НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

27.10.1919г.


София, 27. X. 1919 г.

  

Л. Е.
  Получих вашето писмо. Вий добре сторихте. Сега от Словото към делото. Прилагане на всички слова Божии в тоя земен живот. Пълна връзка с Небето. Съвършено прилагане на закона на Любовта. Бог да благослови Своето дело. И Той е започнал от долу на горе. Ще приравни и верующи, и неверующи. Понеже и едните, и другите еднакво постъпват в живота. В теория много различия, но в същност малко.

  Наскоро ще излязат двете беседи.

  Поздрав на всички.

  Ваш верен (Свещеният подпис)Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ