НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №36
13.06.1900г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№36 (отворено писмо)

гр. Бургас, 13 юний 1900 г.


Любез. бр. Дънов,

Отворената Ви карта приех, но аз не можах да разбера защо не сте получили изпратеното ми затворено писмо от 30 май, когато писмото Ви носи дата 3 юний*. Но както и да е, виждам, че си огорчен, загдето се позабавих малко с писмото си.

С това си [писмо] ида само да Ви навидя и да Ви кажа, че ний тука прекарваме добре с Божията Воля. Важни неща ни са съобщени, [за] които ми­сля, че Д-рът ти писа. Малко още. Чакаме.

Приеми сърдечний ми поздрав.


Твой в Христа Господа: П. Киров


...................
* Тогава писмата до Нови пазар и обратно се придвижват за повече от три дни.

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ