НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - Молитва, (датата е на получаването в Бургас)

11.05.1930г.


МОЛИТВА ДАДЕНА ОТ УЧИТЕЛЯ

 

11 май 1930 г., Бургас


(с почерка на Минчо Сотиров е отбелязано кога е получена)


(печатен текст)


1. Молим Ти ся Господи, Ти ни съдействувай да се въдвори Божествения Мир и хармония в сърцата и душите на верующите и в домовете на братята и сестрите от Духовната верига и кружоците в България, а така също и в нашите домове, за да Те прославим с плодовете си на живота пред человеците.

2. Господи, излей Великата Си благодат над нас и Ти ни съдействувай да започнем святия и чист живот, за да привлечем и дадем прием на светлите духове, да се вселят в нас като съзнателно слушаме техния глас, за да извършим благата Ти воля на земята, като работници на Твоята свята нива за идването на Царството Божие на земята.

3. Господи, молим Ти ся изпрати Ангелските Си сили и светлите духове върху нас и нашите домове, с които да работим за въдворение на Великите Ти принципи на: Любовта, Мъдростта и Истината, за прославление Името Божие на Земята.


(Меркурий), 11.05.1930 г., Бургас,

(Слънце) начало.


Материали от личния архив на МИНЧО СОТИРОВ


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ