НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

10.06.1917г.


(получено на 14 юли 1917 г. по Стефан Светозаров)


София 10 юли 1917


Люб. М. Сотиров, Получих вашето писмо. Делото, което Господ е започнал, Той ще го досвърши добре. Бъдещето ще го докаже тази велика Истина. Сегашното положение е временно. Това е едно настроение преходно. Има хора, които не разбират Божиите пътища. Те наместо да съдействуват спъват доброто дело. Но това са човеци непосветени във великите тайни на живота. Вярвам да си наблюдавал месечното затъмнение на четвъртого. То бе много интересно. Уповай, бъди твърд и решителен във вяра, възлагай всичко на Великия Господ; вътрешно възлагай всичко Нему и дух на молитва и Той ще превърне всичко за добро. Аз ще ви съдействувам да минете благополучно. Господ е на всяко място. Той ръководи съдбините на всички народи.


Няма съмнение ще минете един малък изпит, но той е за добро. Сега вече Господ воюва и Той ще досвърши добре, тъй както Той от векове е наредил. Вяра, упование. Това е спасението на всяка душа. Живота сега почва за добрите и прави. За тях и смъртта е живот. Моя привет! Ваш Верен


(Свещеният подпис) П. К. Дънов


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ