода, която тече, вятър, който вее, и светлина, която грее.

– 26 юли 1932 г., 5 ч. сутрин.

Най-често използвани думи в беседата: търси, забравя, носи, живот, губи, хляб, размишление, любов, спираш, гърба, страха, помни, бягаш, храна, глад, преходно, вярно, съграждай, сърце, падналия ,

Съборни беседиРилски беседи , 7-те езера, 26 Юли 1932г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ