НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна

7.02.1918г.


(получено на 9.03.1918 п, Сливен, чрез Светозаров.

Пликът е надписан лично от Учителя)


Любезни М. Сотиров,


Получих вашето писмо. Не се бойте, всичко ще се преобърне за добро. Бурите ще засегнат дърветата, но то ще бъде за тяхна полза. Вашата проектирана обиколка до Кюстендил ще принесе своята полза. Вий идете без да вземате във внимание резултатите. Изложете работата ясно и останалото оставете на Господа на Силите да стори онова, което е Нему угодно.Аз ще ви съдействувам.


Нека Любовта, Вярата, Надеждата да пълнят вашите сърдца. Онова, което фактически става, то е волята Божия. Моя поздрав на сестра ви Грозданова и на другите приятели.


В. В. Ж. К. В. О.  

(Свещеният подпис) П. К. Дънов


Варна 7.II.1918 г.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ