НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Първи наряд за 1919/20 г.

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Първи наряд за 1919/20 г.

Най-често използвани думи в беседата: дни, пост, глави, четете, ден, поста, дух, десетия, наряд, разположение, библия, стих, изпълнение, шестия, седмия, всяка, глава, книга, осмия, единадесетия ,

Съборни беседи , В.Търново, 26 Август 1919г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНачало: 21 септември 1919 г.През тази година ще имате за наряд работа по изучаване на Библията по следния ред:

В една торбичка ще поставите листчета, на които да са написани всички заглавия на книгите от Библията от Стария и Новия Завет: Битие, Изход, Левит и пр. Ще започнете наряда от 21 септември 1919 г., неделя. На тази дата ще бръкнете в торбичката и което заглавие извадите, от тази книга ще четете. Изтегленото жребие поставяйте в друга торбичка или плик. Щом изчетете определените стихове от всяка глава на книгата, ще теглите ново жребие за нова книга и т.н. Започвате да четете по ваше желание от толкова глави на ден, колкото искате. Най-добре е да разпределите по дни цялата Библия, която съдържа 1189 глави от 66 книги. В такъв случай ще имате 94 дни по 4 глави = 376 и 271 дни по 3 глави = 813, или всичко 1189 глави и от всяка глава по един стих, а именно десетия. Нека всеки да състави за себе си план за четене и да го приведе в изпълнение. Всеки прочетен стих ще се вписва дословно в специална тетрадка най-късно до вечерта на същия ден. При пътуване, ако Библията не ви е под ръка, ще изтегляте предварително жребието за книгата, ще определите от нея стиховете, които ще четете през дните на вашето отсъствие, ще ги напишете в тетрадката и от нея ще ги четете всеки ден по реда им.

Ставане от сън – всеки ден най-късно половин час преди изгрев слънце трябва да бъдете на крак, готови за работа: умити, облечени, тихи, спокойни, с мир на духа.

Дни на пост ще бъдат онези, в които нямате разположение за ядене. Тези дни могат да бъдат един, два и повече на месец. А може през месеца и да няма дни на пост. Постът трябва да дойде по разположение, по естествен път, а не да бъде наложен – да не се усеща нито глад, нито апетит. Продължителността на поста ще бъде също по разположение. По време на поста ще размишлявате върху една от следните Добродетели: през първия пост – милосърдието, през втория – радостта, през третия – търпението, през четвъртия – вярата, през петия – надеждата, през шестия – сърцето, през седмия – волята, през осмия – душата, през деветия – духа, през десетия – чувствата, през единадесетия – Царството Божие, и през дванадесетия – Божията Любов и Божията Мъдрост. Ако дните за пост през годината надминат дванадесет, тогава ще започнете отначало по същия ред.

Паралелно с това през време на поста ще се прочетат следните беседи от Сила и живот, първа серия: през първия пост – Ето Човека, през втория – Житното зърно, през третия – Явлението на Духа, през четвъртия – Талантите, през петия – Любовта, през шестия – Служенето, през седмия – Сънищата на Йосиф, през осмия – Мир вам, през деветия – Необходимостта да познаем Бога, през десетия – Митар и фарисей, през единадесетия – Страхът, през дванадесетия – Условия за Вечен живот. Ако ще имате повече дни на пост, тогава ще четете още и Приливи и отливи, Новото основание, Многоценният бисер, Учителите, Марта и Мария и Истината. При повече дни на пост направете запитване.

Към настоящото се прилага едно упътване за изпълнението на този наряд, в което всичкият материал е систематизиран.

Този наряд се дава за изпълнение на онзи член или нечлен, който желае да го изпълнява точно.

28 август, четвъртък

Най-често използвани думи в беседата: дни, пост, глави, четете, ден, поста, дух, десетия, наряд, разположение, библия, стих, изпълнение, шестия, седмия, всяка, глава, книга, осмия, единадесетия ,

Съборни беседи , В.Търново, 26 Август 1919г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ